Menu

Osnovna djelatnost

Hrvatski je državni arhiv središnja arhivska ustanova zadužena za matične i razvojne poslove nacionalne arhivske službe, skrb o evidencijama arhivskoga gradiva na nacionalnoj razini te planiranje i usklađivanje stručnoga rada arhiva. Osnovna je zadaća Hrvatskoga državnog arhiva prikupiti i sačuvati najvrjednije arhivsko gradivo i učiniti ga trajno dostupnim svakomu građaninu.

U skladu s pravnim propisima aktivnosti kojima se to ostvaruje obuhvaćaju:

 • vođenje Registra fondova i zbirki Republike Hrvatske
 • obavljanje informacijsko-dokumentacijske službe na području Republike Hrvatske
 • vođenje evidencije o arhivskome gradivu inozemnih arhiva koje je od značenja za Republiku Hrvatsku, kao i o arhivskome gradivu iseljene Hrvatske
 • vođenje Upisnika svih arhiva i Upisnika vlasnika arhivskoga gradiva Republike Hrvatske u privatnome vlasništvu
 • davanje mišljenja ministru kulture o programima rada državnih arhiva
 • izrađivanje plana školovanja i drugih oblika stručne izobrazbe
 • poticanje stvaratelja arhivskoga gradiva u svojoj nadležnosti da stvaraju i primjereno organiziraju svoju dokumentaciju i pružanje stručne pomoći u upravljanju tom dokumentacijom
 • vrednovanje dokumentacije koja nastaje radom stvaratelja radi trajnoga čuvanja najvrjednije dokumentacije
 • neposredno nadziranje rada arhiva i drugih imatelja izvan sustava državnih arhiva
 • preuzimanje i prikupljanje dokumentacije trajne vrijednosti i skrb za njezinu dugoročnu zaštitu i čuvanje
 • sređivanje arhivskoga gradiva i izradu obavijesnih pomagala, kao i njihovo objavljivanje, kako bi se korisnicima olakšao pristup informacijama koje traže
 • omogućavanje i poticanje korištenja arhivskoga gradiva u znanstvenim i drugim istraživanjima, obrazovanju i kulturnim aktivnostima, osiguravanje dostupnosti arhivskoga gradiva kao sredstva za zaštitu osobnih i kolektivnih prava i interesa te za ostvarenje prava javnosti na uvid u djelovanje javnih služba
 • skrb za unaprjeđenje arhivske djelatnosti kako bi kvaliteta usluga koje arhiv pruža korisnicima bila primjerena potrebama i očekivanjima
 • obavljanje sigurnosnoga i zaštitnoga snimanja te konzerviranja i restauriranja arhivskoga gradiva
 • promociju arhiva i arhivskoga gradiva užoj i široj zajednici, samostalno i u suradnji s drugim institucijama.

Luxury replica watches
huluhub.com
sakarya escort bayan balikesir escort bayan
antalya escort bayan
asyabahis
izmir cimcif escort karşıyaka escort konak escort izmir escort partner Alanya eskort belek escort kemer escort konyaaltı escort Cebeci escort esat escort
tempobet