Menu

Arhivski propisi

Arhivska djelatnost u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o arhivskome gradivu i arhivima iz 1997. godine, s izmjenama i dopunama iz 2000., 2009., 2011. i 2017. godine. Pojedina područja rada arhiva uređuju posebni propisi.

 

Na osnovu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima doneseni su sljedeći važeći provedbeni propisi: Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99), Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 96/2002, 106/2007), Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/2002), Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/2002), Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/2004, 106/2007), Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/2004), Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004) i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/2010).

 

Prema čl. 15 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji je stupio na snagu 20. svibnja 2017. (NN 46/2017), do njihova usklađenja s tim Zakonom, navedeni pravilnici primjenjuju se u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama tog Zakona.

 

Također, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji je stupio na snagu 20. svibnja 2017. (NN 46/2017), primjenjuju se opći i pojedinačni akti, ugovori, zapisnici o preuzimanju ili slične isprave koji su doneseni, sklopljeni ili sastavljeni prije stupanja na snagu tog Zakona i kojima se uređuje dostupnost javnog arhivskog gradiva.