Menu

Kulturni četvrtak

Kulturni četvrtak u HDA pokrenut je 2013. godine radi popularizacije kulturno-prosvjetnih aktivnosti arhiva kao jednoga segmenta djelatnosti arhivskih institucija u Hrvatskoj. Program čini niz predavanja koja se održavaju jednom mjesečno, obuhvaćajući različite teme iz svih znanstvenih polja, s osnovnom idejom da se znatnim dijelom temelje na arhivskome gradivu koje se čuva u našemu arhivu. Interdisciplinarnim pristupu u konceptima predavanja korisnicima i široj javnosti pokušava se predstaviti uloga arhiva u društvenome životu.

 

 

U okviru redovnog programa HDA, Kulturni četvrtak, 24. listopada 2019. dr. sc. Katarina Horvat održala je predavanje Kućna posluga u Zagrebu krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Kolegica Horvat kroz predavanje je ukazala na problematiku razaranja tradicionalnog, pretežno agrarnog društva i širenje industrije na prostorima bivše Austro Ugarske monarhije, što je za posljedicu imalo povećanje stanovništva u gradovima. Navedene činjenice je ilustrirala kroz primjer grada Zagreba u koji se krajem 19. i početkom 20. stoljeća doselio velik broj slugu i sluškinja u potrazi za poslom. Upoznala nas je s njihovom svakodnevicom, odnosom s gospodarima u koji su se povremeno morale uplesti državne i gradske vlasti, te s inicijativama angažiranih pojedinaca.

Vrijeme službe – vrijeme je nauke za služinče. Gospodarici je zadaća i dužnost odgajati služinče. Ono živi u kući uz porodicu, vidi, čuje i nauči mnogo, pred njim se ne mogu sva vrata zatvoriti, svaka riječ prekinuti. Što je naravnije, nego da kuća bude odgojilište budi dobro, budi zlo i za služinčad. (..)

 

Marija Jambrišak, O pristojnom vladanju u svim životnim prilikama :rukovođ za općenje u obitelji, u društvu i u javnom životu, Zagreb 1907., 34.