tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Stručni ispiti iz arhivske struke

Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja („Narodne novine“, broj 104/19)  utvrđuje se pravo na polaganje stručnog ispita te način i uvjeti stjecanja temeljnih stručnih arhivskih zvanja. Temeljna stručna arhivska zvanja su arhivski tehničar, arhivski tehničar specijalist i arhivist.

Pravo na polaganje ispita imaju osobe sa završenim obrazovanjem za odgovarajuće stručno arhivsko zvanje, odnosno stručne poslove čuvanja, obrade i korištenja dokumentarnog i arhivskog gradiva i s najmanje godinu dana radnoga, odnosno pripravničkoga staža s punim radnim vremenom. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnoga osposobljavanja za rad sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.

Kandidati koji polažu stručni ispit za stručno zvanje arhivist dužni su prije pristupanja ispitu izraditi stručni rad.

Tema za stručni rad mora biti iz gradiva posebnoga dijela stručnoga ispita, odnosno u vezi sa stručnim poslovima u stručnome zvanju arhivista.

Kandidati koji polažu ispit za stručno zvanje arhivskog tehničara specijalista ili stručno zvanje arhivskoga tehničara dužni su obaviti praktični rad.

Predmet praktičnoga rada mora biti iz područja stručnoga rada u stručnome zvanju za koje se polaže ispit.

Stručne ispite provodi Povjerenstvo za stručne ispite Hrvatskoga arhivskog vijeća.

 

Kontakt

Tajnica Povjerenstva: 
Enisa Čamdžić Martinić

+385 (0)1 4801 902
 ecamdzic@arhiv.hr

 

Predsjednica Povjerenstva:

Snježana Ivanović

+385 (0)1 4801 986
 sivanovic@arhiv.hr