Menu

Izložba „Sjat će ti ime za velika čine: biskup Strossmayer na svečanosti otvorenja Galerije slika i posvećenja Akademijine palače 1884.“

Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizirala je virtualnu izložbu Sjat će ti ime za velike čine: biskup Strossmayer na svečanosti otvorenja Galerije slika i posvećenja Akademijine palače 1884. godine. Autorice izložbe su Indira Šamec Flaschar, viša knjižničarka, i Ivana Gržina, viša kustosica u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU.

Pročitaj više

"Stari Sisak na filmu", 14. siječnja 2021.

U okviru promocije nacionalne filmske zbirke Hrvatske kinoteke HDA-a na YouTube kanalu HDA-a danas, 14. siječnja 2021., u sklopu programa Hrvatska filmska baština prikazujemo dokumentarni film Na tri rijeke (1954., 14 min., r. Milan Luks).

Pročitaj više

Obavijest o radu čitaonica Hrvatskog državnog arhiva/Notice About Conditions and Working Hours of Croatian State Archives' Reading Rooms

Poštovani korisnici,

s obzirom na početak radova na rekonstrukciji popucaloga nadgrađa i kupole iznad Velike čitaonice korisnike ćemo iz sigurnosnih razloga, od srijede 13. siječnja 2021., primati isključivo u Staroj čitaonici. Sukladno epidemiološkim mjerama u njoj će moći boraviti najviše 12 korisnika dnevno, raspoređeni u dvije grupe (po 6 korisnika). Kako bi se prostor u međuvremenu dezinficirao i provjetravao, vrijeme boravka bit će ograničeno: jedna grupa boravit će od 9 do 11:15, a druga od 11:45 do 14 sati. Također ćemo se rukovoditi principom da svaki korisnik može realizirati maksimalno 2 dolaska tjedno, te dnevno koristiti maksimalno 5 tehničkih jedinica gradiva. Svi korisnici koji su već imali zakazane termine dolazaka u siječnju, pojedinačno će biti obaviješteni o daljnjemu rasporedu. Čitaonica Odjela depozita Zagrebačke nadbiskupije na Kaptolu 27 bit će otvorena svakog radnog dana od 8 do 14 sati (osim četvrtkom do 12:30), dok će Čitaonica za audiovizualno gradivo u Savskoj 131 korisnike primati utorkom i četvrtkom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na adresu e-pošte: kinoteka@arhiv.hr.

Dear users,

considering the beginning of works on the reconstruction of the cracked superstructure and the dome above the Great Reading Room, for security reasons from 13 January 2021 we will receive users exclusively in the Old Reading Room. In accordance with the epidemiological measures, a maximum of 12 users per day will be allowed, divided into two groups (6 users each). In order to disinfect and ventilate the area in the meantime, the time of stay will be limited: one group from 9 am to 11:15 am and the other from 11:45 am to 2 pm. Each user can make maximum of 2 visits per week, and use a maximum of 5 technical units of material per day. All users who have already scheduled arrivals in January will be notified individually of the further schedule. The Reading Room of the Deposit Department of the Zagreb Archdiocese at Kaptol 27 will be open every working day from 8 am to 2 pm (except Thursdays until 12:30 pm), while the Reading Room for Audiovisual Material in Savska 131 will receive users on Tuesdays and Thursdays from 9 am to 2 pm with prior notice to the e-mail address: kinoteka@arhiv.hr

Pročitaj više

Evakuacija arhivskoga gradiva iz Sabirnog arhivskog centra u Petrinji

U koordinaciji Stožera civilne zaštite RH te uz pomoć pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske vojske, djelatnici Državnog arhiva u Sisku i Hrvatskog državnog arhiva započeli su danas evakuaciju arhivskoga gradiva iz potresom teško oštećenog objekta Sabirnog arhivskog centra u Petrinji. Zgrada koja je i sama zaštićeno kulturno dobro nakon pregleda statičara dobila je crvenu oznaku te nije sigurna ni za djelatnike ni za arhivsko gradivo koje je ondje smješteno.

