tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Arhiva natječaja za radna mjesta

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog državnog arhiva objavljen u Narodnim novinama, broj 9/2017  

Poništenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog državnog arhiva od 1.2.2017. objavljeno u Narodnim novinama broj 37/2017

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama, broj 64/2017

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica od 20. srpnja 2107.

Izvori iza testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica od 20. srpnja 2017.

 

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (7.7.2017.) 

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog državnog arhiva objavljen u Narodnim novinama broj 37/2017

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskoga državnog arhiva

Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskoga državnog arhiva (NN 47/17)

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama 82/2017

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta ARHIVIST-ARHIVISTICA

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu arhivist/ica na određeno vrijeme

Odluka o djelomičnoj obustavi natječaja, NN 82/17

 

Poziv na testiranje - stručni/a referent/ica za uredske poslove u Uredu ravnatelja

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje kandidata za radno mjesto stručni/a referent/ica za uredske poslove

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta stručni/a referent/ica za uredske poslove u Uredu ravnatelja

 

Poziv na testiranje za radno mjesto spremač/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta spremačica

 

Obavijest kandidatima pozvanima na testiranje za radno mjesto diplomirani/a knjižničar/ka u Metropolitanskoj knjižnici

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto diplomirani/a knjižničar/ka u Metropolitanskoj knjižnici.

Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja za zapošljavanje

 

 

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Izvori iz kojih će se provesti testiranje kandidata za radno mjesto viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama 121/2017

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto arhivist/ica

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta arhivist/ica, na neodređeno vrijeme

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta arhivist/ica, na određeno vrijeme

 

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Arhivski/a tehničar/ka (6.11.2017.)

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Specijalist/ica suradnik/ca - pregledač/ica izvornog filmskog gradiva (6.11.2017.)

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Viši/a arhivski/a tehničar/ka specijalist/ica za elektroničke medije (6.11.2017.)

 

Natječaj za popunu radnog mjesta, objavljen u Narodnim novinama 3/2018

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Poziv na testiranje - viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama 17/2018

 

Javni poziv za prijem pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljeno 23. studenog 2018. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 226.

 

Javni natječaj za popunu radnih mjesta objavljen u Narodnim novinama, 101/2018

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice na neodređeno vrijeme

Poziv na INTERVJU za radno mjesto suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta suradnik konzervatora-restauratora

Poziv na testiranje za radno mjesto suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice

 

 

Javni poziv za prijem polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto konzervator/ica-restaurator/ica, objavljeno 15. studenog 2018. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 220.

 

Javni poziv za prijem polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto arhivist/ica, objavljeno 15. studenog 2018. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 220.

 

 

Javni natječaj za popunu radnih mjesta objavljen u Narodnim novinama, 90/2018

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog 10. listopada 2018.

Poziv na INTERVJU za radno mjesto arhivist/ica - na neodređeno vrijeme

Poziv na INTERVJU za radno mjesto arhivist/ica - na određeno vrijeme

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist/ica - na neodređeno vrijeme

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist/ica - na određeno vrijeme

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta arhivist/ica

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto arhivist/ica

Poziv na testiranje - specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju

Upute za zaštitu mikrooblika

Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva - priručnik

 

Javni natječaj za popunu radnog mjesta viši/a arhivist/ica, objavljen u Narodnim novinama NN 119/2018

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto viši/a arhivist/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta viši/a arhivist/ica

 

Javni natječaj za popunu radnog mjesta spremač/ica objavljen u Narodnim novinama, NN 55/2019

Poziv na testiranje - spremač/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu spremač/ica

 

 

 

Javni natječaj za popunu radnih mjesta objavljen u Narodnim novinama, NN 28/2019

 

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta viši/a stručni/a savjetnik/ca za financije i računovodstvo

Poziv na testiranje - viši/a stručni/a savjetnik/ca za financije i računovodstvo na neodređeno vrijeme

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ca za financije i računovodstvo

