tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Fontes - Izvori za hrvatsku povijest 26/2020

 Urednica: Tatjana Šarić
 Zagreb, 2020.
 Cijena: 70,00 kn

 

Iz bogate riznice arhivskoga gradiva koje se čuva u Hrvatskom državnom arhivu (HDA) u Zagrebu, ovoga smo puta odabrali nešto drugačiju vrstu dokumenata od onih koje obično objavljujemo. Nakon četiri godine vraćamo se posebnoj formi dokumentiranja prošle stvarnosti – osobnoj prepisci, pismima članova jedne hrvatske plemićke obitelji. Radi se o izboru od 73 pisma koje su izmijenili članovi obitelji Črnkovečki (Črnkoci, u izvorima Chernkoczy)/Vojković iz razdoblja prijelaza 17. na 18. stoljeće. Ovdje objavljena prepiska čuva se u HDA u dva arhivska fonda: HR-HDA-705. Obitelj Chernkoczy te HR-HDA-726. Obitelj Josipović-Vojković. Za objavu ih jepriredila doc. dr. sc. Valentina Janković s Odjela za povijest Hrvatskog katoličkogsveučilišta, u okviru projekta Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta društavasredišnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka do modernoga doba. Nadamo se da će ova edicija Fontesa zadovoljiti interes zaljubljenika u obiteljsku, gospodarsku i socijalnu povijest Hrvatske u ranom novom vijeku te potaknuti buduće čitatelje – povjesničare, ali i širu javnost za izučavanje prošle stvarnosti kroz ovu posebnu prizmu, epistolarnu formu izričaja, ovoga puta jedne hrvatske plemićke obitelji.

 

Arhivski vjesnik 64/2021

Urednica: Rajka Bućin
Zagreb, 2021.
Cijena: 70,00 kn

Ovogodišnji broj Arhivskog vjesnika donosi osam znanstvenih radova različite tematike, jedan nekategorizirani rad i brojne druge priloge – prikaze časopisa te dva izvješća o skupovima kao i nekrolog nekadašnjoj voditeljici Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju gradiva Hrvatskog državnog arhiva, Tatjani Puškadija-Ribkin (1929.-2021.). Najveći dio radova pripada području arhivske teorije i prakse, baveći se temama e-savjetovanja u donošenju propisa i planskih dokumenata o arhivskoj službi Hrvatske, ulogom dokumentacije i dokumentiranja u AKM ustanovama, u okviru zaštite kulturnoga dobra u izvanrednim situacijama, analizom igrifikacijskih elemenata u arhivskim i drugim informacijskim ustanovama, poviješću ručno rađenog papira te analizom vjerodostojnosti kronike grba obitelji Fux iz Metlike, sačuvanoj u vlasništvu obitelji. Broj donosi i nekoliko radova koji se bave poviješću pojedinaca i institucija, među kojima su obuhvaćeni obitelj Fux iz Metlike i njezine veze s hrvatskim, poglavito pograničnim obiteljima, regulativa lijekova i institucije nadležne za njezino donošenje na području Banske Hrvatske, od sredine 19. st. do Drugog svjetskog rata te Gradsko poglavarstvo Varaždin, u razdoblju 1918.-1941. Pored toga prikazana su i iskustva Državnog arhiva u Sisku u okolnostima potresa na području Banovine.

 

 120 godina Arhivskoga vjesnika

 Urednik: Mario Stipančević
 Zagreb, 2021.
 Cijena: 70,00 kn

 

  Zbornik radova posvećen je obilježavanju 120. obljetnice utemeljenja Vjestnika Kr.       hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog Zemaljskog arhiva, odnosno današnjega Arhivskoga   vjesnika. U njemu je objavljeno šest radova sa znanstvenoga kolokvija „120 godina Arhivskoga vjesnika“ koji je u prostorima Hrvatskoga državnog arhiva održan 26. studenoga 2019. godine.

