Menu

Temeljem odredbi čl. 9. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19) i čl. 29. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20), Hrvatski državni arhiv na zahtjev tijela javne vlasti i drugih osoba provodi ocjenu sukladnosti pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe gradiva u digitalni oblik te izdaje odgovarajuću potvrdu.

 

Mjerila i postupci, te obveze i odgovornost Hrvatskog državnog arhiva u provođenju postupka provjere sukladnosti uređeni su posebnim internim Pravilnikom.  

Pravilnik o provedbi postupaka provjere sukladnosti pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe i čuvanja gradiva s odredbama Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)

 

Postupak provjere pokreće se podnošenjem zahtjeva putem Obrasca za provjeru sukladnosti pravila, u kojem su sistematizirani minimalni zahtjevi na osnovu kojih se ocjenjuje sukladnost pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe gradiva u digitalni oblik.

Pojedini zahtjevi detaljnije su opisani u Uputama za digitalizaciju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

Obrazac za provjeru sukladnosti pravila

Upute za digitalizaciju dokumentarnog i arhivskog gradiva

 

Obrazac za provjeru sukladnosti pravila ispunjava se i dostavlja u elektroničkom obliku zajedno s drugim dokumentima i dokazima o sukladnosti na e-mail adresu: dighelpdesk@arhiv.hr

 

Za više informacija podnositelji zahtjeva mogu se javiti na:

tel: +385 (0)1 4801 935

email: kkarajic@arhiv.hr; tplese@arhiv.hr

 

 

 

Najčešće postavljana pitanja

 

Potvrdu su obvezna ishoditi tijela javne vlasti ili druge osobe prije pretvorbe javnog dokumentarnog gradiva u digitalni oblik. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva definira da se njegove odredbe odnose na tijela javne vlasti i na pravne i fizičke osobe koje su obuhvaćene Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva u nadležnosti arhiva kao i na vlasnike ili posjednike privatnog arhivskog gradiva upisane u Upisnik vlasnika ili posjednika privatnog arhivskoga gradiva.
Stvaratelji gradiva obvezni su podnijeti zahtjev i dokazati da njihova pravila, tehnologija i postupak pretvorbe ispunjavaju postavljene zahtjeve, neovisno o tome čiju aplikaciju koriste. IT tvrtke koje pružaju uslugu digitalizacije drugim tvrtkama mogu zatražiti ocjenu sukladnosti za svoj sustav za digitalizaciju, međutim takva ocjena sukladnosti nije prenosiva na stvaratelje gradiva jer osim same tehnologije treba provjeriti kako je implementirana, postoje li pravila, jesu li zadovoljavajuća i kako se primjenjuju.
Postupak ocjene sukladnosti pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe sukladno arhivskim propisima postavljen je kao jedan postupak. Obrazac sadrži popis minimalnih zahtjeva koje je potrebno ispuniti za dobivanje potvrde. Ako neki od zahtjeva nije ispunjen, potvrdu nije moguće izdati. U tom smislu nema osnove za provođenje ocjene sukladnosti parcijalno, tj. za samo neki od segmenata.
U slučaju pretvorbe dokumentarnoga gradiva prema svim pravilima, papirnata dokumentacija može se izlučiti i uništiti, ali se u pretvorenom obliku mora čuvati do propisanog roka. Primjerice, ako je riječ o financijsko-računovodstvenoj dokumentaciji koja se prema posebnim propisima treba čuvati najmanje 11 godina, nakon pretvorbe u digitalni oblik papirnata dokumentacija može se izlučiti i uništiti, ali se pretvoreni oblik mora čuvati najmanje 11 godina. Od tog općeg pravila postoje određene iznimke, kao što je ona da se fizičko gradivo koje se odnosi na postupke koji su u tijeku ne može uništiti prije okončanja postupka na koji se odnosi, neovisno o tome je li pretvoreno u digitalni oblik ili ne. Gradivo koje se smatra arhivskim (trajne vrijednosti), ne može se nakon pretvorbe uništiti, već se čuva i nadležnom arhivu predaje i u papirnatom i u digitalnom obliku.
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima u članku 8. sadrži odredbe o pretvorbi gradiva u digitalni oblik, pri čemu se u stavku 3. izrijekom navodi da je dokumentarno gradivo u obliku u koji je pretvoreno istovrijedno izvornome gradivo ako je pretvorba u drugi oblik obavljena u skladu s odredbama toga članka i Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.
Unutar Pravilnika postoje pojedine odredbe (čl. 18., čl. 21.-25.) koje se mogu odnositi na tehničke zahtjeve vezane uz proces digitalizacije. Upute za digitalizaciju dokumentarnog i arhivskog gradiva također sadržavaju određene smjernice koje se mogu odnositi na tehničke zahtjeve vezane uz proces digitalizacije.
Da. Uputama se definiraju postupci i pravila za digitalizaciju gradiva u Hrvatskom državnom arhivu, što je propisano kao obveza stvaratelja koji digitaliziraju javno arhivsko i dokumentarno gradivo. Upute mogu koristiti i drugi posjednici arhivskog i dokumentarnog gradiva te druge osobe koje sudjeluju u digitalizaciji gradiva, u mjeri u kojoj su primjenjive u njihovu slučaju.

Luxury replica watches
beylikduzu escort bayan porno izle
antalya escort bayan
asyabahis
deneme bonusu
Online Casino Siteleri
porno