Menu

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn 

 (PDV je uključen u cijenu)

RIJEČ IZA SLIKE: REPRODUKCIJA KNJIGA SNIMANJA HRVATSKIH FILMSKIH KLASIKA IZ ZBIRKE HDA Martin u oblacima Branka Bauera, 1961.

Urednik: Mladen Burić
Zagreb, 2022.
Cijena: 19,91 € / 150,00 kn

 

Predstavljamo četvrto izdanje biblioteke Riječ iza slike: reprodukcija knjiga snimanja hrvatskih filmskih klasika iz zbirke HDA, film „Martin u oblacima” režisera Branka Bauera iz 1961.

Ova urbana komedija kojom se nastavlja zlatno razdoblje opusa Branka Bauera prati mladi studentski par Martina (Boris Dvornik) i Zoricu (Ljubica Jović) koji žive blizu, ali odvojeno kao podstanari i žele kupiti vlastiti stan u kojemu bi mogli zajedno živjeti. Kako bi zaradio novce koji bi mu trebali omogućiti kupnju stana u novogradnji, Martin, dok su mu gazde na putu, daje u podnajam stan u kojemu živi talijanskomu biznismenu  Carmineu (Antun Nalis) i njegovoj kćerki (Ljerka Prekratić), nesvjestan da je iza svega prevara.

Nastao prema scenariju Fedora Vidasa uz suradnju Vladimira Kocha, Kreše Golika i samog Bauera, „Martin u oblacima” ostvarenje je koje uspješno tematizira potrošačko društvo u nastajanju obuhvaćeno nizom motiva poput Zagrebačkoga velesajma, diskretnoga, ali uočljivog Zoričina interesa za modu, likova Talijana (oca Carminea i kćeri Marcelle) kao utjelovljenja zapadnjačkih manira i životnoga stila.

Iako je isprva naišao na relativno nepovoljne reakcije stručne kritike, film je bio iznimno popularan kod publike. Samo u Zagrebu vidjelo ga je preko sto tisuća gledatelja da bi kasnije bio uspješno prikazivan u Poljskoj, Čehoslovačkoj, SR Njemačkoj, DR Njemačkoj, Austriji, Španjolskoj, Mađarskoj, Venecueli, Kubi i SAD-u.

Pored reprodukcije originalne knjige snimanja koju je vodila Nada Markić, a u kojoj nalazimo zabilješke, fotografije, skice, upisane nove rečenice koje su kasnije postale sastavni dio filma, izdanje nam donosi i nadahnute tekstove Rajka Grlića i Josipa Vujčića, kao i biografije glumaca i autora filma koje je pripremio Juraj Kukoč.

 

ZAPISNICI SJEDNICA KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA NR/SR HRVATSKE 1955. – 1961. Svezak I

Priređivači i urednici: Miroslav Akmadža i Tomislav Car 
Zagreb, 2022.

Cijena: 15,93 € / 120,00 kn 

 

Objavom knjige zapisnika Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Narodne Republike / Socijalističke Republike  Hrvatske nastavljaju se aktivnosti Hrvatskoga državnoga arhiva na priređivanju i objavljivanju izvornoga arhivskoga gradiva. Svezak I. odnosi se na razdoblje 1955. – 1961. godine i sadrži ukupno 58 zapisnika sjednica Hrvatske vjerske komisije (odnosno Komisije za vjerske poslove Izvršnog vijeća Sabora NRH, Komisije za vjerska pitanja Izvršnoga vijeća Sabora NRH i Republičke komisije za vjerska pitanja NRH) održanih od 6. siječnja 1955. do 16. studenoga 1961. godine. Svih 58 zapisnika sjednica Hrvatske vjerske komisije, kao i jedan zapisnik savjetovanja, jedna bilješka sa sastanka i pet zapisnika sjednica Savezne vjerske komisije koji se objavljuju u ovoj knjizi, čuvaju se u arhivskome fondu Komisija za odnose s vjerskim zajednicama u Hrvatskome državnome arhivu, dok se jedan zapisnik čuva u arhivskome fondu Zemaljska komisija za vjerska pitanja u Arhivu Bosne i Hercegovine. Kao i pri dosadašnjemu objavljivanju izvornoga arhivskoga gradiva, i u ovoj se knjizi tekstovi objavljuju u izvornom obliku, odnosno sa svim jezičnim, stilskim i gramatičkim obilježjima ondašnjega vremena.

