hr-HRen-GB
Menu

KATALOG IZLOŽBE U PLANINE!

Autorice: Ivana Baković, Marijana Jukić, Ivana Marinović

Zagreb, 2024.

Cijena: 8,00 €

Katalog izložbe U planine! donosi vrijedno i bogato arhivsko gradivo koje prikazuje prirodne ljepote hrvatskih planina, povijest i rad planinarskih društava, naglašavajući njihov doprinos razvoju planinarske baštine i infrastrukture. Izložba je priređena povodom Međunarodnog tjedna arhiva 2024. posvećenog 150. godišnjici organiziranog planinarstva u Hrvatskoj. Te davne 1874. godine skupina entuzijasta i ljubitelja prirode, posebno planina, organizirala je prvo planinarenje na Oštrc u Samoborskom gorju. Izložba i popratni katalog predstavljaju raznolikost planinarskih iskustava kroz fotografije, dokumente i priče, ističući važnost očuvanja planinskih ljepota i duha istraživanja.

 

RIJEČ IZA SLIKE - REPRODUKCIJA KNJIGA SNIMANJA HRVATSKIH FILMSKIH KLASIKA IZ ZBIRKE HDA. Kaja, ubit ću te!  

Urednik: Mladen Burić
Zagreb, 2024.

Cijena: 20,00 € 

Novo izdanje edicije Riječ iza slike - reprodukcija knjiga snimanja hrvatskih filmskih klasika iz zbirke HDA Kaja, ubit ću te!, jedno je od zasigurno najupečatljivijih ostvarenja redatelja Vatroslava Mimice. Ispočetka osporavano i izviždano, a potom prepoznato kao vrhunsko ostvarenje europskog modernističkog filma. Taj traktat o ljudskoj prirodi i zlu nastao je u suradnji s književnikom i scenaristom Krunom Quienom prema obradi stvarnog događaja iz vremena Drugog svjetskog rata. Radi se o originalnoj knjizi snimanja prepunoj intervencija, ilustracija i kolaža koja daje uvid u stvaralčki proces autora.

Pored originalne knjige snimanja, koja je dokument što otkriva proces nastanka filma Kaja, ubit ću te!, u ovoj knjizi nalaze se tekstovi Marine Vujčić i Marija Kozine koji govore o percepciji filma, kako na osobnoj razini tako i u kontekstu stvaralaštva Vatroslava Mimice u okviru hrvatske kinematografije. Posebno je zanimljivo sjećanje na Lordana Zafranovića i Vatroslava Mimicu koje je priredila Nataša Mišković, dok je autore filma i glumačku postavu biografski obradio filmolog i filmski arhivist Juraj Kukoč.

 

 

 

POVIJEST UMJETNE INTELIGENCIJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI U UMJETNOJ INTELIGENCIJI  

Autor: Lana Žaja
Zagreb, 2024.

Cijena: 25,00 € 

Knjiga „Povijest umjetne inteligencije – informacijsko komunikacijski aspekti u umjetnoj inteligenciji“, čiji je glavni urednik akademik Bojan Jerbić, rezultat je interdisciplinarnog istraživanja u informacijskim i komunikacijskim znanostima, s osvrtom na digitalne arhive. U polju umjetne inteligencije s naglaskom na digitalnu humanistiku i multidisciplinarnost, knjiga se bavi umjetnom inteligencijom od početaka legendi o umjetnoj inteligenciji iz doba antike do početka 2023. godine. Koncepcijom i oblikovanjem knjiga je namijenjena istraživačima koji izučavaju filozofiju i povijest razmišljanja o umjetnoj inteligenciji, multidisciplinarnim znanstvenicima i transhumanistima, ali i široj javnosti te svima koje zanimaju dostignuća umjetne inteligencije kroz povijest te njezinih tvoraca općenito, a posebice znanstvenika koji razvijaju umjetnu inteligenciju u Republici Hrvatskoj. Ova knjiga otvara mnoga pitanja o ubrzanoj evoluciji ljudske civilizacije zbog naprednog razvoja umjetne inteligencije te daje temelj za buduća inovativna rješenja i istraživanja.

 

 

GASTARBAJTERI POD NADZOROM SLUŽBE DRŽAVNE SIGURNOSTI, Odabrani dokumenti (1977.-1990.)

