Menu

Odjel općih i računovodstvenih poslova

Odjel prati i proučava propise od važnosti za poslovanje Arhiva, skrbi o pripremi i usklađivanju normativnih akata Arhiva, izrađuje nacrte općih akata, odluka, upravnih akta, obavlja opće, pravne, radno-pravne i administrativne poslove, financijsko-knjigovodstvene poslove Arhiva, poslove iz područja zaštite na radu, poslove nabave opreme za obavljanje djelatnosti, informatičke opreme, namještaja i sitnoga inventara, obavlja usluge za tekuće održavanje uređaja i opreme, poslove nabave roba, radova i usluga prilikom izvođenja radova na objektima Hrvatskoga državnog arhiva te poslove nabave ostalih roba, radova i usluga za potrebe redovnoga poslovanja Arhiva, zaprima i obavlja poslove klasifikacije ulaznih i izlaznih dokumenata, vodi poslovne evidencije putem urudžbene knjige u elektroničkome obliku (urudžbeni zapisnik), obavlja poslove distribucije signirane pošte unutar Arhiva, organizira dostavu pošiljaka, vodi brigu o arhiviranju i pohrani dokumenata urudžbenoga zapisnika, izrađuje odgovarajuće preglede i izvješća, brine za sigurnost objekata i imovine, organizira i obavlja poslove na održavanju objekata te priprema pravna mišljenja iz svih područja poslovanja Arhiva.

U Odjelu su ustrojene tri ustrojstvene jedinice: Odsjek za financijsko-knjigovodstvene poslove, Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove te Odsjek za tehničke poslove.

Luxury replica watches
huluhub.com
beylikduzu escort bayan olgun porno
antalya escort bayan
asyabahis
izmir cimcif escort karşıyaka escort konak escort izmir escort partner Alanya eskort belek escort kemer escort konyaaltı escort Cebeci escort esat escort
tempobet