Menu

Edukacije u Hrvatskom državnom arhivu

 

Hrvatski državni arhiv planira u 2018. održati sljedeće edukacije za zaposlene u državnim arhivima:

 

Edukacija za pristupnike stručnom ispitu iz arhivske struke

Planirano održavanje: od 16. do 20. travnja 2018.

Petodnevna edukacija namijenjena je kandidatima za stručni ispit iz arhivske struke kao i svim drugim stručnim zaposlenicima državnih arhiva kojima bi ovakva edukacija pomogla osvježiti ili nadopuniti ranije stečena znanja.

 

Stručno usavršavanje: Preventivna zaštita arhivskoga gradiva na papiru (predavanje i radionica)

Planirano održavanje: 20. ožujka 2018. i  6. studenoga 2018.

Cilj edukacije je stjecanje spoznaja o preventivnoj zaštiti gradiva na papiru, provođenju i unapređenju mjera sigurnosti, uvjetima čuvanja, načinu pohrane i prenošenja gradiva, obilježavanju i pregledavanju te opremanju gradiva i prostora.

Edukacija je namijenjena stručnim zaposlenicima u područnim državnim arhivima, prvenstveno u onima koji nemaju zaposlenika konzervatorske/restauratorske struke.

 

Stručno usavršavanje: Sređivanje i opis fotografskoga gradiva

Planirano održavanje: 24. svibnja 2018.

Cilj edukacije je dati kratak pregled razvoja spoznaje o fotografijama kao arhivskome gradivu uz osnovne smjernice za sređivanje i opisivanje fotografija u arhivima. Imajući u vidu poštivanje načela provenijencije i prvobitnoga reda, kao i ključnih elemenata samih fotografija na kojima počiva njihovo značenje, cilj je olakšati odabir prikladnoga pristupa sređivanju i opisivanja fotografija te pomoći pri izradi obavijesnih pomagala (popisa, inventara, baza podataka).

 

Stručno usavršavanje: Arhivistička obrada projektne dokumentacije − primjeri iz prakse, dileme i rješenja (predavanje i radionica)

Planirano održavanje: 13. studenoga 2018.

Cilj edukacije je olakšati odabir prikladnoga pristupa obradi nacrta i planova u zbirkama takvoga gradiva kao i u fondovima stvaratelja koji se bave prostornim planiranjem, izgradnjom i arhitektonskim planiranjem (tijela uprave, instituti, poduzeća, arhitekti i dr.) te pomoći pri izradi obavijesnih pomagala.