 

UDBA I DEKLARACIJA: reakcije Službe državne sigurnosti na objavu Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika iz 1967. godine

Autor: Nenad Bukvić
Zagreb, 2022.

Cijena: 13,27 € / 100,00 kn 

 

Ove godine obilježava se 55. obljetnica objave "Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika". Objavu toga dokumenta u zagrebačkome tjedniku "Telegram" 17. ožujka 1967. znatan broj autora smatra početkom hrvatskoga proljeća, reformskoga političko-društvenog pokreta u Hrvatskoj koji je kulminirao 1971., a ugušen potkraj te i početkom iduće godine.

Objavljivanje Deklaracije naišlo je na otvorenu kritiku partijskih i državnih tijela (Sabora, Vlade), a uputu da objave političke komentare u kojima će osuditi stavove i način pripremanja i objavljivanja Deklaracije dobili su glavni mediji poput Radiotelevizije Zagreb i Vjesnika. Ubrzo je uslijedila i reakcija tajnih službi. SDS je 24. ožujka 1967., dakle tjedan dana nakon objave Deklaracije u tjedniku Telegram, donio odluku o pokretanju posebne operativne obrade pod nazivom „Klek”. Kao glavni cilj Obrade postavljeno je utvrditi je li Deklaracija sastavljena i objavljena uz sudjelovanje ili pod utjecajem političke emigracije, stranih diplomatskih predstavništava, pojedinih stranih obavještajnih službi ili protivnika režima u zemlji.

U ovoj knjizi objavljeno je tridesetak dokumenata uglavnom iz 1967. godine, a svrha je njihova odabira i objave prezentirati nove (ili dosad manje poznate) podatke o ključnim ljudima iza Deklaracije, masovnoj mobilizaciji koju je komunistički režim upregnuo da bi ih uspješno pratio i odjeku koji je Deklaracija o jeziku kao dokument proizvela u redovima opozicijskih i kritičkih intelektualaca kao i studentske i srednjoškolske omladine. U tim je dokumentima također jasno konstatirano kako nisu pronađeni dokazi da su bilo hrvatska politička emigracija bilo strane obavještajne službe utjecale na nastanak i objavu Deklaracije o jeziku iako su je brojni politički emigranti svesrdno poduprli i pozdravili.

 

 

 BAJKA ZVJEZDANA, katalog izložbe povodom 100. obljetnice rođenja Vesne Parun

 Autori: Marijan Bosnar i Melina Lučić
 Zagreb, 2022.

 Cijena: 10,62 € / 80,00 kn 

 

Povodom 100. obljetnice rođenja Vesne Parun Hrvatski državni arhiv priredio je    izložbu koristeći se najvećim dijelom gradivom iz njezina osobnoga fonda      upotpunjenoga s nekoliko komada gradiva iz drugih fondova u posjedu HDA-a. Kroz osamnaest tematskih plakata nastojali smo obuhvatiti Vesninih skoro osamdeset i devet godina života, ali i godine koje su uslijedile nakon njezine smrti. Vesnu Parun predstavili smo i kao slikaricu, dramatičarku, kazališnu spisateljicu, prevoditeljicu i satiričarku. Nismo smetnuli s uma niti njezin boravak u Bugarskoj, a na plakatima su zastupljene i teme kao što je njezino djetinjstvo te značajni pojedinci – Adnan al-Marzouki i stogodišnja Magdica iz Zaboka koji su neizostavni kamenčići u njezinu životnom mozaiku, jednako kao i antologijska pjesma Ti koja imaš nevinije ruke. Jedan smo plakat posvetili kapama i šeširima po kojima je lik Vesne Parun bio prepoznatljiv široj javnosti, dok na drugome donosimo djelić od brojnih komentara koje je zapisivala prije predaje arhivskoga gradiva u HDA.

Tekstovi u ovome katalogu sastoje se u najvećoj mjeri od citata iz brojnih intervjua Vesne Parun objavljenih u tisku tijekom godina ili navedenih u novinskim tekstovima o njoj. Svi su preuzeti iz opsežnoga hemerotečnog gradiva sačuvanoga u njezinu osobnome arhivskom fondu. 

 

KAD PTICA PRESTANE VOLJETI, posljednji rukopisni memoari Vesne Parun

Priređivači: Denis Derk i Marina Selnik
Zagreb, 2022.

