tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Radionice

Hrvatski se državni arhiv koristi svojim informacijskim resursima za izvođenje raznovrsnih javnih programa – izložba, radionica, stručnih vodstava, projekcija filmova, predavanja i sl. – i tako čini idealno mjesto za stjecanje novih znanja i realizaciju programa cjeloživotnoga učenja. 

 

GLAGOLJAŠKA RADIONICA

U sklopu radionice objašnjavaju se osnovni pojmovi i daje se pregled razvoja glagoljične pismenosti u Hrvatskoj (pismohrana u kamenu, glagoljica na oltaru, glagoljične inkunabule, glagoljica izvan liturgije). Učenici također imaju prilike vidjeti neke od dokumenata na glagoljici pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu, upoznati se s glagoljičnim pismom i sami se okušati u pisanju na glagoljičnoj azbuci.

KARTOGRAFSKA RADIONICA

Radionica je namijenjena djeci predškolske i školske dobi i prati njihov odgojno-obrazovni ciklus. Cilj je u djece pobuditi interes za zemljopisne karte kao sredstva za stjecanje novih znanja i iskustava, za razvoj novih vještina (npr. lakše snalaženje u prostoru, snalaženje na karti, čitanje karata, prepoznavanje simbola na kartama iz različitih vremenskih razdoblja), kao i poboljšanje njihove percepcije o zemljopisnim kartama.

PALEOGRAFSKA RADIONICA

Polaznici radionice upoznaju se s paleografijom kao pomoćnom povijesnom disciplinom te s osnovama nastanka pisma i umijećem čitanja starih pisama. U okviru radionice obrađuje se povijest latiničnoga pisma, raščlamba pojedinih latiničnih slova te se upoznaju prva pisana svjedočanstva latinskoga pisma.

POVIJESNA RADIONICA

Povijesna radionica upoznaje polaznike s odabranim dokumentima koje HDA čuva. U stalnoj ponudi postoji nekoliko radionica na kojima se polaznici upoznaju s ispravama iz vremena vladara hrvatske narodne dinastije, reformom pučkog školstva bana Ivana Mažuranića ili oporukom podbana Ivana Raucha iz polovice 18. stoljeća. Također se, sukladno mogućnostima HDA-a, mogu organizirati radionice prilagođene potrebama i zahtjevima obradbi pojedinih nastavnih cjelina.

RADIONICA O POVIJESTI MEDICINE

Arhive i povijest medicine povezuju raznovrsni arhivski izvori pohranjeni u Hrvatskome državnom arhivu iz kojih polaznici radionice uče o socioekonomskim i antropološkim vidovima razvoja zdravstva u Hrvatskoj u drugoj polovini 19. stoljeća. Kada se organizira za djecu, radionica je osmišljena kao igrokaz na temu Bez zdravlja nema bogatstva.

RADIONICA O POVIJESTI FOTOGRAFIJE

Polaznici radionice upoznaju se s povijesnim fotografskim procesima i načinima identifikacije, obrade i zaštite fotografija. U interaktivnome radu obrađuju se povijesne fotografske tehnike, počevši od dagerotipije kao prvoga komercijalno iskoristivoga fotografskog procesa pa sve do suvremenih fotografija u boji.

Kontakti

Odsjek za kulturno prosvjetne aktivnosti

Tel: (01) 4801 930

e-mail: edukacija@arhiv.hr