Menu

 

 

Natječaji za radna mjesta

 

Javni poziv za prijem pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljeno 23. studenog 2018. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 226.

 

Javni natječaj za popunu radnih mjesta objavljen u Narodnim novinama, 101/2018

Poziv na INTERVJU za radno mjesto suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta suradnik konzervatora-restauratora

Poziv na testiranje za radno mjesto suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto suradnik/ica konzervatora/ice-restauratora/ice

 

 

Javni poziv za prijem polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto konzervator/ica-restaurator/ica, objavljeno 15. studenog 2018. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 220.

 

Javni poziv za prijem polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto arhivist/ica, objavljeno 15. studenog 2018. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 220.

 

 

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog 10. listopada 2018.

Javni natječaj za popunu radnih mjesta objavljen u Narodnim novinama, 90/2018

 

Poziv na INTERVJU za radno mjesto arhivist/ica - na neodređeno vrijeme

Poziv na INTERVJU za radno mjesto arhivist/ica - na određeno vrijeme

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist/ica - na neodređeno vrijeme

Poziv na testiranje za radno mjesto arhivist/ica - na određeno vrijeme

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta arhivist/ica

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto arhivist/ica

 

Poziv na testiranje - specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju

Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju

Izvori iz kojih će se provesti testiranje za radno mjesto specijalist/ica suradnik/ca za fotografiju

Upute za zaštitu mikrooblika

Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva - priručnik