Cijena: 13,27 € / 100,00 kn 

 

Vesna Parun posljednje je memoare pisala u dvije faze, tijekom 2004. i 2005. godine u kontinuitetu te početkom 2010., godine u kojoj je i preminula u listopadu. Počela je zapisivati sjećanja u tvrdo ukoričenim bilježnicama šarenih motiva, pomalo konfuzno i iskričavo. Nije pisala kronološki, navodila je događaje i birala teme kroz koje će evocirati uspomene, počela bi pisati o nekom događaju pa bi se prebacila na opisivanje drugog, ubacujući napomene, skice za buduće opise i šaljive opaske. Tri bilježnice i jedan rokovnik kojega čuvamo u Hrvatskom državnom arhivu skica su nedovršenih memoara. Ovom razbarušenom i nepretencioznom knjigom, odabrali smo neke iskrene i potresne zapise iz Vesnine osobne (is)povijesti, ali i neobjavljene aforizme i manje poznate pjesme (jedna posvećena njenom Višaninu Ranku Marinkoviću, a druga trešnjevačkoj Župi sv. Josipa), baš kao i podužu pjesmu o socijalizmu i ljudskoj ljepoti iz satirične pjesnikinjine autobiografije u stihovima „Stidljiva Rozalija”, tek smo odškrinuli vrata u Vesnin poetski i ljudski univerzum. U Vesnino ponekad kristalno čisto, a ponekad i mutno podmorje. Kako ni sami memoari nisu zaokružena cjelina jer su autoricu zadesile bolest i na koncu smrt, knjiga ne donosi cjelovit prijepis svih tekstova sadržanih u bilježnicima, već relevantni odabir koji čini jednu zaokruženu cjelinu i daje dobar uvid u važne događaje u životu književnice. 

 

REDARSTVENI BESTIJARIJ, Portreti međuratnih upravitelja zagrebačke policije

Autor: Mario Stipančević
Zagreb, 2022.

Cijena: 13,27 € / 100,00 kn 

 

Polazeći od pretpostavke da iza svake društvene aktivnosti i u prošlosti stoje pojedinci s imenom i prezimenom te više ili manje dokumentiranim profesionalnim i privatnim životom, knjiga koja stoji pred čitateljem pokušaj je da se o razdoblju stare jugoslavenske države i njezina represivnoga aparata uobličena u djelovanju onodobne zagrebačke policije progovori putem portreta njezinih upravitelja. Počevši od Ljudevita Zimpermanna, preko Franje Urbanyja, Janka Bedekovića, Josipa Vragovića i Stanoja Mihaldžića sve do Rikarda Vikerta, posljednjega koji je obnašao tu dužnost neposredno pred početak Drugoga svjetskog rata na ovim prostorima. Posve je jasno da nam izvori o svima njima ne govore jednako iscrpno, što među ostalim ovisi i o tome koliko su se vremena zadržali na mjestu policijskoga ravnatelja, odnosno kakav su biljeg iza sebe ostavili obavljajući tu zahtjevnu dužnost.

Osim policijskih upravitelja u knjizi je spomenut i znatan broj njihovih najbližih suradnika, doušnika i agenata čiji načini postupanja prema uhićenicima možda još zornije svjedoče o promatranomu vremenu. Odreda se radilo od mračnim osobama, batinašima i mučiteljima. To dakako ne znači da nije bilo i onih čije je djelovanje u policijskome aparatu bilo posve profesionalno i uzorno, samo su oni za razliku od rečenih u ono doba teško izlazili na vidjelo. Zbog toga, uostalom, i nisu dospjeli na stranice ove zanimljive knjige.

 

ZAPISNICI IK CK SKH, 21. siječnja - 25. prosinca 1966.

Urednica: Marijana Jukić
Zagreb, 2022.

Cijena: 13,27 € / 100,00 kn 

 

Pred nama je drugi svezak serije dokumenata u kojemu nastavljamo s objavljivanjem zapisnika sjednica Izvršnoga komiteta Centralnoga komiteta Saveza komunista Hrvatske (IK CK SKH), a koji obuhvaća razdoblje od 26. travnja 1965. do 5. prosinca 1968., odnosno razdoblje između Petoga i Šestoga kongresa SKH-a. Zbog obimnosti dokumentacije koja prati svaku pojedinu sjednicu, zapisnici se objavljuju u zasebnim svescima, stoga je ovo osmi nastavak do sada objavljenih izdanja gradiva dokumenata od 1945. do prosinca 1965. godine koje objavljuje Hrvatski državni arhiv. Zapisnici sjednica IK CK SKH-a dio su arhivskoga fonda HR-HDA-1220. Savez komunista Hrvatske. Centralni komitet (1941. – 1990.) te se čuvaju u HDA-u u Zagrebu.

