Menu

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Marulićev trg 21

10000 Zagreb, Hrvatska

+385 (0)1 4801 999 (centrala)

+385 (0)1 4829 244 (ured ravnatelja)

  +385 (0)1 4829 000

 

Službene adrese na koje se mogu uputiti zahtjevi, podnesci i upiti su:

ured@arhiv. hr

hda@arhiv.hr

urudzbeni-hda@arhiv.hr

 

Zahtjeve i upite vezane za korištenje arhivskog gradiva molimo uputite na

info@arhiv.hr

 

Ured ravnatelja

+385 (0)1 4801 901
ured@arhiv.hr; hda@arhiv.hr
Prijem stranaka srijedom od 12:00 – 14:00 sati (uz prethodnu najavu)
 
 
Ravnatelj dr. sc. DINKO ČUTURA
 
 
Pomoćnik ravnatelja za zaštitu arhivskog gradiva dr. sc. AMIR OBHOĐAŠ, viši arhivist
+385 (0)1 4801 948
aobhodas@arhiv.hr
 
Pomoćnik ravnatelja za arhivske informacijske sustave i međunarodnu suradnju dr. sc. JOZO IVANOVIĆ, viši arhivist
+385 (0)1 4801 984
jivanovi@arhiv.hr
 
Pomoćnik ravnatelja za arhivsku djelatnost i razvoj dr. sc. NENAD BUKVIĆ, viši arhivist
+385 (0)1 4801 923
nbukvic@arhiv.hr
 
Pomoćnica ravnatelja za financijsko-pravne poslove MAJA NOVICKI, dipl. iur.
+385 (0)1 4801 946
mnovicki@arhiv.hr
 
 

 

Odjel za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva

Pročelnica Odjela dr. sc. MELINA LUČIĆ, arhivska savjetnica
+385 (0)1 4801 985
mlucic@arhiv.hr
 
 
Odsjek za starije i vojno arhivsko gradivo - načelnik Odsjeka mr. sc. LADISLAV DOBRICA, viši arhivist
+385 (0)1 4801 967
ldobrica@arhiv.hr
 
 
Odsjek za arhivsko gradivo obitelji, pojedinaca i arhivske zbirke  - načelnica mr. sc. MIRJANA JURIĆ, arhivska savjetnica
+385 (0)1 4801 933
mjuric@arhiv.hr
 
 
Odsjek za arhivsko gradivo 1868.-1945. - načelnica Odsjeka DIANA MIKŠIĆ, viša arhivistica 
+385 (0)1 4801 977
dmiksic@arhiv.hr
 
 
Odsjek za arhivsko gradivo 1945.-1990. - načelnica Odsjeka MARINA ŠKALIĆ, arhivska savjetnica
+385 (0)1 4801 998
mskalic@arhiv.hr
 
Odsjek za arhivsko gradivo od 1991. - načelnica Odsjeka SNJEŽANA IVANOVIĆ, viša arhivistica 
+385 (0)1 4801 941
sivanovic@arhiv.hr
 
Odsjek za arhivsko gradivo političkih stranka i udruga – načelnica Odsjeka MARIJANA JUKIĆ, viša arhivistica
+385 (0)1 4801 917
mjukic@arhiv.hr
 
 
Odsjek za zaštitu arhivskoga gradiva - načelnik Odsjeka BORUT GULIČ, arhivist
+385 (0)1 4801 990
bgulic@arhiv.hr

 

Hrvatski filmski arhiv

Pročelnik Odjela DINKO MAJCEN, arhivist
+385 (0)1 6060 532

dinko@arhiv.hrkinoteka@arhiv.hr

 
 
Odsjek za obradu filmskog, video i fono gradiva - načelnik Odsjeka MLADEN BURIĆ
+385 (0)1 6060 530

mburic@arhiv.hr

 
 
Odsjek za zaštitu i restauraciju filmskog gradiva
+385 (0)1 6060 531 

 

Odjel za informacije i komunikaciju

Pročelnica Odjela dr. sc. SILVIJA BABIĆ, arhivska savjetnica
+385 (0)1 4801 906
sbabic@arhiv.hr
 
 
Korisnička služba i čitaonica - načelnica Odsjeka dr. sc. TATJANA ŠARIĆ, arhivistica
+385 (0)1 4801 955
tsaric@arhiv.hrinfo@arhiv.hr
 
 
Odsjek za matičnu, razvojnu i dokumentacijsku službu - načelnica Odsjeka IVANA PRGIN, viša arhivistica
+385 (0)1 4801 954+385 (0)1 4801 905
iprgin@arhiv.hrmaticna.sluzba@arhiv.hr
 
 
Administrator Nacionalnog arhivskog informacijskog sustava
+385 (0)1 4801 928
arhinet@arhiv.hr
 
