Menu

Odjel za digitalno gradivo i informacijske tehnologije

Osnovne zadaće Odjela su osiguravanje informatičke infrastrukture, programske podrške, znanja i resursa s ciljem uspostave sveobuhvatnog informatičkog sustava u poslovanju HDA te sudjelovanje u projektima digitalizacije arhivskog gradiva.

 

U Odjelu postoje dvije ustrojstvene jedinice koje obavljaju sljedeće poslove:

 

Odsjek za informacijske tehnologije

  • obavlja poslove na održavanju i unapređenju računalne i mrežne informacijske infrastrukture u Arhivu
  • skrbi za raspoloživost i sigurnost informacijskog sustava i provođenje mjera sigurnosti
  • pruža informatičku potporu korisnicima informatičke opreme, uredskih i drugih aplikacija
  • sudjeluje u aktivnostima na unapređenju informacijskog sustava Arhiva

 

Odsjek za digitalno gradivo

  • organizira zaštitu i obradu gradiva u digitalnom obliku, skrbi o njegovoj sigurnosti i dostupnosti te sudjeluje u razvoju normi, postupaka i infrastrukture digitalnog arhiva
  • organizira i obavlja poslove digitalizacije
  • skrbi za razvoj i primjenu normi i postupaka u digitalizaciji, priprema i prati provođenje programa digitalizacije arhivskog gradiva