Zapisnici koji su ovdje predstavljeni, obuhvaćaju ukupno 20 zapisnika sjednica (od rednoga broja 14 do rednoga broja 33), održanih od siječnja do prosinca 1966. godine. Tijekom 1966. IK CK SKH održao je ukupno devetnaest redovnih i jednu zajedničku sjednicu s Predsjedništvom CK SKH-a. 

Kako bi se pojednostavilo pretraživanje sadržaja sveska, izrađena su dva kazala: Kazalo osobnih imena i Kazalo zemljopisnih pojmova.

 

 KATALOG RESTAURIRANIH FILMOVA DIGITALNIM POSTUPKOM 2008. - 2020.

 Urednici: Mladen Burić, Dinko Majcen
 Zagreb, 2022.
 Cijena: 7,96 € / 60,00 kn 

 

Katalog je svojevrstan sažetak rada Hrvatske kinoteke na restauriranim filmovima i jedinstveno mjesto koje sažima sve potrebne podatke o filmskim djelima koja su tako trajno očuvana. Danas nakon više od dvaju desetljeća rada na digitalizaciji i restauraciji digitalnim postupkom filmskoga gradiva, u Hrvatskoj se kinoteci nalazi 291 naslov filmskih djela koja su prošla kroz zahtjevan proces migracije u digitalni oblik te su kao     takva sprema za "novi život".

 

 

 

KAKO JE ZAGREB DOBIO ANIMAFEST

Autori: Lucija Zore, Nina Kolar, Mladen Burić
 Zagreb, 2022.
Cijena: 2,65 € / 20,00 kn 

 

U srpnju 2021. Hrvatski državni arhiv otkupio je gradivo nastalo djelovanjem Želimira Matka, osnivača i direktora prvih dvaju izdanjâ Svjetskog festivala animiranog filma Animafest Zagreb, drugog najstarijeg  živućeg festivala animiranog filma na svijetu. Izložbom i katalogom Kako je Zagreb dobio Animafest istražujemo razvoj animacije na našim prostorima, predstavljamo fenomene koji su doveli do toga da Međunarodno udruženje za animirani film ASIFA Zagrebu dodijeli licenciju za ovako prestižan kulturni događaj i otkrivamo ulogu Želimira Matka u spomenutim događanjima.

Prvi dio Kataloga posvećen je razvoju animacije u Hrvatskoj od samih početaka do 70-ih godina prošlog stoljeća, od prvih pojedinačnih eksperimenata do jednog od najznačajniji poglavljâ u povijesti animacije – Zagrebačke škole crtanog filma. U drugom se dijelu pomoću sačuvane dokumentacije predstavlja Matkov doprinos razvoju i promociji našeg animiranog filma u svijetu i rekonstruiraju se okolnosti koje su dovele do osnivanja Festivala. 

 

MOJ DJED VLADIMIR FERENČINA - HRVATSKI ZRAČNI AS

Autor: Vladimir Plečko
Zagreb, 2022.
Cijena: 27,20 € / 205,00 kn 

 

Knjiga "Moj djed Vladimir Ferenčina – hrvatski zračni as" rezultat je višegodišnjeg istraživanja Vladimira Plečka, unuka Vladimira Ferenčine koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio jedan od ponajboljih vojnih pilota u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, uspješan pilot-lovac koji je na Istočnom bojištu postigao više zapaženih pobjeda u srazu sa sovjetskim pilotima.

