Menu

Acta Croatica

Hrvatski državni arhiv pridružio se 2017. projektu Acta Croatica koji je pokrenuo Croatian Ancestry Limited iz Sjedinjenih Američkih Država. Cilj projekta je stvaranje internetske platforme za prikupljanje digitaliziranog arhivskog gradiva u svrhu omogućavanja istraživanja života naših predaka i njihovih zaboravljenih priča. Više o projektu možete doznati na mrežnom portalu projekta.