hr-HRen-GB
Menu

Jednostavna nabava

 Naziv
PDF18-18/2024 - Proširenje kapaciteta opreme za pohranu digitalnih AV zapisa - sustav za pohranu podataka - Grupa 1. - Odluka o poništenju; Grupa 2. - Odluka o odabiru
PDFPONIŠTENO - 77-2024 - Modernizacija sustava vatrodojave - Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
PDF77-77/2024 - Modernizacija sustava vatrodojave na lokaciji HDA, Marulićev trg 21 u Zagrebu - Dokumentacija o nabavi
PDF18-18/2024 - Proširenje kapaciteta opreme za pohranu digitalnih AV zapisa - sustav za pohranu podataka - II. pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF18-18/2024 - Proširenje kapaciteta opreme za pohranu digitalnih AV zapisa - sustav za pohranu podataka - I. izmjena Dokumentacije o nabavi
XLS18-18/2024 - Proširenje kapaciteta opreme za pohranu digitalnih AV zapisa - sustav za pohranu podataka - Grupa 2. Nabava sustava i dodatne opreme za prijenos i rad na digitalnim i AV zapisima - I. izmjena Troškovnika
PDF18-18/2024 - Proširenje kapaciteta opreme za pohranu digitalnih AV zapisa - sustav za pohranu podataka - Dokumentacija o nabavi
PDF18-18/2024 - Proširenje kapaciteta opreme za pohranu digitalnih AV zapisa - sustav za pohranu podataka - I. Izmjena Ponudbenog troškovnika za Grupu 1.
XLS18-18/2024 - Proširenje kapaciteta opreme za pohranu digitalnih AV zapisa - sustav za pohranu podataka - Grupa 1. Proširenje kapaciteta postojećeg HPE MSA 2060 Storage Array sustava - I. izmjena Troškovnika
XLS18-18/2024 - Proširenje kapaciteta opreme za pohranu digitalnih AV zapisa - sustav za pohranu podataka - Grupa 2. Nabava sustava i dodatne opreme za prijenos i rad na digitalnim i AV zapisima - Troškovnik
PDF49-49/2024 - Održavanje sustava grijanja na svim lokacijama HDA - Dokumentacija o nabavi
PDF6-6/2024 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. - Prijenosna računala - Dokumentacija o nabavi
XLS6-6/2024 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. - Prijenosna računala - Troškovnik
DOCII. Pojašnjenje - Održavanje elektroinstalacija HDA 44-44 2024
PDF2024 POJAŠNJENJE TROŠKOVNIKA ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA
PDF44-2024 - Održavanje elektroinstalacija na svim lokacijama HDA - Dokumentacija o nabavi
PDF38-2024 - Nabava izložbenih vitrina - Dokumentacija o nabavi
PDF24-2023 - Nabava osobnog vozila - I. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF24-2023 - Nabava osobnog vozila - I. izmjena Dokumentacije o nabavi
PDF24-2023 - Nabava osobnog vozila - I. izmjena Tehničke specifikacije
PDF24-2023 - Nabava osobnog vozila - Troškovnik
PDF24-2023 - Nabava osobnog vozila - dokumentacija o nabavi
PDF86-2023 - Nabava poslužitelja - Odluka o odabiru
PDF86-2023 - Nabava poslužitelja - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
XLS86-2023 - Nabava poslužitelja - Troškovnik
PDF86-2023 - Nabava poslužitelja - Dokumentacija o nabavi
PDF78-78/2023 - Sanacija ravnog krova na objektu 3 u Kerestincu - Odluka o odabiru
PDF78-78/2023 - Sanacija ravnog krova na objektu 3 u Kerestincu - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 2. - Odluka o odabiru
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 3. - Odluka o odabiru
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 2. i Grupa 3. - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. - Odluka o odabiru
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 2. i Grupa 3. - II. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 2. i Grupa 3. - Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 2. i Grupa 3. - I. izmjena Dokumentacije o nabavi
XLS1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 3. Periferijska računalna oprema - I. izmjena Troškovnika
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 2. i Grupa 3. - Dokumentacija o nabavi
XLS1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 2. Stolna računala - Troškovnik
XLS1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 3. Periferijska računalna oprema - Troškovnik
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - VII. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - VI. izmjena Dokumentacije o nabavi
XLS1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - IV. izmjena Troškovnika
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - VI. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - V. izmjena Dokumentacije o nabavi
XLS1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - III. izmjena Troškovnika
PDF22-22/2023 - Nabava hladnjače - komore za zamrzavanje gradiva u Centru za spašavanje - Dokumentacija o nabavi
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - V. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - IV. izmjena Dokumentacije o nabavi
PDF78-78/2023 - Sanacija ravnog krova na objektu 3 u Kerestincu - Dokumentacija o nabavi
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - IV. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - III. izmjena Dokumentacije o nabavi
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - II. izmjena Troškovnika
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - III. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - II. izmjena Dokumentacije o nabavi
XLS1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - I. izmjena Troškovnika
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - II. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - I. izmjena Dokumentacije o nabavi
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - I. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - Dokumentacija o nabavi
XLS1-1/2023 - Nabava računalne opreme - Grupa 1. Stolno računalo tipa "All in one" - Troškovnik
PDFPravilnik o provedbi postupka jednostavnih nabava
PDFNabava uredskog namještaja, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDFNabava uredskog namještaja, odluka o odabiru
PDF86-86/2022 - Sanacija ravnog krova iznad prostorija 2 i 3 ("Izdavanje knjiga" i "Katalozi") na zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 u Zagrebu - Dokumentacija o nabavi
PDF86-86/2022 - Sanacija ravnog krova iznad prostorija 2 i 3 ("Izdavanje knjiga" i "Katalozi") na zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 u Zagrebu - Ponudbeni troškovnik
PDFDokumentacija o nabavi uredskog namještaja
PDFOdluka o odabiru izrade arhitektonskog projekta za klimatizaciju velike čitaonice i djela spremišnih prostora u zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 (Zagreb)
PDFZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izrade arhitektonskog projekta za klimatizaciju velike čitaonice i djela spremišnih prostora u zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 (Zagreb)
PDFI. izmjena dokumentacije o nabavi: Izrada arhitektonskog projekta za klimatizaciju Velike čitaonice i djela spremišnih prostora u zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 (Zagreb)
PDFPojašnjenje dokumentacije za nabavu za provedbu postupka jednostavne nabave "Izrada arhitektonskog projekta za klimatizaciju Velike čitaonice i djela spremišnih prostora u zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 (Zagreb)
PDFIzrada arhitektonskog projekta za klimatizaciju velike čitaonice i djela spremišnih prostora u zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 (Zagreb)
PDF 73-73/2022 - Nabava stroja za održavanje zelene površine na lokacijama HDA s odgovarajućim priključcima - Odluka o odabiru
PDF73-73/2022 - Nabava stroja za održavanje zelene površine na lokacijama HDA s odgovarajućim priključcima - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDF73-73/2022 - Nabava stroja za održavanje zelene površine na lokacijama HDA s odgovarajućim priključcima - Dokumentacija o nabavi
PDFPONIŠTENO - 73-73/2022 - Nabava stroja za održavanje zelene površine na lokacijama HDA s odgovarajućim priključcima - Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
PDFPONIŠTENO - 73-73/2022 - Nabava stroja za održavanje zelene površine na lokacijama HDA s odgovarajućim priključcima - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDFPONIŠTENO - 73-73/2022 - Nabava stroja za održavanje zelene površine na lokacijama HDA s odgovarajućim priključcima - Dokumentacija o nabavi
PDF1A-1A/2022 - Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i instalaterskih radova na rekonstrukciji i uređenju čuvaonice (depoa) br. 11 u Kerestincu za potrebe pohrane kulturnog dobra - Poziv na dostavu ponuda
PDF20-20/2022 - Nabava posebnih vrsta papira za restauriranje i pasivnu konverzaciju arhivskog gradiva - Dokumentacija o nabavi
PDF20-20/2022 - Nabava posebnih vrsta papira za restauriranje i pasivnu konverzaciju arhivskog gradiva - Ponudbeni troškovnik
PDF72-72/2022 - Dobava i montaža ogradnih panela na lokaciji HDA - Kerestinec, Kerestinečka cesta 59 - Odluka o odabiru
PDF72-72/2022 - Dobava i montaža ogradnih panela na lokaciji HDA - Kerestinec, Kerestinečka cesta 59 - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDF72-72/2022 - Dobava i montaža ogradnih panela na lokaciji HDA - Kerestinec, Kerestinečka cesta 59 - I. pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF72-72/2022 - Dobava i montaža ogradnih panela na lokaciji HDA - Kerestinec, Kerestinečka cesta 59 - I. Izmjena Dokumentacije o nabavi
