tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Jednostavna nabava

 Naziv
DOCI. pojašnjenje gospodarskim subjektima - Dobava i montaža ogradnih panela na lokaciji HDA - Kerestinec, Kerestinečka cesta 59
DOCDobava i montaža ogradnih panela na lokaciji HDA - Kerestinec, Kerestinečka cesta 59 - I. Izmjena Dokumentacije o nabavi
DOCII. Pojašnjenje gospodarskim subjektima - nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga
DOCLicence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - II. izmjena Dokumentacije o nabavi
XLSLicence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - II. izmjena troškovnika
PDFPojašnjenje gospodarskim subjektima - nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga
PDFDokumentacija o nabavi - Nabava i ugradnja dizel agregata
PDFDokumentacija o nabavi - Sanacija ravnog krova na objektu 3 u Kerestincu
PDFIzvođenje građevinskih radova na sanaciji ravnog krova na zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 radi otklanjanja štete prouzročene potresom - DON
XLSIzvođenje građevinskih radova na sanaciji ravnog krova na zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 radi otklanjanja štete prouzročene potresom - ponudbeni troškovnik
PDFPoziv na dostavu ponuda - Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i instalaterskih radova na rekonstrukciji, uređenju i opremanju čuvaonice (depoa) br. 11 u Kerestincu za potrebe pohrane kulturnog dobra
PDFPravilnik o provedbi postupka jednostavnih nabava
PDFDON - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju spremišta u Kerestincu- poziv za dostavu ponude
XLSXPonudbeni troškovnik - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju spremista u Kerestincu
PDFPoziv za dostavu ponuda - Izrada projektne dokumentacije - poništen postupak
PDFPoziv na dostavu ponude - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga
XLSNabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga (troškovnik)
PDFPoziv na dostavu ponude - Nabava posebnih vrsta papira
DOCPoziv na dostavu ponuda - Nabava računalne opreme
XLSGrupa 1. - Korisnička računalna oprema (troškovnik)
XLSGrupa 2. - Razna računalna oprema (troškovnik)
XLSGrupa 3. - Sistemska računalna oprema (troškovnik)