tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Savjetovanje o Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva

8. svibnja 2017. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17) u čijim prijelaznim i završnim odredbama je propisano da će Ministar kulture uskladiti pravilnike koji su doneseni na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11 – Kazneni zakon) s navedenim izmjenama i dopunama u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Slijedom navedenoga, ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način i postupak korištenja javnoga arhivskog gradiva koje se čuva u javnim arhivima. Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na korištenje arhivskoga gradiva koje je nastalo djelovanjem privatnih pravnih i fizičkih osoba i se čuva u javnim arhivima, ako nije drugačije uređeno ispravom o predaji gradiva javnome arhivu, kao i na arhivsko gradivo koje se trajno čuva u javnim ustanovama (muzejima, knjižnicama, zavodima i sl.) ako posebnim propisima nije drukčije određeno. Savjetovanje je otvoreno do 21. kolovoza 2017.