Menu

Ispitni rokovi

Ispiti se u redovnim rokovima održavaju dvaput godišnje. Vrijeme održavanja ispita utvrđuje Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci najmanje šezdeset dana prije održavanja ispita. Povjerenstvo može zakazati izvanredni ispitni rok ako procijeni da za to postoji potreba.

Odluku o prijavi za polaganje ispita Povjerenstvo je dužno donijeti u roku od 30 dana od zaprimanja i o tome obavijestiti podnositelja, najkasnije 15 dana od donošenja odluke.

Kandidatima koji su obvezni položiti stručni ispit u roku od godinu dana od završetka vježbeničkoga staža Povjerenstvo je dužno omogućiti polaganje stručnoga ispita u najmanje jednom ispitnom roku te polaganje popravnoga ispita.