Menu

Objavljeni arhivski izvori

ZAKLJUČCI HRVATSKOG SABORA,
sv. 1-12, Zagreb 1958.-1980.

Cijena: 60,00 kn

 

HRVATSKE KRALJEVINSKE KONFERENCIJE,

sv. 1-5, Zagreb 1985.-1993.

Cijena: 60,00 kn

M. Kolar-Dimitrijević,

GOSPODARSKA PROBLEMATIKA ZAVNOH-a, Zagreb 1984.

Cijena: 30,00 kn

I. Očak, AFERA DIAMANTSTEIN, Zagreb 1988.

Cijena: 20,00 kn

B. Stulli, POVIJEST DUBROVAČKE REPUBLIKE (suizdavač: Časopis “Dubrovnik”), Dubrovnik – Zagreb 1989.

Cijena: 40,00 kn

M. Kolar-Dimitrijević, RADIĆEV SABOR 1927-1928, (suizdavač “Školska knjiga”), Zagreb 1993.

Cijena: 20,00 kn

MONUMENTA CROATICA VATICANA Camera Apostolica (1299.-1560.), sv. 1., Zagreb - Rim 1996.

Cijena: 100,00 kn

ZADARSKI STATUT (suizdavač: Ogranak MH u Zadru), Zadar 1997.

Cijena: 200,00 kn

N. Kisić Kolanović, MLADEN LORKOVIĆ MINISTAR UROTNIK (suizdavač Golden marketing, Zagreb), Zagreb 1998.

Cijena: 100,00 kn

DIPLOMATIČKI ZBORNIK – Dodaci, sv. 1. (suizdavač: HAZU), Zagreb 1998.

Cijena: 100,00 kn

KORESPONDENCIJA JOSIP JURAJ STROSSMAYER – SERAFIN VANNUTELLI 1881. – 1887. (suizdavači: KS i „Dom i svijet“), Zagreb 1999.

Cijena: 150,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Biskupski procesi i izvještaji – 17. i 18. stoljeće, sv. 1. (suizdavač KS), Zagreb 1999.

Cijena: 100,00 kn

M. Slukan, KARTOGRAFSKI IZVORI ZA POVIJEST TRIPLEX CONFINIUMA, Zagreb 1999.

Cijena: 150,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere – 17. stoljeće, sv.2. (suizdavač KS), Zagreb 2000.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 1., Zagreb 2001.

Cijena: 200,00 kn

MONUMENTA CROATICA VATICANA Camera Apostolica (1302.-1732.), sv. 2., Zagreb - Rim 2001.

Cijena: 100,00 kn

M. Grgić, ČASOSLOV OPATICE ČIKE, Zagreb 2002.

Cijena: 200,00 kn

LIBRI HORARUM DUO MANUSCRIPTI MONASTERII SANCTAE MARIAE MONIALIUM DE IADRA – Dva rukopisna časoslova Samostana redovnica Svete Marije u Zadru, Zagreb 2002.

Cijena: 100,00 kn

LIBER HORARUM CICHAE, ABBATISSAE MONASTERII SANCTAE MARIAE MONIALIUM DE IADRA - Transkripcija rukopisnog časoslova opatice Čike iz 2. stoljeća, Zagreb 2002.

Cijena C-D: 800,00 kn

Opatica Čika – Reprint, Zagreb 2002.

Cijena A-D: 1200,00 kn

SENJSKO-MODRUŠKA ILI KRBAVSKA BISKUPIJA – Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602.-1919.), Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

ZBORNIK STJEPANU ANTOLJAKU U ČAST, Zagreb 2003.

Cijena: 50,00 kn

N. Kisić Kolanović, ZAGREB - SOFIJA Prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 1941.-1945., Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

POSLANSTVO NDH U SOFIJI - Diplomatski izvještaji 1941.-1945., sv. 1.- 2., Zagreb 2003.

Cijena: 150,00 kn

ĐAKOVAČKA I SRIJEMSKA BISKUPIJA, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere - 18. stoljeće, sv. 3. (suizdavač KS), Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ 1941.-1945., Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

RASPRODANO

M. Slukan Altić, Povijesni atlas gradova – BJELOVAR, sv. 1., Zagreb 2003.

Cijena: 100,00 kn

M. Slukan Altić, Povijesni atlas gradova – SISAK, sv.2., Zagreb 2004.

Cijena: 100,00 kn

Arhiv Kongregacije za širenje vjere - razni fondovi – 17. i 18. stoljeće, sv. 4., Zagreb 2005.