Interes za priču o djedu, koji je „nekada davno bio pilotˮ potaknula je dječja znatiželja koja nije janjavala niti tijekom desetljećâ povijesti u kojima su mu se i stariji članovi obitelji ustručavali o njemu govoriti. Iako je autor rođen i odrastao u Kanadi, gdje se spremao započeti samostalan život, početkom Domovinskoga rata seli u Hrvatsku i pridružuje se Hrvatskoj vojsci. Ovdje stječe niz prijatelja, zasniva obitelj i trajno se nastanjuje. Međutim, priča o djedu ne prestaje ga intrigirati čitavo vrijeme, te intenzivno prikuplja i proučava literaturu o hrvatskoj vojnoj povijesti. Kulminacija je bila pronalazak dokumenta u kojem izbjeglička vlada Kraljevine Jugoslavije u siječnju 1942. njegova djeda proglašava vojnim dezerterom uz pripadajuće oduzimanje čina. Otada autor kreće na put rasvjetljavanja obiteljske prošlosti uz pomoć pripovijedanja vlastite obitelji i njihova sjećanja, brojnih dokumenata i arhivskog gradiva javnih i crkvenih arhivâ. Knjiga koju predstavljamo plod je toga rada kojemu je cilj bio ispraviti sve pogrešne podatke i široj javnosti ponuditi detaljan prikaz života pilota-lovca Vladimira Ferenčine.

 

 

SUNČANI KIP: POVIJEST FOTOGRAFIJE U ZAGREBU 1839. - 1900.

Autor: Hrvoje Gržina
Zagreb, 2022.
Cijena: 25,22 € / 190,00 kn 

 

Knjiga Sunčani kip: povijest fotografije u Zagrebu 1839. – 1900. rezultat je petnaestogodišnjega  rada na pregledu, prikupljanju, obradi i sistematizaciji brojnih informacija o fotografskome  životu Zagreba u XIX. stoljeću. U njoj su po prvi puta na jednome mjestu okupljeni i obrađeni svi fotografi o čijemu je djelovanju na području grada Zagreba ostalo pisanoga traga u arhivskim izvorima, novinskim zapisima ili na sačuvanim fotografijama, a pregled je dopunjen i ostalim važnim crticama iz fotografskoga života koje uključuju domaće i putujuće izložbe, izume i patente te novinske oglase i vijesti o fotografiji objavljene na stranicama zagrebačkoga tiska. Posebna je pozornost poklonjena dosad uvelike neistraženim vezama koje su neki od zagrebačkih fotografa imali sa strukovnim udruženjima u drugim zemljama (osobito u Beču) te novitetima koje su u svakodnevnu praksu unosili posredstvom takve ulančanosti u fotografski život Monarhije.

 

  IZBJEGLICE I ŠTETE ZA D’ANNUZIJEVA REŽIMA 1919. – 1921., ZBORNIK RADOVA 

  Glavni urednici: Goran Crnković i Mladen Urem
  Rijeka/Zagreb, 2022.
  Cijena: 18,58 € / 140,00 kn 

 

 12. rujna 2019. u Italiji je obilježena stota obljetnica ulaska Gabrielea D’Annunzija u Rijeku      sa svojom paravojskom vojnih bjegunaca i razvojačenih talijanskih vojnika. Taj je događaj      obilježen brojnim proslavama i skupovima, čak i podizanjem D’Annunzijeva spomenika u središtu Trsta. Uglavnom ga se slavilo kao pjesnika naprednjaka, neustrašivog junaka, zavodnika i slobodoumnika. Tim je povodom Državni arhiv u Rijeci u sklopu Međunarodnog dana arhiva 2019. godine pripremio izložbu arhivskog gradiva pod naslovom Rijeka 1919. Fašizam prije fašizma. D’Annunzio i danuncijada u gradivu Državnog arhiva u Rijeci, autorâ Borisa Zakošeka i Sandra Poropata. Godinu dana kasnije  objavljen je i Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, br. 61-62, 2020. tematski posvećen razdoblju danuncijade. Radovi u tom svesku oslikali su događaje u Rijeci od završetka Prvog svjetskog rata do D’Annunzijeva vojnog pohoda na Rijeku, 12. rujna 1919. godine, i tijekom njegove uprave sve do priključenja Rijeke Kraljevini Italiji.

Budući da gotovo svake godine u svijetu izlazi barem jedna knjiga koja tematizira riječku epizodu D'Annunzijeva pothvata, pri čemu se najčešće radi o veličanju i prikazivanju istog u pozitivnom svjetlu, Državni arhiv u Rijeci ove je godine suradnji s Hrvatskim državnim arhivom pripremio zbornik radova Izbjeglice i štete za D’Annunzijeva režima 1919. – 1921. koji o navedenom pothvatu progovara iz perspektive autentičnog arhivskog gradiva. Ono prikazuje drugu stranu tog čina koji uključuje zastrašivanje i progon Hrvata, nasilnu talijanizaciju, pljačku i aneksiju tuđeg teritorija što je u konačnici rezultiralo priključenjem Rijeke Italiji kojoj ona nikada u povijesti, s izuzećem razdoblja između dvaju svjetskih ratova, nije pripadala.

