Menu

Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima objavljen u Narodnim novinama broj 61/2018

Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. usvojio novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Zakon je objavljen  11. srpnja 2018. u Narodnim novinama broj 61/2018,  a stupa na snagu 8 dana od objave.

Pročitaj više

Najavljujemo temu Međunarodnog dana arhiva 2019.

Hrvatsko arhivističko društvo predložilo je za Međunarodni dan arhiva, 9. lipnja 2019., temu povezanu s 200. obljetnicom patentiranja bicikla:  Bicikl – ljubavi moja.

U dokumentima i drugim zapisima koje čuvamo u arhivima mogu se naći razni motivi na temu biciklizma; biciklistička i druga sportska društva, biciklisti iz našeg grada, biciklistička natjecanja i razne druge sportske manifestacije, uloga bicikla na selu i u gradu, poštanska služba, prometna rješenja u gradovima, povezani izumi, vezana industrija i dizajn, stil života, zdravlje i slično. Međunarodni dan arhiva idealna je prilika predstaviti te izvore javnosti.

Pročitaj više