 

  SEDAMDESET I PRVA: USPON I PAD HRVATSKOGA NACIONALNO-REFORMNOG   

  POKRETA 

  Autor: Ivo Banac
  Zagreb, 2021.
  Cijena: 100,00 kn

 

  Knjiga je zamišljena kao sveobuhvatni prikaz nacionalno-reformnog pokreta znanog pod     nazivom hrvatsko proljeće, koji se u Hrvatskoj stvarao od polovice 1960-ih i trajao do kraja 1971. i otkrivanje putanje Titova razmišljanja čiji su lančani učinci unazadili jugoslavensku evoluciju prema nekom odgovornijem sustavu. To je djelovanje bilo vezano za ustupke sovjetskoj politici, koja je za Tita od samog početka njegove vladavine bila jedina sistemski relevantna. Ova je knjiga i povijest i program. Povijest, jer sabire i sažimlje iskustva i očekivanja hrvatskog čovjeka u razdoblju borbe za slobodniji život i obnovu hrvatstva u početnom razdoblju krize jugoslavenske države (1962. – 1972.), a program jer nastoji izbjeći uskogrudnosti, isključivost, a ponajviše lakirovku. Osim toga, ovo je knjiga o reformatorima vlasti i njihovim protivnicima te knjiga o društvu – političkom društvu, jer i režim jest neka vrsta društva. Konačno, ovo je knjiga o vlasti – vlasti u komunističkoj partijskoj državi – o tome kako se koristila, kako se mijenjala brojnim reformama te kako je utjecala na hrvatsko društvo u svim njegovim segmentima u vrijeme kopnjenja diktature, ali i u vremenu reakcije koja je uslijedila nakon službene osude reformnog pokreta u prosincu 1971.

 

 

RIJEČ IZA SLIKE: REPRODUKCIJA KNJIGA SNIMANJA HRVATSKIH FILMSKIH KLASIKA IZ ZBIRKE HDA Rondo Zvonimira Berkovića 1966.

Urednik: Mladen Burić
Zagreb, 2021.
Cijena: 150,00 kn

 

Hrvatska kinoteka Hrvatskog državnog arhiva od početka svog djelovanja osim samih filmskih djela prikuplja i ostalo gradivo koje se odnosi na nastanak, prezentaciju i promociju pojedinog filmskog djela, a koje nije nužno filmski zapis. Nakon prvih dvaju izdanja biblioteke riječ iza slike: reprodukcija knjiga snimanja hrvatskih filmskih klasika iz zbirke HDA, u kojima smo predstavili „Tko pjeva zlo ne misli“ Kreše Golika iz 1970. i „Lisice“ Krste Papića iz 1969. godine, vraćamo se još par godina unazad do 1966. i filma Rondo Zvonimira Berkovića. Za razliku od režijskih knjiga snimanja s kojima smo vas upoznali u prvim dvama izdanjima, koje su prepune zabilješki, izmjena u dijalogu, detalja potrebnih radi kontinuiteta, ova knjiga snimanja direktora fotografije Tomislava Pintera donosi više „atmosfere” vizualnoga stila koji se želio postići. Film Rondo Zvonimira Berkovića iz 1966. godine je na festivalu u Puli osvojio Srebrnu arenu za film i žensku ulogu Milene Dravić, a Zlatnu za scenarij Zvonimira Berkovića i glumu Relje Bašića, a nagrađena je i fotografija Tomislava Pintera. Osim same originalne knjige snimanja koja je dokument jednoga kreativnog procesa, u knjizi ćete pronaći i tekstove koji nadahnuto govore o filmu Rondo, njegovoj važnosti i percepciji u javnosti te Zvonimiru Berkoviću i ostalim autorima iz pera Hrvoja Hribara, Slavena Zečevića i Nine Kolar.

 

TROJEDNA KRALJEVINA DHS U HABSBURŠKOJ MONARHIJI 1848./1849.