 

  SEDAMDESET I PRVA: USPON I PAD HRVATSKOGA NACIONALNO-REFORMNOG   

  POKRETA 

  Autor: Ivo Banac
  Zagreb, 2021.
  Cijena: 13,27 € / 100,00 kn 

 

  Knjiga je zamišljena kao sveobuhvatni prikaz nacionalno-reformnog pokreta znanog pod     nazivom hrvatsko proljeće, koji se u Hrvatskoj stvarao od polovice 1960-ih i trajao do kraja 1971. i otkrivanje putanje Titova razmišljanja čiji su lančani učinci unazadili jugoslavensku evoluciju prema nekom odgovornijem sustavu. To je djelovanje bilo vezano za ustupke sovjetskoj politici, koja je za Tita od samog početka njegove vladavine bila jedina sistemski relevantna. Ova je knjiga i povijest i program. Povijest, jer sabire i sažimlje iskustva i očekivanja hrvatskog čovjeka u razdoblju borbe za slobodniji život i obnovu hrvatstva u početnom razdoblju krize jugoslavenske države (1962. – 1972.), a program jer nastoji izbjeći uskogrudnosti, isključivost, a ponajviše lakirovku. Osim toga, ovo je knjiga o reformatorima vlasti i njihovim protivnicima te knjiga o društvu – političkom društvu, jer i režim jest neka vrsta društva. Konačno, ovo je knjiga o vlasti – vlasti u komunističkoj partijskoj državi – o tome kako se koristila, kako se mijenjala brojnim reformama te kako je utjecala na hrvatsko društvo u svim njegovim segmentima u vrijeme kopnjenja diktature, ali i u vremenu reakcije koja je uslijedila nakon službene osude reformnog pokreta u prosincu 1971.

 

RIJEČ IZA SLIKE: REPRODUKCIJA KNJIGA SNIMANJA HRVATSKIH FILMSKIH KLASIKA IZ ZBIRKE HDA Rondo Zvonimira Berkovića 1966.

Urednik: Mladen Burić
Zagreb, 2021.
Cijena: 19,91 € / 150,00 kn 

 

Hrvatska kinoteka Hrvatskog državnog arhiva od početka svog djelovanja osim samih filmskih djela prikuplja i ostalo gradivo koje se odnosi na nastanak, prezentaciju i promociju pojedinog filmskog djela, a koje nije nužno filmski zapis. Nakon prvih dvaju izdanja biblioteke riječ iza slike: reprodukcija knjiga snimanja hrvatskih filmskih klasika iz zbirke HDA, u kojima smo predstavili "Tko pjeva zlo ne misli“ Kreše Golika iz 1970. i "Lisice“ Krste Papića iz 1969. godine, vraćamo se još par godina unazad do 1966. i filma Rondo Zvonimira Berkovića. Za razliku od režijskih knjiga snimanja s kojima smo vas upoznali u prvim dvama izdanjima, koje su prepune zabilješki, izmjena u dijalogu, detalja potrebnih radi kontinuiteta, ova knjiga snimanja direktora fotografije Tomislava Pintera donosi više „atmosfere” vizualnoga stila koji se želio postići. Film "Rondo" Zvonimira Berkovića iz 1966. godine je na festivalu u Puli osvojio Srebrnu arenu za film i žensku ulogu Milene Dravić, a Zlatnu za scenarij Zvonimira Berkovića i glumu Relje Bašića, a nagrađena je i fotografija Tomislava Pintera. Osim same originalne knjige snimanja koja je dokument jednoga kreativnog procesa, u knjizi ćete pronaći i tekstove koji nadahnuto govore o filmu "Rondo", njegovoj važnosti i percepciji u javnosti te Zvonimiru Berkoviću i ostalim autorima iz pera Hrvoja Hribara, Slavena Zečevića i Nine Kolar.

 

GASTARBAJTERI POD NADZOROM SLUŽBE DRŽAVNE SIGURNOSTI. ODABRANI DOKUMENTI (1963.-1977.)