Cijena: 100,00 kn

POVIJESNI SPOMENICI ZAGREBAČKE BISKUPIJE, sv. 7., (suizdavač KS), Zagreb 2004.

Cijena: 100,00 kn

M. Pandžić, ARHIVI I PISMOHRANE U DOBA HRVATSKOG KRALJEVSKOG VIJEĆA (1767.-1779.), Zagreb 2005.

Cijena: 80,00 kn

S. Ćosić - N. Vekarić, DUBROVAČKA VLASTELA IZMEĐU RODA I DRŽAVE - SALAMANKEZI I SORBONEZI, Dubrovnik 2005.

Cijena: 150,00 kn

V. Miović, DUBROVAČKA REPUBLIKA U SPISIMA OSMANSKIH SULTANA, Dubrovnik 2005.

Cijena: 200,00 kn

ZAPISNICI POLITBIROA CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE 1945.-1952., sv. 1. (1945.-1948.), Zagreb 2005.

Cijena: 100,00 kn

ZAPISNICI POLITBIROA CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE 1945.-1952., sv. 2. (1949.-1952.), Zagreb 2006.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 2., Zagreb 2007.

Cijena: 150,00 kn

M. Pojić, HRVATSKA PUKOVNIJA 369. NA ISTOČNOM BOJIŠTU 1941. - 1943.: RATNI DNEVNIK, Zagreb 2007.

Cijena: 130,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 3., Zagreb 2008.

Cijena: 150,00 kn

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, sv. 4., Zagreb 2008.

Cijena: 150,00 kn

ZAPISNICI IZVRŠNOGA KOMITETA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE 1952.-1954., sv. 3., Zagreb 2008.

Cijena: 100,00 kn

NARODNO VIJEĆE SLOVENACA, HRVATA I SRBA U ZAGREBU 1918.-1919. izabrani dokumenti, Zagreb 2008.

Cijena: 80,00 kn

VJESNIK NAREDABA ODJELA ZA NARODNU OBRANU VLADE NARODNOG VIJEĆA SLOVENACA, HRVATA I SRBA 1918.-1919., Zagreb 2008.

Cijena: 60,00 kn

I. Perić, POLITIČKA OPORBA U BANSKOJ HRVATSKOJ 1880.-1903., Suradničko povezivanje neodvišnjaka i pravaša do njihova stapanja u jednu stranku, Zagreb 2009.

Cijena: 100,00 kn

VEZE MEĐUNARODNOG ODBORA CRVENOG KRIŽA I NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE, Slavonski Brod – Zagreb – Jasenovac 2009.

Cijena: 200,00 kn

F. Glavina, DUBROVAČKI GOSPARI I PELJEŠKI KMETOVI, Dubrovnik 2010.

Cijena: 150,00 kn

ZAPISNICI IZVRŠNOGA KOMITETA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE 1955.-1959., sv. 4., Zagreb 2010.

Cijena: 100,00 kn

A.Vrkljan, HRVATSKI ARGONAUTI 20. STOLJEĆA - POVIJEST HRVATSKE POMORSKE LEGIJE NA CRNOM MORU 1941. – 1944., Zagreb 2011.

Cijena: 150,00 kn

J. Marević, Fra L. Vladimirović – NERETVANSKI PREGALAC (1718. – 1788.), Zagreb 2011.

Cijena: 150,00 kn

A. Mihanović, RECH DOMOVINI OD HASNOVITOSTI PISANJA VU DOMORODNOM JEZIKU – reprint, Zagreb 2012.

Cijena: 40,00 kn

A. Nazor, MATIČNA KNJIGA VJENČANIH ŽUPE JESENICE 1736. – 1830., Zagreb 2012.

Cijena: 120,00 kn

Z. Grijak – S. Ćosić, FIGURE POLITIKE – LUJO VOJNOVIĆ I ROBERT WILLIAM SETON-WATSON, Zagreb 2012.

Cijena: 120,00 kn

T. Jonjić – S. Matković, IZ KORESPONDENCIJE DR. MILE BUDAKA (1907.-1944.), Zagreb 2012.

Cijena: 150,00 kn
Josip Matasović i paradigma
kulturne povijesti,
Slavonski Brod – Zagreb 2013.
Cijena: 147,00 kn

D. Petričević Golojuh,
HRVATSKA I VIJEĆE EUROPE:
TRNOVITI PUT, Zagreb 2013.

Cijena: 80,00 kn

M. Stipančević, NEZNANI SVIJET EMILA LASZOWSKOG, Zagreb 2014.

Cijena: 90,00 kn

SRIJEMSKA ŽUPANIJA, ZAPISNICI SJEDNICA 1745.-1759., KNJIGA I. (suizdavači: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru), Vukovar 2014.