Glavni urednik: dr. sc. Drago Roksandić, prof. emeritus
Zagreb, 2021.
Cijena: 150,00 kn

 

Djelo „Trojedna Kraljevina DHS u Habsburškoj Monarhiji 1848./1849.“ nastalo je na temelju istoimene izložbe priređene u HDA-u 2019. godine. Središnji dio sadrži zbirku tekstova podijeljenih u dvadeset tematskih cjelina, od kojih svaka posebno obrađuje jedan od fenomena događaja 1848./1849. u Hrvatskoj. Preostali dijelovi knjige čine cjeline: Kronologija događaja 1848./1849., Opis fondova i zbirki HDA-a relevantnih za ovu temu te Izbor iz literature koja se odnosi na događaje 1848./1849.

 

GASTARBAJTERI POD NADZOROM SLUŽBE DRŽAVNE SIGURNOSTI. ODABRANI DOKUMENTI (1963.-1977.)

Urednik: Nenad Bukvić​
Zagreb, 2021.
Cijena: 120,00 kn

 

U knjizi se objavljuju dokumenti koji otkrivaju metode rada Službe državne sigurnosti (SDS), razmjere obavještajne i protuobavještajne djelatnosti prema gastarbajerima iz Hrvatske, ali i iz drugih jugoslavenskih republika u razdoblju od 1963. do 1977. godine. Početkom šezdesetih godina, a posebno 1963. godine, bilježi se znatan porast zahtjeva za odlazak na rad u inozemstvo, koji je nastavljen i u idućim godinama, posebno nakon liberalizacije postupka izdavanja putnih isprava. U to vrijeme nastaju i prve opsežnije analize SDS-a o toj problematici. Donošenje novih jugoslavenskih propisa o zapošljavanju u inozemstvu 1973. i 1974. godine, poklopilo se sa zaustavljanjem masovnog zapošljavanja radnika u zemljama zapadne Europe nakon naftne krize potkraj 1973. godine. Uvrštavanjem dokumenata do 1977. godine nastoji se ilustrirati na koji su način SDS i druge službe unutrašnjih poslova postupale prema gastarbajterima i procjenjivale sigurnosnu situaciju u zemlji u neposrednim godinama nakon toga. U kontekstu tadašnjih sukoba na Bliskome istoku, SDS je  procjenjivao da bi politička emigracija mogla pojačati svoje aktivnosti i korištenje veza među gastarbajterima s ciljem djelovanja protiv SFRJ. Odabrani su dokumenti grupirani u dvije veće tematske cjeline. Prva se odnosi na skupne analize, planove mjera i druge materijale o sigurnosnim i obavještajnim aspektima emigriranja radnika (ilegalno iseljavanje, utjecaj političke emigracije na gastarbajtere, emigriranje kvalificiranih i visokokvalificiranih radnika, boravak vojnih obveznika na radu u inozemstvu, mjere pripravnosti i poslovi službi unutrašnjih poslova u vezi s prihvatom radnika iz inozemstva u slučaju ratne opasnosti ili rata). Druga se cjelina odnosi na materijale o operativnoj akciji „Odmor” koja se najintenzivnije provodila u mjesecima kada je znatan broj gastarbajtera dolazio na odmor u zemlju. Zastupljeni su materijali prikupljeni ili nastali radom svih organizacijskih razina SDS-a (ispostave, područni centri, republička i savezna Služba). Uz uvodnu studiju na hrvatskom i engleskom jeziku, svrha je takvog odabira dati uvid i putokaz za temeljitija istraživanja te problematike.

 

DESETA SJEDNICA CK SKH – TRAGOM ARHIVSKIH DOKUMENATA

Priredila i uredila: Tatjana Šarić
Zagreb, 2021.
Cijena: 120,00 kn

 

U ovoj je knjizi prikazana slika jedne od temeljnih točaka Hrvatskog proljeća – Desete sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (CK SKH), održane 15. – 17. siječnja 1970. godine, ali na jedan drukčiji način. Prepušteno je izvornim arhivskim dokumentima da ispričaju priču onako kako se tada odvijala. U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu čuva se brojna dokumentacija najvažnijih republičkih i partijskih tijela, pa tako i

ona o ovoj prijelomnoj sjednici CK SKH. Stoga je napravljen izbor tih važnih i zanimljivih dokumenata kako bi oni u ovome obliku postali dostupni javnosti. Tematski, izvori su podijeljeni u dvije skupine: arhivski dokumenti same sjednice te dokumenti koji se odnose na neposredne reakcije na Desetu sjednicu.

