Menu

Kulturni četvrtak u HDA: „Održavanje ljubavi i privrženosti zavičaju“. Politika spram dijaspore u zemljama jugoistočne Europe oko 1900. godine,​ 27. rujna 2018. u Hrvatskom državnom arhivu

Pozivamo vas na predavanje „Održavanje ljubavi i privrženosti zavičaju“. Politika spram dijaspore u zemljama jugoistočne Europe oko 1900. godine “To Keep the Emigrant’s Love and Affection for their Home Country Alive”. The History of Diaspora Politics in Southeastern Europe since around 1900, 27. rujna 2018. u 18 sati, u Hrvatskom državnom arhivu, Marulićev trg 21, Zagreb.


Povratak