tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Program ispita

Stručni ispit sastoji se od općega i posebnoga dijela ispita. Opći dio ispita obvezan je za sve osobe koje polažu stručni ispit i obuhvaća predmete: Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i Zakonodavstvo u području kulture, Zaštita arhivskoga gradiva i Informatika. Posebni dio ispita polaže se prema programu koji je za pojedino stručno zvanje utvrđen Pravilnikom.

Posebni dio ispita za stručno zvanje arhivist obuhvaća predmete: Arhivistika, Povijest institucija na hrvatskom području i Spisovodstvo.

 

 Obvezni predmeti za stjecanje specijalnosti u stručnom zvanju arhivista su:

 • za specijalnost filmskog arhivista: Povijest filma i Filmska tehnologija
 • za specijalista za starije arhivsko gradivo: Pomoćne povijesne znanosti
 • za specijalista za novije arhivsko gradivo: Upravljanje elektroničkim dokumentima i Zaštita i obrada elektroničkih zapisa.

 

Posebni dio ispita za stručno zvanje arhivskog tehničara specijalista obuhvaća predmete: Osnove arhivistike i Spisovodstvo.

 

 Obvezni predmeti za stjecanje uže specijalnosti u stručnom zvanju arhivskog tehničara specijalista su:

 • za užu specijalnost arhivskog tehničara specijalista za filmsko gradivo: Filmska tehnologija
 • za užu specijalnost arhivskog tehničara specijalista reprografa: Fotografija i mikrografija
 • za užu specijalnost arhivskog tehničara specijalista za novije gradivo: Zaštita i obrada elektroničkih zapisa.

Posebni dio ispita za stručno zvanje arhivski tehničar obuhvaća predmete: Osnove arhivistike i Osnove spisovodstva.

 

 Obvezni su predmeti za stjecanje specijalnosti u zvanju arhivskoga tehničara su:

 • za užu specijalnost filmskoga tehničara: Filmska tehnologija
 • za specijalnost tehničara-konzervatora: Restauracija i konzervacija arhivskoga gradiva
 • za užu specijalnost reprografa: Fotografija i mikrografija
 • za užu specijalnost spisovoditelja: Spisovodstvo
 • za užu specijalnost tehničara za novije gradivo: Zaštita i obrada elektroničkih zapisa.