tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Arhivska zvanja

Temeljna su stručna zvanja u arhivskoj struci: arhivski tehničar, arhivski tehničar specijalist i arhivist. Viša su stručna zvanja: viši arhivski tehničar, viši arhivski tehničar specijalist, viši arhivist i arhivski savjetnik.

Uvjeti i način stjecanja temeljnih stručnih zvanja propisani su Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, a podrazumijevaju odgovarajući stupanj obrazovanja, radno iskustvo i polaganje stručnoga ispita. Stručne ispite u arhivskoj struci provodi Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci Hrvatskoga arhivskog vijeća.

Uvjeti i način stjecanja viših stručnih zvanja također su propisani Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, a kandidati zahtjeve za njihovo stjecanje podnose Stručnom povjerenstvu za viša stručna arhivska zvanja u pisanome obliku s dokazima o ispunjenju propisanih uvjeta na adresu Hrvatskog državnog arhiva. Isto Stručno povjerenstvo prosuđuje predložene zahtjeve, te svoje ocjene prosljeđuje na razmatranje Hrvatskomu arhivskom vijeću. Hrvatsko arhivsko vijeće donosi odluku o podnošenju prijedloga ministru kulture o dodjeli traženoga zvanja. Viša stručna zvanja dodjeljuje ministar kulture na prijedlog Hrvatskoga arhivskog vijeća.