Menu

Kulturni četvrtak u Hrvatskome državnom arhivu – Josip Broz Tito i građani: kako smo komunicirali 1960-ih, 25. svibnja 2017.

Kulturni četvrtak u Hrvatskome državnom arhivu – Josip Broz Tito i građani: kako smo komunicirali 1960-ih, 25. svibnja 2017.

Josip Broz Tito na dužnosti je šefa države, odnosno predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, bio od 1953. do 1980. godine. No, njegov status u društvu nije proizlazio samo iz službenoga položaja, niti se njegova politička moć temeljila na principima pravne države. U tome smislu važnija je bila Brozova karizma i totalitarna obilježja vladajuće političke organizacije kojoj je on bio na čelu. Što je Josip Broz Tito značio građanima Hrvatske, kako su s njime komunicirali te kako je on sam shvaćao položaj pojedinca u društvu, analizirat će se na primjeru šezdesetih godina 20. stoljeća, za koje se smatra da su bile najliberalnije godine Titove vladavine.

Dokumenti za preuzimanjePovratak