tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Izvješća

 Naziv
PDFIzvješće o izvršenju pograma rada Hrvatskog državnog arhiva u 2021. godini
PDFIzvješće o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Hrvatskog državnog arhiva za 2021.
XLSFinancijski izvještaj Hrvatskog državnog arhiva za razdoblje 1.siječnja do 31. prosinca 2021.
PDFBilješke uz financijski izvještaj Hrvatskog državnog arhiva za 2021.godinu
PDFZavršno izvješće o realizaciji programskih aktivnosti HDA za 2020. godinu
XLSFinancijski izvještaj Hrvatskog državnog arhiva za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020.
DOCXBilješke uz financijski izvještaj Hrvatskog državnog arhiva za 2020.
PDFFinancijski izvještaj za razdoblje 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
PDFFinancijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2019.
PDFZavršno izvješće HDA o izvršenim programima za 2019. godinu
PDFZavršni račun 2018.
PDFZavršni račun 2017.
PDFZavršni račun 2016.
PDFZavršni račun 2015.
PDFZavršni račun 2014.
PDFIzvješće o izvršenju pograma rada Hrvatskog državnog arhiva u 2021. godini
PDFZavršni račun 2013.
PDFZavršni račun 2012.
PDFIzvješće o izvršenju programa rada HDA u 2020. godini
PDFIzvješće o radu HDA u 2019. godini
PDFIzvješće o radu HDA u 2018. godini
PDFIzvješće o radu HDA u 2017. godini
PDFIzvješće o radu HDA u 2016. godini
PDFIzvješće o radu HDA u 2015. godini
PDFIzvješće o radu HDA u 2014. godini
PDFIzvješće o radu HDA u 2013. godini
PDFIzvješće o radu HDA u 2011. godini
PDFIzvješće o radu HDA u 2010. godini
PDFPozivi i zaključci sa sjednica Stručnog vijeća 2013. godine
PDFPozivi i zaključci sa sjednica Stručnog vijeća 2016. godine
PDFPozivi i zaključci sa sjednica Stručnog vijeća 2017. godine
PDFZaključci 1. sjednice stručnog vijeća u 2018. godini
PDFZaključci 2. sjednice stručnog vijeća u 2018. godini
PDFZaključci 3. sjednice stručnog vijeća u 2018. godini
PDFZaključci 1. sjednice stručnog vijeća u 2019. godini