Evakuirat će se 223 arhivska fonda i zbirke, ukupno 450 dužnih metara arhivskog gradiva nastalog na petrinjskom području od polovine 18. stoljeća pa sve do kraja 20. stoljeća, koje prema prvim dostupnim podatcima nije pretrpjelo veća oštećenja. Uz najstarije gradivo, ono Vojnog komuniteta Petrinja iz vremena Vojne krajine, u Sabirnom arhivskom centru u Petrinji čuvalo se i gradivo uprave, pravosuđa i javnih službi koje su u djelovale na petrinjskom području, te brojnih gospodarskih, obrazovnih, kulturnih i drugih organizacija, obitelji i pojedinaca čije je djelovanje ostavilo neizbrisiv trag i bogatu pisanu baštinu u nasljeđe sadašnjim i budućim pokoljenjima. Gradivo obuhvaća i izvorne zapise o gradnji povijesne cjeline Petrinje, koji su nezamjenjiv izvor podataka neophodnih za obnovu potresom izbrisane gradske jezgre, ali također i brojnih drugih objekata koji su na ovome području  građeni i u kasnijim razdobljima.

Ovo vrijedno arhivsko gradivo, koje je dio kulturnih dobara Republike Hrvatske, smjestit će se u sjedištu Državnog arhiva u Sisku gdje će se čuvati sve do obnove zgrade u Petrinji. Na istoj adresi u Sisku, Frankopanska 21, ono će u najskorije moguće vrijeme biti ponovo dostupno za korištenje svima zainteresiranima.

(Izvor: Ministarstvo kulture i medija)

Na poveznici donosimo fotografije

Pročitaj više

Arhivi u potresu 29. prosinca 2020./Archives in December earthquake

U razornome potresu 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta, s epicentrom 5 km jugozapadno od Petrinje magnitude 6,2 prema Richteru, stradali su i naši državni arhivi: Državni arhiv u Sisku i pripadajući Arhivski sabirni centar u Petrinji, Državni arhiv u Zagrebu, Arhivski sabirni centar u Krapini (Državnoga arhiva u Varaždinu), a jednome dijelu zgrade Državnoga arhiva u Virovitici ozbiljno je narušena statika. Manja oštećenja također su nastala i na zgradi Državnoga arhiva za Međimurje u Štrigovi te na zgradi Državnoga arhiva u Splitu. Najveće štete pretrpjeli su Državni arhiv u Sisku i Arhivski sabirni centar u Petrinji, zbog čega su tamošnji kolege u stalnome kontaktu s mjerodavnim službama. Na svim spomenutim objektima najvećim su dijelom oštećeni zidovi, stropovi i svodovi te su urušeni dimnjaci, a šteta je također vidljiva i u spremišnim prostorijama, gdje je oštećena oprema (police, mjerni uređaji, instrumenti) a dio gradiva je popadalo s polica. U zgradu u Petrinji ulazak još nije dozvoljen. Budući da se najvećim dijelom radi o objektima iznimne povijesne i kulturne vrijednosti, šteta je time još veća. Nakon spomenutog potresa uslijedio je i velik broj naknadnih potresa nešto slabijeg intenziteta, te će kolege, čim okolnosti budu dozvoljavale, pristupiti vraćanju gradiva u prvobitno stanje, kao i spašavanju gradiva s terena. Dodatna oštećenja nakon ožujskoga potresa pretrpio je i Hrvatski državni arhiv na Marulićevu trgu u Zagrebu. Iako zgrada zbog svoje armirano-betonske konstrukcije, koja je u doba kad je građena predstavljala velik arhitektonski iskorak, nije pretrpjela veću štetu u uredskim i većini spremišnih prostora, znatno su povećana oštećenja na zidanome nadgrađu koje nosi kupolu iznad Velike čitaonice, nastala u potresu prije deset mjeseci.