Autor: Nenad Bukvić
Zagreb, 2024.

Cijena: 20,00 € 

U knjizi se objavljuju odabrani dokumenti koji otkrivaju metode rada Službe državne sigurnosti (SDS), razmjere obavještajne i protuobavještajne djelatnosti prema gastarbajerima iz Hrvatske, ali i iz drugih jugoslavenskih republika u razdoblju od 1977. do 1990. godine. Kao i u prijašnjem razdoblju, djelatnost SDS-a bila je usmjerena na saznavanje informacija o aktivnostima „neprijateljske” emigracije u inozemstvu, planiranim akcijama u zemlji te povezivanju gastarbajtera s tom emigracijom i stranim obavještajnim službama. U fokus jugoslavenskih vlasti i njezinih službi sve više dolazi i druga generacija, tj. djeca koja su se iselila k roditeljima iz Hrvatske/Jugoslavije, odnosno djeca rođena u zemljama u koje su njihovi roditelji iselili zbog posla. U tom se kontekstu sve učestalije ističe potreba za poduzimanjem mjera kojima bi se umanjili učinci integracije i asimilacije radnika i članova njihovih obitelji u zemljama iseljavanja. Posebna pažnja posvećuje se i reakcijama među političkom emigracijom i gastarbajterima na stanje u Jugoslaviji nakon smrti Josipa Broza Tita, događajima na Kosovu početkom 1980-ih, aktivnostima albanske emigracije prema jugoslavenskim radnicima albanske i drugih narodnosti te procjenama o povezanosti i planiranju zajedničkih protujugoslavenskih akcija albanske i hrvatske političke emigracije. Prate se i aktivnosti iz svakodnevnog društvenog života gastarbajtera, mjesta njihova okupljanja i ostvarivanja kontakata s drugim gastarbajterima, pripadnicima političke emigracije i stranim državljanima (gradilišta, tvornice i druga radna mjesta, gostionice, restorani, sportski i kulturni događaji), prihvaćanje stranog državljanstva, sklapanje brakova sa stranim državljanima, čitanje emigrantskog tiska, uporaba simbola na osnovi kojih se procjenjivalo njihovo projugoslavensko ili protujugoslavensko opredjeljenje.

 

 

ALBUM FOTOGRAFIJA GRADNJE PRUGE KARLOVAC  RIJEKA JOSEFA LÖWYA

Autor teksta: Hrvoje Gržina
Rijeka/Zagreb, 2023.

Cijena: 40,00 € 

U povodu 150 godina od izgradnje željezničke pruge Karlovac – Rijeka, Državni arhiv Rijeka u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom priredio je spektakularnu mapu fotografija. Album donosi fotografije motiva pruge Karlovac – Rijeka znamenitog bečkog fotografa Josefa Löwyja objavljene 1873. godine. Radi se o jednoj od prvih fotografskih cjelina s motivima hrvatskog teritorija načinjene svjetlotiskom kao i o prvome zaokruženom prikazu gradnje  važne željezničke trase u zemlji. Album naslovljen »Ansichten der Karlstadt – Fiumanerbahn«  vrijedan je za povijest fotografije na hrvatskome prostoru i važno je ostvarenje koje je dosad rijetko i šturo spominjano.

 

 

 NOVI PRISTUPI U ISTRAŽIVANJU PISANE KULTURNE BAŠTINE NA PAPIRU, knjiga sažetaka

Glavna urednica: Andreja Dragojević
Zagreb, 2023.

 Cijena: besplatno do podjele zaliha

Znanstveni skup pod nazivom Novi pristupi u istraživanju pisane kulturne baštine na papiru organiziran je s namjerom predstavljanja rezultata istraživačkih radova stručnjaka različitih znanstvenih disciplina. Knjiga sažetaka koja je pratila skup i izložbu pod naslovom Pisana kulturna baština na papiru - multidisciplinarna istraživanja sadrži program skupa na kojem je bilo predstavljeno 13 predavanja s ukupno 17 predavača. U nastavku knjige sažetaka nalazi se i katalog izložbe šestero autora koji su na dvanaest panoa prikazali rezultate multisiciplinarnih istraživanja.