Cijena: 150,00 kn

M. Lučić, OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI, Zagreb 2014.

Cijena: 90,00 kn

B. Matan, J. Horvat: PISMA SLAVKU BATUŠIĆU (1952-1968), Zagreb 2014.

Cijena: 120,00 kn

M. Lučić – M. Škalić, RUKOPISNE OSTAVŠTINE KAO DIO HRVATSKE BAŠTINE - ZBORNIK RADOVA, Zagreb, 2015.

Cijena: 90,00 kn

ARHIVI VJERSKIH ZAJEDNICA U HRVATSKOJ. STANJE I PERSPEKTIVE - ZBORNIK RADOVA (suizdavači: Državni arhiv u Šibeniku i Državni arhiv u Zadru), Šibenik 2015.

Cijena: 80,00 kn

SRIJEMSKA ŽUPANIJA, ZAPISNICI SJEDNICA 1760.-1766., KNJIGA II. (suizdavači: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru), Vukovar 2015.

Cijena: 150,00 kn

IGNACIJE KAJETAN BUZETSKI: DUHOVNA VIZITACIJA IZ 1788. GODINE U ISTRI
(suizdavači: Associazione Archivistica Ecclesiastica, Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Pazinu), Vatikan 2016.

Cijena: 100,00 kn

HRVATSKOGLAGOLJSKI NOTARIJAT OTOKA KRKA. NOTARI DUBAŠNICE Sv. 1., Treći notarski protokol Jura Somilića (1726. – 1734.)

(suizdavači: Staroslavenski institut, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu i Povijesno društvo otoka Krka), Zagreb 2016.

Cijena: 200,00 kn

J. Paščenko, HRVATSKI GROBOVI 1914-1918. KARPATI, GALICIJA, BUKOVINA, Zagreb 2016.

Cijena: 90,00 kn

ISELJENIŠTVO. VODIČ KROZ FONDOVE I ZBIRKE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA, Zagreb 2015.

Cijena: 200,00 kn

PRVI SVJETSKI RAT. VODIČ KROZ FONDOVE I ZBIRKE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA, Zagreb 2016.

Cijena: 150,00 kn

ZBORNIK RADOVA SA ZNANSTVENO-STRUČNOGA SKUPA STOLJEĆE NAKON LASZOWSKOG

Urednici: Tanja Pleše i Mario Stipančević

Zagreb, 2016.

Cijena: 70 kn

SRIJEMSKA ŽUPANIJA, ZAPISNICI SJEDNICA 1767. - 1771., KNJIGA III. (suizdavači: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru), Vukovar 2016.

Cijena: 150 kn

 

T. Šarić, U VRTLOGU KOMUNIZMA: MLADI HRVATSKE 1945. – 1954., Zagreb, 2017.

Cijena: 120 kn

ISELJENIŠTVO Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva: Kazala, Zagreb, 2017.

Urednica: Rajka Bućin

Cijena: 50 kn

N. Bukvić: ZAPISNICI VLADE NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1945. – 1953., Zagreb, 2018.

Cijena: 100 kn

T. Šarić, M. Jukić:

ZAPISNICI IZVRŠNOG KOMITETA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE (1959. - 1963.),  Zagreb, 2018.

Cijena: 120 kn

S. Fatović-Ferenčić, D. Hofgräff: TVOJ DOVIJEKA:PISMA ANDRIJE ŠTAMPARA DESANKI RISTOVIĆ 1924. – 1941., Zagreb, 2018.

Cijena: 140 kn

   

 

videos porno porno phim sex porno xxx desi porn phim porn hd Hindi Porn Videos pornos www porn idesihd
Luxury replica watches
beylikduzu escort bayan porno izle
antalya escort bayan
asyabahis
deneme bonusu
Online Casino Siteleri