Menu

Obveze stvaratelja

Obveze stvaratelja i imatelja javnoga arhivskog gradiva odnose se na savjesno čuvanje i rukovanje gradivom do trenutka predaje nadležnomu arhivu. Savjesno čuvanje obuhvaća: zaštitu gradiva od oštećivanja – što se osigurava primjerenim prostorom i opremom, izradu popisa gradiva, redovito izlučivanje gradiva, pribavljanje stručnoga mišljenja nadležnoga arhiva prije poduzimanja bilo kakvih postupanja koje se odnose na gradivo, kao i omogućivanje stručnoga nadzora nad čuvanjem gradiva.

Imatelji privatnoga arhivskog gradiva obvezni su obavijestiti nadležni državni arhiv o posjedovanju gradiva, osigurati njegovo sigurno čuvanje i zaštitu, srediti ga i popisati te dopustiti arhivu uvid i prema potrebi sigurnosno snimanje. Ako imatelji nisu u mogućnosti srediti i popisati gradivo, dužni su dopustiti arhivu da to učini, a ako nemaju uvjeta za pravilan smještaj, arhiv gradivo može privremeno preuzeti dok imatelj ne osigura propisane uvjete.

 

Zakonska obveza dostave popisa javnoga arhivskog gradiva nastaloga do 22. prosinca 1990.

Poštovani,

vezano za provedbu čl. 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/2017), usvojenoga od Hrvatskoga sabora 4. svibnja 2017. godine, imatelji gradiva koji su u posjedu određenih dokumentacijskih cjelina javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990., djelatnošću stvaratelja iz članka 21.a Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o arhivskom gradivu i arhivima, dužni su izraditi popis gradiva i dostaviti ga Hrvatskom državnom arhivu u roku od šest mjeseci.

Popis je potrebno izraditi i dostaviti putem posebnog excel obrasca koji možete preuzeti ovdje:  

 

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: vanjska.sluzba@arhiv.hr.  

Za dodatna pojašnjenja molimo obratiti se Odsjeku za gradivo izvan arhiva HDA (01 4801 947; kkarajic@arhiv.hr).