Autor: Nenad Bukvić​
Zagreb, 2021.
Cijena: 15,92 € / 120,00 kn 

 

U knjizi se objavljuju dokumenti koji otkrivaju metode rada Službe državne sigurnosti (SDS), razmjere obavještajne i protuobavještajne djelatnosti prema gastarbajerima iz Hrvatske, ali i iz drugih jugoslavenskih republika u razdoblju od 1963. do 1977. godine. Početkom šezdesetih godina, a posebno 1963. godine, bilježi se znatan porast zahtjeva za odlazak na rad u inozemstvo, koji je nastavljen i u idućim godinama, posebno nakon liberalizacije postupka izdavanja putnih isprava. U to vrijeme nastaju i prve opsežnije analize SDS-a o toj problematici. Donošenje novih jugoslavenskih propisa o zapošljavanju u inozemstvu 1973. i 1974. godine, poklopilo se sa zaustavljanjem masovnog zapošljavanja radnika u zemljama zapadne Europe nakon naftne krize potkraj 1973. godine. Uvrštavanjem dokumenata do 1977. godine nastoji se ilustrirati na koji su način SDS i druge službe unutrašnjih poslova postupale prema gastarbajterima i procjenjivale sigurnosnu situaciju u zemlji u neposrednim godinama nakon toga. U kontekstu tadašnjih sukoba na Bliskome istoku, SDS je  procjenjivao da bi politička emigracija mogla pojačati svoje aktivnosti i korištenje veza među gastarbajterima s ciljem djelovanja protiv SFRJ. Odabrani su dokumenti grupirani u dvije veće tematske cjeline. Prva se odnosi na skupne analize, planove mjera i druge materijale o sigurnosnim i obavještajnim aspektima emigriranja radnika (ilegalno iseljavanje, utjecaj političke emigracije na gastarbajtere, emigriranje kvalificiranih i visokokvalificiranih radnika, boravak vojnih obveznika na radu u inozemstvu, mjere pripravnosti i poslovi službi unutrašnjih poslova u vezi s prihvatom radnika iz inozemstva u slučaju ratne opasnosti ili rata). Druga se cjelina odnosi na materijale o operativnoj akciji „Odmor” koja se najintenzivnije provodila u mjesecima kada je znatan broj gastarbajtera dolazio na odmor u zemlju. Zastupljeni su materijali prikupljeni ili nastali radom svih organizacijskih razina SDS-a (ispostave, područni centri, republička i savezna Služba). Uz uvodnu studiju na hrvatskom i engleskom jeziku, svrha je takvog odabira dati uvid i putokaz za temeljitija istraživanja te problematike.

 

DESETA SJEDNICA CK SKH – TRAGOM ARHIVSKIH DOKUMENATA

Autor: Tatjana Šarić
Zagreb, 2021.
Cijena: 15,92 € / 120,00 kn 

 

U ovoj je knjizi prikazana slika jedne od temeljnih točaka Hrvatskog proljeća – Desete sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (CK SKH), održane 15. – 17. siječnja 1970. godine, ali na jedan drukčiji način. Prepušteno je izvornim arhivskim dokumentima da ispričaju priču onako kako se tada odvijala. U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu čuva se brojna dokumentacija najvažnijih republičkih i partijskih tijela, pa tako i

ona o ovoj prijelomnoj sjednici CK SKH. Stoga je napravljen izbor tih važnih i zanimljivih dokumenata kako bi oni u ovome obliku postali dostupni javnosti. Tematski, izvori su podijeljeni u dvije skupine: arhivski dokumenti same sjednice te dokumenti koji se odnose na neposredne reakcije na Desetu sjednicu.

 

Fontes - Izvori za hrvatsku povijest 27/2021   

Glavna urednica: Tatjana Šarić                                                
Zagreb, 2021.
Cijena: 9,29 € / 70,00 kn

 

Novi je broj časopisa Fontes. Izvori za hrvatsku povijest 27/2021.  posvećen obljetnici političkog i kulturnog nacionalnog reformnog pokreta - hrvatskog proljeća. U tom smislu u ovom broju objavljujemo izvorno arhivsko gradivo iz toga vremena, koje dokumentira procese povezane s proljećarima.

