tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

ZAKLJUČCI HRVATSKOG SABORA,
sv. X. (1808. – 1814.) 

Cijena: 60,00 kn

HRVATSKE KRALJEVINSKE KONFERENCIJE,

sv. 1-5, Zagreb 1985.-1993.

Cijena: 60,00 kn

M. Hrg, J. Kolanović, VIZITACIJE ZAGREBAČKE (NAD)BISKUPIJE 1615. - 1913., Zagreb 1989.

Cijena: 30,00 kn

MONUMENTA CROATICA VATICANA Camera Apostolica (1299.-1560.), sv. 1., Zagreb - Rim 1996.

Cijena: 100,00 kn

ZADARSKI STATUT (suizdavač: Ogranak MH u Zadru), Zadar 1997.

Cijena: 200,00 kn

DIPLOMATIČKI ZBORNIK – Dodaci, sv. 1. (suizdavač: HAZU), Zagreb 1998.

Cijena: 100,00 kn                     

KORESPONDENCIJA JOSIP JURAJ STROSSMAYER – SERAFIN VANNUTELLI 1881. – 1887. (suizdavači: KS i „Dom i svijet“), Zagreb 1999.

Cijena: 150,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Biskupski procesi i izvještaji – 17. i 18. stoljeće, sv. 1. (suizdavač KS), Zagreb 1999.

Cijena: 100,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere – 17. stoljeće, sv.2. (suizdavač KS), Zagreb 2000.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 1., Zagreb 2001.

Cijena: 200,00 kn

MONUMENTA CROATICA VATICANA Camera Apostolica (1302.-1732.), sv. 2., Zagreb - Rim 2001.

Cijena: 100,00 kn

M. Grgić, ČASOSLOV OPATICE ČIKE, Zagreb 2002.

Cijena: 200,00 kn

LIBRI HORARUM DUO MANUSCRIPTI MONASTERII SANCTAE MARIAE MONIALIUM DE IADRA – Dva rukopisna časoslova Samostana redovnica Svete Marije u Zadru, Zagreb 2002.

Cijena: 100,00 kn

LIBER HORARUM CICHAE, ABBATISSAE MONASTERII SANCTAE MARIAE MONIALIUM DE IADRA - Transkripcija rukopisnog časoslova opatice Čike iz 2. stoljeća, Zagreb 2002.

*rasprodano

Opatica Čika – Reprint, Zagreb 2002.

*rasprodano

SENJSKO-MODRUŠKA ILI KRBAVSKA BISKUPIJA – Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602.-1919.), Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere - 18. stoljeće, sv. 3. (suizdavač KS), Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

POSLANSTVO NDH U SOFIJI - Diplomatski izvještaji 1941.-1945., sv. 1.- 2., Zagreb 2003.

Cijena: 150,00 kn

DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ 1941.-1945., Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

*rasprodano

POVIJESNI SPOMENICI ZAGREBAČKE BISKUPIJE, sv. 7., (suizdavač KS), Zagreb 2004.

Cijena: 100,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Arhiv Kongregacije za širenje vjere - razni fondovi – 17. i 18. stoljeće, sv. 4., Zagreb 2005.

Cijena: 100,00 kn

ZAPISNICI POLITBIROA CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE 1945.-1952., sv. 1. (1945.-1948.), Zagreb 2005.

Cijena: 100,00 kn

ZAPISNICI POLITBIROA CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE 1945.-1952., sv. 2. (1949.-1952.), Zagreb 2006.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 2., Zagreb 2007.

Cijena: 150,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 3., Zagreb 2008.

Cijena: 150,00 kn

VJESNIK NAREDABA ODJELA ZA NARODNU OBRANU VLADE NARODNOG VIJEĆA SLOVENACA, HRVATA I SRBA 1918.-1919., Zagreb 2008.

Cijena: 60,00 kn

NARODNO VIJEĆE SLOVENACA, HRVATA I SRBA U ZAGREBU 1918.-1919. izabrani dokumenti, Zagreb 2008.

*rasprodano

ZAPISNICI IZVRŠNOGA KOMITETA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE 1952.-1954., sv. 3., Zagreb 2008.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 4., Zagreb 2008.