Treba naglasiti i podatak da osim DA u Sisku i ASC u Petrinji, svi ostali arhivi i dalje primaju korisnike – iako u smanjenome broju već zbog epidemioloških mjera – te rješavaju online zaprimljene zahtjeve građana, odlazeći konzultirati gradivo u znatno oštećena spremišta. Hrvatski državni arhiv za korisnike je zatvoren tek 30. prosinca 2020. kako bi se zgrada ponovno statički provjerila, ali će njihov dolazak biti moguć već od 13. siječnja 2021., kad će se za korištenje osposobiti neki drugi prostori izvan Velike čitaonice. 

Na poveznici donosimo fotografije

In the devastating earthquake on December 29, 2020 at 12 hours and 19 minutes, with the epicenter 5 km southwest of Petrinja of magnitude 6.2 according to Richter, our state archives were also destroyed: the State Archives in Sisak and the associated Archival Collection Center in Petrinja, the State Archives in Zagreb, the Archives Collection Center in Krapina (State Archives in Varaždin), and one part of the building of the State Archives in Virovitica is no longer statically safe. Minor damage also occurred to the building of the State Archives for Međimurje in Štrigova and to the building of the State Archives in Split. The greatest damage was suffered by the State Archives in Sisak and the Archival Collection Center in Petrinja, which is why their colleagues are in constant contact with the relevant services. The walls, ceilings and vaults of all the mentioned buildings were mostly damaged and the chimneys collapsed, and the damage is also visible in the storage rooms, where the equipment (shelves, measuring devices, instruments) was damaged and part of the material fell off the shelves. Entry to the building in Petrinja is not allowed yet. Since most of them are buildings of exceptional historical and cultural value, the damage is even greater. The mentioned earthquake was followed by a large number of subsequent earthquakes of somewhat lower intensity, and colleagues will, as soon as the circumstances allow, start restoring the material to its original condition, as well as rescuing the material outside the archives. The Croatian State Archives on Marulić Square in Zagreb also suffered additional damage after the March earthquake. Although the building, due to its reinforced concrete structure, which at the time it was built was a major architectural breakthrough, did not suffer major damage in offices and most storage spaces, the damage to the masonry superstructure bearing the dome above the Great Reading Room, caused by the earthquake ten months ago, has increased significantly. It should be emphasized that except for The State Archives in Sisak and the Archive Collection Center in Petrinja, all other archives continue to receive users - albeit in a reduced number due to epidemiological measures - and resolve online requests from citizens, while consulting the material in significantly damaged repositories. The Croatian State Archive is closed to users only on December 30, 2020, so that the building can be statically checked again, but their arrival will be possible as early as January 13, 2021, when other spaces outside the Great Reading Room will be available for use.

Pročitaj više

Zimska rasprodaja izdanja HDA, 4. siječnja – 21. ožujka 2021.

Dragi prijatelji Arhiva,

zbog velikog interesa za naša izdanja nastavljamo sa zimskom rasprodajom i nakon blagdana, od 4. siječnja do 21. ožujka.

 

Pročitaj više

Poklonite/prodajte svoje gradivo Arhivu

Posjedujete zanimljive obiteljske zapise? Dokumente, pisma, fotografije? Niste sigurni u njihovu vrijednost? Svakako nam se obratite!

Pročitaj više

Obavijest o obveznom korištenju maski za lice i mjerenju tjelesne temperature

Sukladno Odluci o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN81/20) obavještavaju se stranke i korisnici Čitaonice da su dužni nositi maske u prostorijama HDA-a.

Sukladno Odluci o obvezi svakodnevnog mjerenja temperature (Kl.: 115/01/20-01/01; Urbroj: 565-02/1-20-29 od 27. kolovoza 2020.) svim korisnicima usluga HDA-a mjerit će se tjelesna temperatura pri njihovom ulasku u zgradu HDA-a na Marulićevom trgu 21. U slučaju da korisnik ima tjelesnu temperaturu višu od 37,2 °C, korisnik ima obvezu napustiti objekt HDA-a.

Pročitaj više

videos porno porno phim sex porno xxx desi porn phim porn hd Hindi Porn Videos pornos www porn idesihd
Luxury replica watches
beylikduzu escort bayan porno izle
antalya escort bayan
asyabahis
deneme bonusu
Online Casino Siteleri