 

 

ARHIVSKI VJESNIK, od 1899 do 2019. Povijest, razvoj i bibliografija

Autorice: Rajka Bućin, Diana Mikšić
Zagreb, 2023.


Cijena: 30,00 € 

U knjizi su obrađeni povijest i razvoj časopisa koji se nakon početaka vezanih za historiografiju, vremenom sve više razvija kao arhivistički. Obrađene tematske cjeline popraćene su brojnim ilustracijama i statističkim tablicama.  Pored razvoja arhivistike kao discipline, prati se i razvoj struke te Hrvatskog državnog arhiva kao izdavača časopisa. U bibliografiji je obrađeno nekoliko tisuća bibliografskih jedinica  te je doneseno 109 biografija važnijih autora (od ukupno 583  obrađene osobe).

 

 

ARHIVSKI VJESNIK 66/2023

Glavna urednica: Rajka Bućin
Zagreb, 2023.


Cijena: 9,29 € 

Novi broj časopisa 'Arhivski vjesnik' donosi niz znanstvenih i stručnih članaka, ali i drugih priloga, poglavito prikaza arhivističkih časopisa. U okviru rubrika Arhivska teorija i praksa i Iz arhivskih fondova i zbirki dio članaka posvećen je temama vezanim uz hrvatsko iseljeništvo, dok se dio njih odnosi na digitalizaciju ili obradu gradiva s obzirom na to da je u Hrvatskoj u tijeku projekt Ministarstva kulture i medija e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine. Dva se rada odnose na institucije, dok se u ovome broju po prvi otvara i tema arhivske pedagogije. U njemu se nažalost nekrologom opraštamo i od prerano preminule kolegice Snježane Ivanović koja nas je napustila neposredno prije zaključenja broja.

 

 

FONTES - IZVORI ZA HRVATSKU POVIJEST, god. 28 (2022)

Glavna urednica: Tatjana Šarić
Zagreb, 2023.

Cijena: 9,29 € 

Novi broj Fontesa tematski je drugačiji - posvećen je jednom od ravnatelja tadašnjeg Državnog arhiva u Zagrebu, povjesničaru i arhivistu Josipu Matasoviću. Čitateljima donosimo Matasovićeve dnevničke zapise iz vremena početka njegova službovanja na tom položaju - od lipnja 1941. pa do kraja 1942. godine. Vrijeme je to Drugog svjetskog rata, turbolentno razdoblje svjetske i hrvatske povijesti, a Matasović tada, iako postavljen od endehazijske vlasti, nastupa kao stučnjak u svome poslu koji nastoji obavljati na visokoj profesionalnoj razini. Tijekom svojeg službovanja uvodi neke danas uobičajene, ali tada nove arhivističke standarde te time uvelike pridonosi uređenju i funkcioniranju arhiva kao ustanove. Dnevnički zapisi sačuvani su kao dio fonda HR-HDA-1059. Matasović Josip. Dnevnik je za tisak priredila viša arhivistica Ivana Kuhar.

 

 

ŠKRINJA POVLASTICA

Autorica: Maja Pajnić
Zagreb, 2023.


Cijena: 40,00 € 

Koncem 19. stoljeća dva će velikana toga doba, Emilij Laszowski i Ivan Bojničić, zapisati da je Škrinja povlastica zajedno sa svojim ispravama najveće blago Arhiva, a njezin sadržaj od najveće važnosti za domaću povijest. O vrednoti ovih isprava svjedoči i činjenica da se Vjekoslav Klaić nadahnjivao podatcima pronađenima u njihovu sadržaju i diskretno ih utkao u svoje monumentalno djelo Povijest Hrvata, ne spominjući pritom izrijekom Škrinju povlastica.