Obavijest o ishodu natječaja - viši/a stručni/a savjetnik/ca za financije i računovodstvo na neodređeno vrijeme

 

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta spremač/ica

Poziv na testiranje - spremač/ica na neodređeno vrijeme

Obavijest o ishodu natječaja - spremač/ica

 

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta arhivist/ica

Poziv na intervju - arhivist/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta arhivist/ica na određeno vrijeme

 

Javni natječaj za popunu radnog mjesta arhivist na neodređeno vrijeme objavljen u Narodnim novinama 89/2019  

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta Arhivist

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto Arhivist

Poziv na testiranje za radno mjesto Arhivist

Poziv na intervju kandidatima za radno mjesto Arhivist 

Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto Arhivist

 

Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto arhivist/ica na određeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama (NN 118/2019)

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto arhivist/ica

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist/ica

Poziv na intervju za radno mjesto arhivist/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta arhivist/ica

 

Javni natječaj za zapošljavanje na radna mjesta arhivist i specijalist suradnik za fotografiju objavljen u Narodnim novinama (NN 9/2020)

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta arhivist

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta specijalist suradnik za fotografiju

 

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje za popunu radnog mjesta arhivist/ica

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist

Poziv na intervju za radno mjesto arhivist

Obavijest o ishodu javnog natječaja arhivist na određeno vrijeme

 

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje specijalist suradnik za fotografiju

Poziv na testiranje za radno mjesto specijalist suradnik za fotografiju

Obavijest o ishodu javnog natječaja specijalist suradnik za fotografiju

 

 

Javni natječaj za popunu radnog mjesta arhivist/arhivistica objavljen u Narodnim novinama (NN 119/2020)

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta arhivist

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/arhivistica

Poziv na pisano testiranje, 3. i 4. prosinca 2020. za radno mjesto arhivist/arhivistica

Poziv na intervju, prosinac 2020.

Obavijest o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu arhivist/ica, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva, objavljen u Narodnim novinama 16/2021

Rješenje o imenovanju

Javni natječaj za zapošljavanje objavljen u Narodnim novinama NN 48/2021

Podaci o opisu i plaći radnog mjesta arhivist/ica 

 

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje za popunu radnog mjesta broj 2. arhivist/ica (prednost: klasična filologija; uvjet: znanje latinskog jezika)

Poziv na testiranje za popunu radnog mjesta broj 2. arhivist/ica (prednost: klasična filologija; uvjet: znanje latinskog jezika), 29. svibnja 2021.

Poziv na testiranje za popunu radnog mjesta broj 2. arhivist/ica (prednost: klasična filologija; uvjet: znanje latinskog jezika), 2. lipnja 2021.

Poziv na intervju kandidatima za radno mjesto broj 2. arhivist/arhivistica na neodređeno vrijeme (prednost: klasična filologija, uvjet: znanje latinskog jezika)

Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto broj 2. arhivist/ica (prednost: klasična filologija, uvjet: znanje latinskog jezika)

 

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje za popunu radnog mjesta broj 1. arhivist/ica

Poziv na testiranje za popunu radnog mjesta broj 1. arhivist/ica

Poziv na intervju kandidatima za radno mjesto broj 1. arhivist/ica

 

Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto broj 1. arhivist/ica

 

Javni natječaj za zapošljavanje objavljen u Narodnim novinama NN 32/2022

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto voditelj/voditeljica računovodstva - obračun primanja i evidencija imovine (NN 32/2022)

Obavijest o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje voditelja/ice računovodstva - obračun primanja i evidencije imovine, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 

Javni natječaj za zapošljavanje objavljen u Narodnim novinama NN 19/2022

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto Arhivist/Arhivistica (NN 19/2022)

Izvori za testiranje 

Poziv na pisano testiranje kandidatima/kandidatkinjama

Poziv na intervju kandidatima/kandidatkinjama

Odluka o odabiru kandidata

Obavijest o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu arhivist/ica, 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme