Menu

Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima objavljen u Narodnim novinama broj 61/2018

Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. usvojio novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Zakon je objavljen  11. srpnja 2018. u Narodnim novinama broj 61/2018,  a stupa na snagu 8 dana od objave.

Dokumenti za preuzimanjePovratak