Iznimno vrijedne, mahom vladarske isprave koje su nekoć bile pohranjene u Škrinji povlastica i koje su se odnosile na povlastice, prava i slobode zajednice plemića Kraljevine Slavonije, a kasnije staleža i redova Kraljevina Slavonije i Hrvatske, nastale su u razdoblju 1349. – 1750., a dosada nisu bile sustavno znanstveno obrađene. Gotovo polovica isprava dosada nigdje nije bila objavljena. Prvotno zamišljena kao raskošniji analitički inventar, knjiga je u konačnici, uz uvodni dio posvećen samoj Škrinji u kontekstu tradicije čuvanja isprava te okolnostima njezina nastanka (iz pera Ladislava Dobrice), u svojemu središnjem i najopsežnijem dijelu donijela opise ukupno 144 isprave uz koje se, ako nisu bile objavljene ili su objavljene necjelovito, donosi i njihov prijepis. Izdanje koje Arhiv objavljuje o 380. obljetnici nastanka Škrinje, otkriva njezinu povijest i uranja čitatelja u razdoblje kasnoga srednjovjekovlja, u kojemu je nastao najveći dio isprava. Iako znanstvenoga karaktera i specifične tematike, ovo izdanje i svojim vizualnim identitetom svjedoči o ljepoti hrvatske kulturne baštine.

 

 

PRVA PUTOVANJA MARIJA SALETTA. Dnevnik 1957. - 1959.

Urednici: Tatjana Šarić, Hrvoje Baričević
Zagreb, 2023.


Cijena: 15,00 € 

Ostavština Marija Saletta – velikog hrvatskog putnika, pustolova, istraživača, putopisaca, moreplovca, fotografa i snimatelja pohranjena je u Hrvatskom državnom arhivu u formi osobnog arhivskog fonda. U njemu se nalaze rukom pisani i bogato ilustrirani dnevnici s brojnih putovanja i ekspedicija diljem svijeta, a za potrebe ove edicije donosimo njegova prva dva dnevnika koji obuhvaćaju razdoblje od 1957. – 1959. Zbog praktičnih razloga objavljeni su u jednoj knjizi, formata istovjetnog izvornicima. O vrijednosti tih materijala, koji su svjedok jednog vremena, najbolje govore oni sami. Saletto je dnevnike pisao svojim osebujnim stilom, sam ih ilustriravši i obogativši fotografijama, razglednicama, ulaznicama i drugim popratnim materijalima s putovanja. Dijelove svojih kasnijih putovanja dokumentirao je u knjigama i TV serijalima od kojih je najpoznatiji Beskrajem svijeta, a ovaj dio ranih putovanja djelomično je objavljen u časopisu Hrvatskog planinarskog saveza Naše planine. Ova edicija stoga predstavlja dopunu njegovim već poznatim avanturama, tj. bolje reći – njihov početak.

 


GLAVA ZA ZUB. Talijansko-četnička suradnja u NDH

Autor: Amir Obhođaš
Zagreb, 2023.


Cijena: 20,00 € 

Knjiga se izravno nadovezuje na prethodnu monografiju Amira Obhođaša „Vojne operacije u istočnoj Bosni. Zima 1941./1942.", u kojoj je autor iznio genezu sukoba i tijek ratnih operacija koje su se odvijale na području NDH do sredine svibnja 1942.

Na bečkim pregovorima koji su uslijedili nakon Travanjskog rata i na kojima se raspravljalo buduće uređenje jugoslavenskog državnog područja, Italija nije uspjela proširiti svoj utjecaj na sva ona područja kojima je težilo njezino vodstvo i nametnuti svoje stajalište, posebice glede Nezavisne Države Hrvatske koju je smatrala dijelom svoga "životnog prostora". Kako svoje ekspanzionističke ciljeve nije bila u stanju ostvariti snagom svoga gospodarstva ili oružja, Italija je NDH nastojala podrediti putem različitih zakulisnih radnji. Među takve postupke spadala je uspostava suradnje s četničkim pokretom. Iako je ova suradnja naoko bila paradoksalna jer su četnici priznavali vrhovništvo izbjegličke jugoslavenske vlade u Londonu za Italiju je bila prirodna jer je njezin ekspanzionizam prema europskom jugoistoku bio usmjeren na prostor pretežito nastanjen Hrvatima. Svaki oblik hrvatske državnosti predstavljao je prepreku talijanskom imperijalizmu na istočnoj jadranskoj obali, stoga je Italiji bili u interesu destabilizirati novo uspostavljenu hrvatsku državu kako bi joj mogla nametnuti svoju volju. Četnici su s druge strane pristali na ovu suradnju jer su na taj način osigurali potporu za borbu protiv partizana, njihovog glavnog oponenta za obnašanje vlasti u obnovljenoj Jugoslaviji. Posljedice ove suradnje bile su pogubne za hrvatsko stanovništvo i većina četničkih zločina na području NDH počinjeni su u suradnji ili pod zapovjedništvom talijanskih snaga, posebice tijekom operacija Albia i Dinara.