Cijena: 150,00 kn

ZAPISNICI IZVRŠNOGA KOMITETA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE 1955.-1959., sv. 4., Zagreb 2010.

Cijena: 100,00 kn

A. Nazor, MATIČNA KNJIGA VJENČANIH ŽUPE JESENICE 1736. – 1830., Zagreb 2012.

Cijena: 120,00 kn

A. Mihanović, RECH DOMOVINI OD HASNOVITOSTI PISANJA VU DOMORODNOM JEZIKU – reprint, Zagreb 2012.

Cijena: 40,00 kn

T. Jonjić – S. Matković, IZ KORESPONDENCIJE DR. MILE BUDAKA (1907.-1944.), Zagreb 2012.

Cijena: 150,00 kn

B. Matan, J. Horvat: PISMA SLAVKU BATUŠIĆU (1952-1968), Zagreb 2014.

Cijena: 120,00 kn

SRIJEMSKA ŽUPANIJA, ZAPISNICI SJEDNICA 1745.-1759., KNJIGA I. (suizdavači: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru), Vukovar 2014.

Cijena: 150,00 kn

SRIJEMSKA ŽUPANIJA, ZAPISNICI SJEDNICA 1760.-1766., KNJIGA II. (suizdavači: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru), Vukovar 2015.

Cijena: 150,00 kn

SRIJEMSKA ŽUPANIJA, ZAPISNICI SJEDNICA 1767. - 1771., KNJIGA III. (suizdavači: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru), Vukovar 2016.

Cijena: 150 kn

IGNACIJE KAJETAN BUZETSKI: DUHOVNA VIZITACIJA IZ 1788. GODINE U ISTRI
(suizdavači: Associazione Archivistica Ecclesiastica, Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Pazinu), Vatikan 2016.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKOGLAGOLJSKI NOTARIJAT OTOKA KRKA. NOTARI DUBAŠNICE Sv. 1., Treći notarski protokol Jura Somilića (1726. – 1734.)

(suizdavači: Staroslavenski institut, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu i Povijesno društvo otoka Krka), Zagreb 2016.

Cijena: 200,00 kn

N. Bukvić: ZAPISNICI VLADE NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1945. – 1953., Zagreb, 2018.

Cijena: 100 kn

T. Šarić, M. Jukić:

ZAPISNICI IZVRŠNOG KOMITETA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE (1959. - 1963.),  Zagreb, 2018.

Cijena: 120 kn

S. Fatović-Ferenčić, D. Hofgräff: TVOJ DOVIJEKA:PISMA ANDRIJE ŠTAMPARA DESANKI RISTOVIĆ 1924. – 1941., Zagreb, 2018.

Cijena: 140 kn

ZAPISNICI IZVRŠNOGA KOMITETA CENTRALNOGA KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE 1964. – 1965., sv. VI.

Zagreb, 2019.

Cijena: 100,00 kn

PRAVILA NOGOMETA (ASSOCIATION FOOTBALL) Zagreb 2019

Cijena: 40,00

ZAPISNICI IZVRŠNOGA VIJEĆA SABORA NRH IZ RAZDOBLJA 1953. – 1958.,  Zagreb, 2019.

Cijena: 100,00 kn

U PREDASIMA VELIKOGA RATA: Postkarte Stjepana Sertića 1915. – 1918.

Zagreb, 2019.

Cijena: 90 kn

ZAPISNICI IZVRŠNOGA KOMITETA CENTRALNOGA KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE (26. travnja – 27. prosinca 1965.), svezak VII.

Zagreb, 2020.

Cijena: 100,00 kn

ZAPISNICI IZVRŠNOGA VIJEĆA SABORA NARODNE / SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE 1958. – 1963.

Zagreb, 2020.

Cijena: 100,00 kn

DESETA SJEDNICA CK SKH – TRAGOM ARHIVSKIH DOKUMENATA

Zagreb, 2021.

Cijena: 120,00 kn

GASTARBAJTERI POD NADZOROM SLUŽBE DRŽAVNE SIGURNOSTI. ODABRANI DOKUMENTI (1963. – 1977.)

Zagreb, 2021.

Cijena: 120,00 kn