Menu

Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima stupio je na snagu 19. srpnja 2018.

Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. usvojio novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Zakon je objavljen  11. srpnja 2018. u Narodnim novinama broj 61/2018, a stupio je na snagu 19. srpnja 2018.

Dokumenti za preuzimanjePovratak