Menu

Zavod "Ivan Kukuljević Sakcinski"

Zavod „Ivan Kukuljević Sakcinski“ je ustrojstvena jedinica Hrvatskoga državnog arhiva koja ima zadaću organiziranja, objedinjavanja i praćenja ukupne znanstvene djelatnosti ustanove, istraživanja, znanstvenoga vrednovanja i objavljivanja arhivskoga gradiva, publiciranja znanstvenih radova s područja arhivistike, povijesti, restauracije i konzervacije, filmologije te srodnih disciplina. Pored spomenutog, Zavod je zadužen za suradnju s domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama, provedbu i vođenje znanstvenih projekata, usklađivanje ukupne znanstvene djelatnosti Arhiva te organiziranje znanstvenih skupova i sudjelovanje na istima.