Knjiga se sastoji od 281 stranice s 85 fotografija i 9 karata.

 

 

STUDENT NA BOJIŠTU. Dnevnički i fotografski zapisi Radovana Švrljuge 1916. - 1918.

Priređivači: Mario Stipančević, Hrvoje Gržina
Zagreb, 2023.


Cijena: 12,00 € 

Pred vama je još jedna knjiga dnevničkih zapisa u izdanju Hrvatskoga državnog arhiva. Nakon fotomonografije „U predasima Velikoga rata. Postkarte Stjepana Sertića 1915. – 1918.”, od čije su objave prošle već četiri godine, donosimo svojevrsni nastavak te publikacije, ne samo po povijesnome razdoblju već i po sadržaju i metolodoškim obrascima primjenjivanima u pisanju. Za razliku od Poskarata, na kojima je zabilježeno dopisivanje supružnika, izdanje „Student na bojištu” sadrži prijepis i komentare ratnoga dnevnika Radovana Švrljuge (svršenoga gimnazijalca iznenada priključena carskomu i kraljevskomu ratnom stroju upotpunjene njegovim fotografijama nastalima na bojišnici i izvan nje). Protagonist ratnoga dnevnika potomak je ugledne karlovačke liječničke obitelji koji se Prvom svjetskom ratu priključio se još kao gimnazijalac. Najprije je napredovao u čin vodnika, potom biva promaknut u zastavnika da bi 1918. postao poručnikom. Radi se o objavi arhivskih vrela i historiografskoj studiji, a ovdje prikazano i komentirano arhivsko gradivo jedno je od ponajboljih izvornih prikaza Velikoga rata s posve osobne razine.

 

 

BEZ RIJEČI, SAMO GLAZBA. Pregled hrvatskog glazbenog stvaralaštva po stoljećima

Autorice: Marina Selnik, Darija Hofgrä​ff Marić, Anamarija Pupić-Bakrač
Zagreb, 2023.


Cijena: 5,00 € 

Katalog izložbe  Bez riječi samo glazba  donosi odabrane dokumente iz dvadeset arhivskih fondova i zbirki Hrvatskog državnog arhiva i Metropolitanske knjižnice Zagrebačke nadbiskupije koji govore o glazbenom životu Hrvatske u razdoblju od 11. do 20. stoljeća (omeđeno završetkom Domovinskog rata u Hrvatskoj). Raspoređeni su u tri tematske cjeline na kojima su prikazane raznovrsne arhivalije (notni zapisi, fotografije, razglednice, plakati i pozivnice na različita glazbena događanja i dr.). Istoimena izložba upriličena je povodom Međunarodnog tjedna arhiva 2023. godine koji se obilježavao pod središnjom temom Zvuci, slike i književna riječ u arhivima.

 

vdcasino giris casino metropol giris casinomaxi
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu ohchit.com
erotik film izle kayseri escort gaziantep rus escort
bedava bonus veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort
escort pendik
antalya escort bayan
asyabahis
Online Casino Siteleri
Deneme bonusu veren siteler
Passenger in stockings banged by driver Anal play and lesbian sex for Anina Silk and Jada Small tits teen Stacey Levine nailed by massive hard cock
antalya escort
istanbul escort
antalya escort
besiktas escort antalya escort istanbul escort
bostancı escort antalya escorts
Teen PUBLIC sex street gangbang orgy in broad daylight
brazzers porno
beylikduzu escort
bedava bonus veren siteler
İstanbul Escort
Russian model Nessa Devil lost anal virginity XXX porn movi
deneme bonusu veren siteler
Hindustani bahu ke chudai ka mms hidden cam mai
pafzone.com
tsyd.org ajansturk.net
deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bahis siteleri
sweet bonanza
casino siteleri
quixproc.com
abcathome.com
www.mimarsinanokullari.com
en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler