Menu

Informacije za stvaratelje

Zakonom su propisane zadaće državnih arhiva evidentiranje, zaštita, obrada i omogućivanje korištenja arhivskoga gradiva, ali i nadzor nad gradivom u nastajanju. Hrvatski državni arhiv nadležan je za dokumentarno i arhivsko gradivo nastalo radom stvaratelja koji su djelovali ili djeluju na čitavom ili većem dijelu područja Republike Hrvatske odnosno koji imaju značenje za Republiku Hrvatsku u cjelini, a područni državni arhivi nadležni su za dokumentarno i arhivsko gradivo nastalo radom stvaratelja koji su djelovali ili djeluju na području jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čija je djelatnost važna ponajprije za to područje.

Državni arhivi preuzimaju javno i prikupljaju privatno arhivsko gradivo, stručno nadziru stvaratelje arhivskoga gradiva te brinu o zaštiti gradiva u njihovu posjedu. Kako bi se navedene aktivnosti mogle sustavno provoditi, arhivi izrađuju kategorizaciju stvaratelja u svojoj nadležnosti te vode evidencije stvaratelja, vlasnika ili posjednika gradiva. U okviru nadzora obavljaju se obilasci pismohrana kako bi se utvrdilo stanje gradiva, uvjeti smještaja, postojanje evidencija i sl., a prema potrebi se izriču mjere zaštite. Arhivi su također ovlašteni za odobravanje internih akata kojima stvaratelji uređuju pitanja zaštite gradiva, odobravanje popisa javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja, kao i za kontrolu izlučivanja.

Kategorizirani stvaratelji i vlasnici ili posjednici gradiva dužni su nadležnomu arhivu redovito dostavljati popise gradiva, javljati sve promjene i pribavljati mišljenje prije poduzimanja bilo kakvih mjera koje se odnose na gradivo.

Kontakt

videos porno porno phim sex porno xxx desi porn phim porn hd Hindi Porn Videos pornos www porn idesihd
Luxury replica watches
beylikduzu escort bayan porno izle
antalya escort bayan
asyabahis
deneme bonusu
Online Casino Siteleri