PDF72-72/2022 - Dobava i montaža ogradnih panela na lokaciji HDA - Kerestinec, Kerestinečka cesta 59 - Dokumentacija o nabavi
PDF68-68/2022 - Nabava i ugradnja dizel agregata - Odluka o odabiru
PDF68-68/2022 - Nabava i ugradnja dizel agregata - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDF68-68/2022 - Nabava i ugradnja dizel agregata - Dokumentacija o nabavi
PDF69-69/2022 - Sanacija ravnog krova na objektu 3 u Kerestincu - Odluka o odabiru
PDF69-69/2022 - Sanacija ravnog krova na objektu 3 u Kerestincu - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDF69-69/2022 - Sanacija ravnog krova na objektu 3 u Kerestincu - Dokumentacija o nabavi
PDF6-6/2022 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - Odluka o odabiru
PDF6-6/2022 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDF6-6/2022 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - II. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF6-6/2022 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - II. izmjena Dokumentacije o nabavi
XLS6-6/2022 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - II. izmjena troškovnika
PDF6-6/2022 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - I. Pojašnjenje gospodarskim subjektima
PDF6-6/2022 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - I. izmjena Dokumentacije o nabavi
XLS6-6/2022 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - I. izmjena troškovnika
PDF6-6/2022 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga - Dokumentacija o nabavi
PDF33-33/2022 - Izvođenje građevinskih radova na sanaciji ravnog krova na zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 radi otklanjanja štete prouzročene potresom - Odluka o odabiru
PDF33-33/2022 - Izvođenje građevinskih radova na sanaciji ravnog krova na zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 radi otklanjanja štete prouzročene potresom - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
PDF33-33/2022 - Izvođenje građevinskih radova na sanaciji ravnog krova na zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 radi otklanjanja štete prouzročene potresom - Dokumentacija o nabavi
XLS33-33/2022 - Izvođenje građevinskih radova na sanaciji ravnog krova na zgradi HDA na Marulićevom trgu 21 radi otklanjanja štete prouzročene potresom - ponudbeni troškovnik
PDF1-1/2022 - Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i instalaterskih radova na rekonstrukciji, uređenju i opremanju čuvaonice (depoa) br. 11 u Kerestincu za potrebe pohrane kulturnog dobra - Poziv na dostavu ponuda
PDF2021 - DON - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju spremišta u Kerestincu- poziv za dostavu ponude
XLSX2021 - Ponudbeni troškovnik - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju spremista u Kerestincu
PDF2021 - Poziv za dostavu ponuda - Izrada projektne dokumentacije - poništen postupak
PDF2021 - Poziv na dostavu ponude - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga
XLS2021 - Nabava licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga (troškovnik)
PDF2019 - Poziv na dostavu ponude - Nabava posebnih vrsta papira
DOC2019 - Poziv na dostavu ponuda - Nabava računalne opreme
XLS2019 - Grupa 1. - Korisnička računalna oprema (troškovnik)
XLS2019 - Grupa 2. - Razna računalna oprema (troškovnik)
XLS2019 - Grupa 3. - Sistemska računalna oprema (troškovnik)
vdcasino giris casino metropol giris casinomaxi
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu ohchit.com
erotik film izle kayseri escort gaziantep rus escort
bedava bonus veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort
escort pendik
antalya escort bayan
asyabahis
Online Casino Siteleri
Deneme bonusu veren siteler
Passenger in stockings banged by driver Anal play and lesbian sex for Anina Silk and Jada Small tits teen Stacey Levine nailed by massive hard cock
antalya escort
istanbul escort
antalya escort
besiktas escort antalya escort istanbul escort
bostancı escort antalya escorts
Teen PUBLIC sex street gangbang orgy in broad daylight
brazzers porno
beylikduzu escort
bedava bonus veren siteler
İstanbul Escort
Russian model Nessa Devil lost anal virginity XXX porn movi
deneme bonusu veren siteler
Hindustani bahu ke chudai ka mms hidden cam mai
pafzone.com
tsyd.org ajansturk.net
deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bahis siteleri
casino siteleri
quixproc.com
casino siteleri
www.mimarsinanokullari.com
en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
https://casinolevantsikayet.com/ https://tr.casinolevant.com/ https://levantguncel.com/ https://www.casinolevant.xyz/ https://casinolevantbonus.com/ https://casinolevant.cc/
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler