Menu

Predaja gradiva Arhivu

Predaja arhivskoga gradiva arhivu propisana je člancima 14. – 17. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, a način, postupak i rokovi predaje gradiva uređeni su Pravilnikom o predaji arhivskoga gradiva arhivima. Stvaratelji i imatelji gradiva obvezni su, nakon provedenoga odabiranja i izlučivanja, arhivsko gradivo predati nadležnomu arhivu u izvorniku, sređeno, tehnički opremljeno, označeno, popisano i cjelovito za određeno vremensko razdoblje. O predaji arhivskoga gradiva sastavlja se primopredajni zapisnik, čije primjerke čuvaju obje strane.

Izvornik je svaki prvotni zapis, bez obzira na podlogu i vrstu zapisa, koji ima značajke vjerodostojnosti i pouzdanosti. Sređenim se smatra ono gradivo u sklopu kojega se pojedinačni zapisi ili osnovne jedinice udruživanja zapisa nastale u procesu poslovanja nalaze na mjestu određenom načinom upravljanja spisa te njihova odlaganja, a označenim ono čije tehničke jedinice imaju propisane natpise. Arhivsko se gradivo smatra popisanim ako sadržava: naziv stvaratelja gradiva, vrijeme nastanka i ukupnu količinu gradiva, podatke o osobi koja je izradila popis te datum izrade. Za svaku jedinicu popisa potrebno je navesti i redni broj te podatke koji opisuju njezin naziv i sadržaj, vrijeme nastanka i količinu. Tehnički opremljenim smatra se gradivo čiji su zapisi, ovisno o mediju na kojemu su nastali, smješteni u odgovarajuću zaštitnu ambalažu. Cjelovitim se smatra cjelokupno arhivsko gradivo nastalo radom stvaratelja u razdoblju za koje se predaje arhivu.

Trošak predaje gradiva snosi predavatelj.

videos porno porno phim sex porno xxx desi porn phim porn hd Hindi Porn Videos pornos www porn idesihd
Luxury replica watches
beylikduzu escort bayan porno izle
antalya escort bayan
asyabahis
deneme bonusu
Online Casino Siteleri