Menu

Fizička zaštita

U skladu s Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva, arhivsko gradivo treba odlagati i čuvati u sređenome stanju, oblikovano u arhivske jedinice i tehnički opremljeno. Arhivske jedinice ulažu se u pojedinačne omote ili drugu prikladnu ambalažu primjerenim redom, a na omotu trebaju biti ispisani odgovarajući podatci. Poštujući uspostavljeni red, arhivske jedinice odlažu se u tehničke jedinice (mapa, fascikl, arhivska kutija i sl.) koje također trebaju biti propisno označene.

 

Na tehničkim jedinicama, na vidnome mjestu, treba navesti:

  • naziv dokumentacijske zbirke ili cjeline
  • naziv stvaratelja
  • redni broj tehničke jedinice
  • godinu ili raspon godina nastanka gradiva
  • oznake ili raspon oznaka arhivskih jedinica koje se nalaze u tehničkoj jedinici.

 

Dužnost je stvaratelja i posjednika ili vlasnika arhivskoga gradiva osigurati primjeren prostor i opremu za njegovu pohranu i zaštitu. Primjerenim se prostorom za pohranu i zaštitu arhivskoga gradiva smatraju prostorije koje su:

  • suhe, prozračne i zaštićene od prodora nadzemnih i podzemnih voda
  • udaljene od mjesta otvorenoga plamena, od prostorija u kojima se čuvaju lako zapaljive tvari, od izvora prašenja i onečišćenja zraka
  • propisno udaljene od proizvodnih i energetskih postrojenja, instalacija i vodova (plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih)
  • u kojima ne boravi i kroz koje se ne kreće drugo osoblje osim osoba zaduženih za čuvanje i zaštitu arhivskoga gradiva, te u kojima je zapriječen pristup neovlaštenim osobama.

videos porno porno phim sex porno xxx desi porn phim porn hd Hindi Porn Videos pornos www porn idesihd
Luxury replica watches
beylikduzu escort bayan porno izle
antalya escort bayan
asyabahis
deneme bonusu
Online Casino Siteleri