 
Odsjek za kulturno-prosvjetne aktivnosti - načelnica Odsjeka LJERKA VUK BILIĆ, arhivistica
+385 (0)1 4801 981
ljvuk@arhiv.hr; kpa@arhiv.hredukacija@arhiv.hr
 
 
Odsjek za gradivo izvan arhiva - načelnik Odsjeka KRISTIJAN KARAJIĆ, viši arhivist
+385 (0)1 4801 926; +385 (0)1 4801 947
kkarajic@arhiv.hrvanjska.sluzba@arhiv.hr
 
 
Knjižnica – načelnica Knjižnice ANA VALENTIĆ
+385 (0)1 4801 943
avalentic@arhiv.hrknjiznica@arhiv.hr

 

Središnji laboratorij za konzervaciju i restauraciju

Pročelnica Odjela mr. umj. ANDREJA DRAGOJEVIĆ, konzervator-restaurator savjetnik
+385 (0)1 4801 937
adragojevic@arhiv.hrslkr@arhiv.hr
 
 
Odsjek za konzervaciju i restauraciju - načelnica odsjeka MARIJANA MIMICA TKALČEC, viša konzervatorica - restauratorica
+385 (0)1 4801 938
mmimica@arhiv.hr
 
 
Knjigovežnica – načelnik Odsjeka IGOR KOZJAK, konzervator - restaurator
+385 (0)1 4801 938
ikozjak@arhiv.hr

 

Središnji fotolaboratorij

Pročelnik Odjela dr. sc. HRVOJE GRŽINA, viši arhivist
+385 (0)1 4801 961;
hgrzina@arhiv.hr
 

Mikroteka i fototeka – Načelnik Odsjeka dr. sc. MARIO STIPANČEVIĆ, viši arhivist  

+385 (0)1 4801 971
mstipancevic@arhiv.hr

 

Odjel općih i računovodstvenih poslova

 
 
Odsjek za financijsko-knjigovodstvene poslove – voditeljica Odsjeka PAULINA BENIĆ
+385 (0)1 4801 992
  +385 (0)1 4829 592
racunovodstvo@arhiv.hr
 
 
Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove - voditeljica Odsjeka ENISA ČAMDŽIĆ MARTINIĆ
+385 (0)1 4801 902
ecamdzic@arhiv.hr; urudzbeni-hda@arhiv.hr
 
 
Odsjek za tehničke poslove  voditelj Odsjeka VELIMIR BLAŽINIĆ
 
vblazinic@arhiv.hr

 

 

Odjel za informatičke tehnologije

Pročelnica Odjela SUZANA GRUBEŠIĆ, dipl. ing. elektrotehnike
 
+385 (0)1 4801 982
suzana@arhiv.hr

 

Odjel Depozit Zagrebačke nadbiskupije

Pročelnik Odjela dr. sc. STJEPAN RAZUM, arhivski savjetnik
+385 (0)1 4812 190
srazum@arhiv.hr

 

 

Arhivski vjesnik

arhivskivjesnik@arhiv.hr

 

Glavna urednica:

dr. sc. Rajka Bućin, arhivska savjetnica

rbucin@arhiv.hr

 01/4801-932

 

Tajnik:

Marijan Bosnar, viši arhivist

mbosnar@arhiv.hr

01/4801-907

 

 

Fontes – Izvori za hrvatsku povijest

Glavni urednik:

mr. sc. Ladislav Dobrica, viši arhivist

ldobrica@arhiv.hr

 01/4801-967

 

Tajnik:

Igor Vujatović, arhivist

ivujatovic@arhiv.hr

01/4801-921

 

Posebna ovlaštenja

Službenik za informiranje dr. sc. JOZO IVANOVIĆ

+385 (0)1 4801 984 +385 (0)98 9612 479

sluzbenikzainformiranje@arhiv.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dr. sc. JOZO IVANOVIĆ

+385 (0)1 4801 984 +385 (0)98 9612 479

jivanovi@arhiv.hr

 

 

Osoba zadužena za nepravilnosti ŽELJKO HUMEK  (Obrazac za prijavu nepravilnosti)

 01-4801-942

zhumek@arhiv.hr

 

Osoba za promicanje ravnopravnosti spolova NADA GRAF

01-4801-914

ngraf@arhiv.hr

 

Osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva zaposlenika HDA MARGARETA KRASNIĆ

01-4801-937

zastita.dostojanstva@arhiv.hr

 

Radničko vijeće

Matko Pauković, predsjednik

Suzana Hegol, članica

Mirna Abaffy, članica

radnicko.vijece@arhiv.hr

 

 

Sindikalna povjerenica LUCA JELIĆ 

01 4801 960

ljelic@arhiv.hr, sindikat@arhiv.hr

 

Povjerenik radnika HDA za zaštitu na radu dr. sc. TOMISLAV CAR, viši arhivist

 01-4801-942, 01-4801-935

tcar@arhiv.hr

 

Povjerenik za otpad u HDA TIHOMIR VLAH

tvlah@arhiv.hr