Dva su autora priredila priloge za ovaj broj – dr. sc. Nenad Bukvić iz Hrvatskog državnog arhiva te dr. sc. Josip Mihaljević s Hrvatskog instituta za povijest. Nenad Bukvić priredio je za objavu dio opširne dokumentacije, odabrane dokumente iz fonda HR-HDA-1561. Služba državne sigurnosti RSUP-a SRH, pod nazivom „Akcija ’Tuškanac’ – neprijateljski i nacionalistički istupi studenata i drugih osoba iz vremena ’masovnog pokreta’ 1971. g. u SR Hrvatskoj". Ta cjelina gradiva dokumentira tijek provedbe operativne obrade SDS-a nad studentima i profesorima Sveučilišta u Zagrebu te otkriva metode rada tajnih službi, razmjere obavještajne i protuobavještajne djelatnosti te represije prema studentima i profesorima te njima bliskim sudionicima pokreta.

Josip Mihaljević je za objavu pripremio dokument iz druge cjeline istog fonda. Riječ je o kraćem dokumentu pod nazivom „Aktuelno stanje posle 21. sednice Predsedništva CK SKJ i ocene bezbednosne situacije u Jugoslaviji u 1971. godini“. Sastavila ga je na samome kraju 1971. Služba državne bezbednosti Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove. Dokument jasno čitatelju prikazuje viđenje „neprijateljske djelatnosti“ prema režimu kako ju je poimala obavještajna službe u razdoblju neposredno nakon sloma hrvatskog proljeća. Obje su objavljene cjeline izvornoga gradiva popraćene uvodnim studijama priređivača.

 

Arhivski vjesnik 64/2021

Glavna urednica: Rajka Bućin
Zagreb, 2021.
Cijena: 9,29 € / 70,00 kn

 

Ovogodišnji broj Arhivskog vjesnika donosi osam znanstvenih radova različite tematike, jedan nekategorizirani rad i brojne druge priloge – prikaze časopisa te dva izvješća o skupovima kao i nekrolog nekadašnjoj voditeljici Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju gradiva Hrvatskog državnog arhiva, Tatjani Puškadija-Ribkin (1929.-2021.). Najveći dio radova pripada području arhivske teorije i prakse, baveći se temama e-savjetovanja u donošenju propisa i planskih dokumenata o arhivskoj službi Hrvatske, ulogom dokumentacije i dokumentiranja u AKM ustanovama, u okviru zaštite kulturnoga dobra u izvanrednim situacijama, analizom igrifikacijskih elemenata u arhivskim i drugim informacijskim ustanovama, poviješću ručno rađenog papira te analizom vjerodostojnosti kronike grba obitelji Fux iz Metlike, sačuvanoj u vlasništvu obitelji. Broj donosi i nekoliko radova koji se bave poviješću pojedinaca i institucija, među kojima su obuhvaćeni obitelj Fux iz Metlike i njezine veze s hrvatskim, poglavito pograničnim obiteljima, regulativa lijekova i institucije nadležne za njezino donošenje na području Banske Hrvatske, od sredine 19. st. do Drugog svjetskog rata te Gradsko poglavarstvo Varaždin, u razdoblju 1918.-1941. Pored toga prikazana su i iskustva Državnog arhiva u Sisku u okolnostima potresa na području Banovine.

 

 120 godina Arhivskoga vjesnika

 Glavni urednik: Mario Stipančević
 Zagreb, 2021.
 Cijena: 9,29 € / 70,00 kn

 

 Zbornik radova posvećen je obilježavanju 120. obljetnice utemeljenja Vjestnika Kr.   hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog Zemaljskog arhiva,  odnosno današnjega Arhivskoga   vjesnika. U njemu je objavljeno šest radova sa znanstvenoga kolokvija „120 godina Arhivskoga vjesnika“    koji  je u prostorima Hrvatskoga državnog arhiva održan 26. studenoga 2019. godine.

 


vdcasino giris casino metropol giris casinomaxi
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu ohchit.com
erotik film izle kayseri escort gaziantep rus escort
bedava bonus veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort
escort pendik
antalya escort bayan
asyabahis
Online Casino Siteleri
Passenger in stockings banged by driver Anal play and lesbian sex for Anina Silk and Jada Small tits teen Stacey Levine nailed by massive hard cock
antalya escort
istanbul escort
antalya escort
besiktas escort antalya escort istanbul escort
bostancı escort antalya escorts
Teen PUBLIC sex street gangbang orgy in broad daylight
brazzers porno
beylikduzu escort
bedava bonus veren siteler
İstanbul Escort
crackstreams
crackstreams
Russian model Nessa Devil lost anal virginity XXX porn movi
deneme bonusu veren siteler
sincan escort
Hindustani bahu ke chudai ka mms hidden cam mai
pafzone.com
tsyd.org ajansturk.net