 

GLAVAČEVA KARTA HRVATSKE

Uredili: Andreja Dragojević, Emilia Domazet, Ladislav Dobrica, Marina Viličić​
Zagreb, 2021.
Cijena: 20,00 kn

 

Katalog izložbe povodom završetka konzervatorsko-restauratorskih radova na najstarijoj karti Hrvatske iz 1673., autora Stjepana Glavača, sadrži tekstualne i slikovne materijale prikazane na istoimenoj izložbi: 1. Biografija Stjepana Glavača; 2. Hrvatska u 17. stoljeću; 3. Kartografija 17. stoljeća; 4. Isusovci i kartografija; 5. Valvasor i kartografija; 6. Glavačeva karta - analiza; 7. Glavačeva karta kao dio zbirke u Metropolitanskoj knjižnici; 8. Hrvatska milja; 9. Konzervatorsko-restauratorski radovi na Glavačevoj karti; 10. Uloga Glavačeve karte u razvoju hrvatske kartografije. U nastavku slijede sažetci izlaganja sa znanstvenog skupa koji je bio održan prigodom otvorenja izložbe.

 

RAKOVIČKI USTANAK 1871. I EUGEN KVATERNIK: OD POBUNE DO KULTA NACIONALNOG JUNAKA

Uredili: Diana Mikšić, Hrvoje Baričević, Leon Bošnjak

Zagreb, 2021.

Cijena: 50,00 kn

Izložba je posvećena obilježavanju 150. godišnjice Rakovičkog ustanka te životu i sudbinama glavnih protagonista na čelu s Eugenom Kvaternikom. Prati hrvatski prostor u kontekstu europskih događanja u 19. stoljeću; uzroke, tijek i posljedice ustanka te ideju o stvaranju samostalne hrvatske države. Poseban se dio bavi nasljeđem ustanka i stvaranjem kulta nacionalnog junaka. Izložba uključuje suradnju više kulturnih i znanstvenih institucija (Hrvatski državni arhiv, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski institut za povijest, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).

 

LIDERI HRVATSKE KULTURNE POLITIKE 1990. – 2020.

Autor: Jadran Antolović

Zagreb, 2021.

Cijena: 250,00 kn

Publikacija sadrži sistematizirani pregled temeljnih aktivnosti ministara i ministrica nadležnih za kulturu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1990. – 2020. godine. Pregled obuhvaća kratak životopis svakog ministra/ministrice, te za svaki mandat prikaz programa Vlade za taj mandat, opis ministarskog kabineta, ustroj ministarstva, pregled zakonodavne aktivnosti, proračune za kulturu u razmatranom razdoblju, aktivnosti ministarstva u vrijeme Domovinskog rata, aktivnosti ministarstva u pregovorima Republike Hrvatske za punopravno članstvo u Europskoj uniji, popis važnijih postignuća, medijsku sliku svakog ministra (kroz članke i intervjue), te osnovne statističke pokazatelje za razmatrano razdoblje.

 

 

 

 

vdcasino giris casino metropol giris casinomaxi
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort
united luxury shop
gaziantep escort gaziantep escort
escort pendik
antalya escort bayan
asyabahis
Online Casino Siteleri
Passenger in stockings banged by driver Anal play and lesbian sex for Anina Silk and Jada Small tits teen Stacey Levine nailed by massive hard cock
antalya escort
http://istanbulartsnob.com
antalya escort
besiktas escort antalya escort istanbul escort
bostancı escort antalya escorts
Teen PUBLIC sex street gangbang orgy in broad daylight
brazzers porno
beylikduzu escort
İstanbul Escort
crackstreams
Russian model Nessa Devil lost anal virginity XXX porn movi
deneme bonusu veren siteler