Menu

Arhiva natječaja za radna mjesta

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog državnog arhiva objavljen u Narodnim novinama, broj 9/2017  

Poništenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog državnog arhiva od 1.2.2017. objavljeno u Narodnim novinama broj 37/2017

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama, broj 64/2017

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica od 20. srpnja 2107.

Izvori iza testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica od 20. srpnja 2017.

 

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (7.7.2017.) 

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog državnog arhiva objavljen u Narodnim novinama broj 37/2017

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskoga državnog arhiva

Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskoga državnog arhiva (NN 47/17)

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama 82/2017

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta ARHIVIST-ARHIVISTICA

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu arhivist/ica na određeno vrijeme

Odluka o djelomičnoj obustavi natječaja, NN 82/17

 

Poziv na testiranje - stručni/a referent/ica za uredske poslove u Uredu ravnatelja

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje kandidata za radno mjesto stručni/a referent/ica za uredske poslove

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta stručni/a referent/ica za uredske poslove u Uredu ravnatelja

 

Poziv na testiranje za radno mjesto spremač/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta spremačica

 

Obavijest kandidatima pozvanima na testiranje za radno mjesto diplomirani/a knjižničar/ka u Metropolitanskoj knjižnici

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto diplomirani/a knjižničar/ka u Metropolitanskoj knjižnici.

Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja za zapošljavanje

 

 

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Izvori iz kojih će se provesti testiranje kandidata za radno mjesto viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama 121/2017

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto arhivist/ica

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta arhivist/ica, na neodređeno vrijeme

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta arhivist/ica, na određeno vrijeme

 

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Arhivski/a tehničar/ka (6.11.2017.)

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Specijalist/ica suradnik/ca - pregledač/ica izvornog filmskog gradiva (6.11.2017.)

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Viši/a arhivski/a tehničar/ka specijalist/ica za elektroničke medije (6.11.2017.)

 

Natječaj za popunu radnog mjesta, objavljen u Narodnim novinama 3/2018

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Poziv na testiranje - viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama 17/2018

 

Javni poziv za prijem pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljeno 23. studenog 2018. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 226.

 

Javni natječaj za popunu radnih mjesta objavljen u Narodnim novinama, 101/2018

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice na neodređeno vrijeme

Poziv na INTERVJU za radno mjesto suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta suradnik konzervatora-restauratora

Poziv na testiranje za radno mjesto suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice

 

 

Javni poziv za prijem polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto konzervator/ica-restaurator/ica, objavljeno 15. studenog 2018. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 220.

 

Javni poziv za prijem polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto arhivist/ica, objavljeno 15. studenog 2018. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 220.

 

 

Javni natječaj za popunu radnih mjesta objavljen u Narodnim novinama, 90/2018

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog 10. listopada 2018.

Poziv na INTERVJU za radno mjesto arhivist/ica - na neodređeno vrijeme

Poziv na INTERVJU za radno mjesto arhivist/ica - na određeno vrijeme

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist/ica - na neodređeno vrijeme

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist/ica - na određeno vrijeme

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta arhivist/ica

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto arhivist/ica

Poziv na testiranje - specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju

Upute za zaštitu mikrooblika

Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva - priručnik

 

Javni natječaj za popunu radnog mjesta viši/a arhivist/ica, objavljen u Narodnim novinama NN 119/2018

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto viši/a arhivist/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta viši/a arhivist/ica

 

Javni natječaj za popunu radnog mjesta spremač/ica objavljen u Narodnim novinama, NN 55/2019

Poziv na testiranje - spremač/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu spremač/ica

 

 

 

Javni natječaj za popunu radnih mjesta objavljen u Narodnim novinama, NN 28/2019

 

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta viši/a stručni/a savjetnik/ca za financije i računovodstvo

Poziv na testiranje - viši/a stručni/a savjetnik/ca za financije i računovodstvo na neodređeno vrijeme

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ca za financije i računovodstvo

Obavijest o ishodu natječaja - viši/a stručni/a savjetnik/ca za financije i računovodstvo na neodređeno vrijeme

 

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta spremač/ica

Poziv na testiranje - spremač/ica na neodređeno vrijeme

Obavijest o ishodu natječaja - spremač/ica

 

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta arhivist/ica

Poziv na intervju - arhivist/ica

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta arhivist/ica na određeno vrijeme