tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

 

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17) bili su obvezni do 20. studenoga 2017. izraditi i predati popis tog gradiva nadležnom državnom arhivu.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. koje je u nadležnosti Hrvatskoga državnog arhiva,  prikupljena do stupanja na snagu novog  Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18), dostupna je u nastavku.

 

R.br. Imatelj Gradivo stvaratelja iz čl.21a Zakona, NN 46/2017. Vrijeme nastanka gradiva

Datum zaprimanja

popisa
Količina (u d/m, cca) Poveznica na popis gradiva
1. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) Izvršno vijeće Sabora SRH, Republički sekretarijat za pravosuđe i upravu 1943.-1990. [1992.] 30.10.2017. 22 Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)
2. Croatia osiguranje Državni osiguravajući zavod  1948.-1990. 20.11.2017. 208,8 Croatia osiguranje
3.

Državno odvjetništvo (DORH)

Javno tužilaštvo SRH

Javno pravobranilaštvo SRH
1945.-1990. 25.7.2017. 82,7 Državno odvjetništvo (DORH)
4. Financijska agencija (FINA) Služba društvenog knjigovodstva (SDK) 1945.-1990. [2012.] 25.7.2017. 923,6 Financijska agencija (FINA)
5. Hrvatska narodna banka Narodna banka FNRJ – Centrala za NRH u Zagrebu, Narodna banka Jugoslavije – Centrala u Zagrebu, Narodna banka Hrvatske 1945.-1990. 22.11.2017. 117,5 Hrvatska narodna banka
6.

Hrvatski sabor

Sabor SRH [1963./1982.] 1982.-1990. 24.7.2017. 193,15 Hrvatski sabor
7. Hrvatski zavod za zapošljavanje Republički biro za posredovanje rada, Republički zavod za zapošljavanje radnika, Republički SIZ za zapošljavanje, Savez SIZ-ova za zapošljavanje SRH 1951.-1990. 25.7.2017. 109,04 Hrvatski zavod za zapošljavanje
8. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Udružena samoupravna interesna zajednica zdravstvenog osiguranja radnika i zdravstva Zagreb, Radna zajednica SIZ-ova i USIZA-a zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika Hrvatske 1972.-1990. 25.7.2017. 2 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
9. HŽ Infrastruktura Direkcija Jugoslavenskih državnih željeznica Zagreb; Ravnateljstvo Hrvatskih državnih željeznica Zagreb; Željeznička uprava Zagreb; Direkcija jugoslavenskih željeznica Zagreb; Željezničko transportno poduzeće Zagreb; SOUR ŽTP- Željeznički transport Zagreb; Radna organizacija ŽTP - Željeznički transport Zagreb 1900.-1990. 29.11.2017. 125 HŽ Infrastruktura
10. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Republički komitet za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo

Republički komitet za robni promet

Republički komitet za turizam

Republički sekretarijat za privredu

1951.- 1990. 21.11.2017. 31,6 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
11.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove IVS-a, Republički zavod za urbanizam, stambene i komunalne poslove, Republički sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline 1948.-1990. 15.11.2017. 79 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
12.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Republički sekretarijat za pomorstvo, saobraćaj i veze, Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze 1975.-1990. 21.7.2017. 3 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
13. Ministarstvo obrane (MORH) Sekretarijat za narodnu obranu, Centri za obavješćivanje, Komanda 5. vojne oblasti JNA Zagreb 1945.-1990. [1994.]  31.10.2017. 815 Ministarstvo obrane (MORH)
14.

Ministarstvo pravosuđa

Republički sekretarijat za pravosudne poslove, Republički sekretarijat za pravosuđe i upravu 1957.-1990. 17.11.2017. 350 Ministarstvo pravosuđa
15. Ministarstvo unutarnjih poslova RH (MUP) Ministarstvo unutrašnjih poslova NRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove 1948.-1990. 27.7.2017. 286 Ministarstvo unutarnjih poslova RH (MUP)
16. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove IVS-a

Republički sekretarijat za urbanizam, stambene i komunalne poslove

Republički sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove

Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove  okoline

1958. – 1990. [1997.]

29.11.2017. 110 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
17. Privredna banka Zagreb (PBZ) Udružene banke Hrvatske 1957.-1990. 26.7.2017. 503,5 Privredna banka Zagreb (PBZ)
18. Socijaldemokratska partija Hrvatske SKH, CK SKH, KPH, Republički sekretarijat za privredu SRH 1966.-1990. 20.11.2017. 24 Socijaldemokratska partija Hrvatske
19. Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH (UZOP) Izvršno vijeće Sabora SRH (IVS SRH); Sekretarijat za zakonodavstvo; Sekretarijat za opće poslove (SOP) 1945.-1990. [2000.] 6.12.2017. 194 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH (UZOP)
20. Ustavni sud RH Ustavni sud Hrvatske 1964.-1990. [2006.] 25.7.2017. 10,6 Ustavni sud RH
21. Visoki upravni sud Upravni sud SRH 1952.-1990. 21.7.2017. 10,5 Visoki upravni sud
22. Vrhovni sud RH Vrhovni sud NRH/SRH 1964.-1990. [2001.] 26.7.2017. 298,96 Vrhovni sud RH
23.

Zagrebačka banka

Udružene banke Hrvatske 1956. - 1990. 24.7.2017. 760,11 Zagrebačka banka