Menu

Odjeli i odsjeci Hrvatskoga državnog arhiva

ODJEL ZA ZAŠTITU I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA

  • Odsjek za starije i vojno arhivsko gradivo
  • Odsjek za arhivsko gradivo 1868.-1945.
  • Odsjek za arhivsko gradivo 1945.-1990.
  • Odsjek za arhivsko gradivo od 1991.
  • Odsjek za arhivsko gradivo političkih stranaka i udruga
  • Odsjek za arhivsko gradivo obitelji, pojedinaca i arhivske zbirke 
  • Odsjek za zaštitu arhivskoga gradiva

 

HRVATSKI FILMSKI ARHIV
      • Odsjek za obradu filmskog, video i fono gradiva
      • Odsjek za zaštitu i restauraciju filmskog gradiva


ODJEL ZA INFORMACIJE I KOMUNIKACIJU
      • Korisnička služba
      • Odsjek za matičnu, razvojnu i dokumentacijsku službu
      • Odsjek za kulturno prosvjetne aktivnosti
      • Odsjek za gradivo izvan arhiva
      • Knjižnica

 

SREDIŠNJI LABORATORIJ ZA KONZERVACIJU I RESTAURACIJU
      • Odsjek za konzervaciju i restauraciju
      • Knjigovežnica


SREDIŠNJI FOTOLABORATORIJ
      • Mikroteka i fototeka
      • Tehnički odsjek


ODJEL OPĆIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
      • Odsjek za financijsko-knjigovodstvene poslove
      • Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove
      • Odsjek za tehničke poslove


ODJEL ZA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE

ODJEL DEPOZIT ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE