Menu

 

Rujan

 

Državni arhiv u Varaždinu

19. rujna 2019.

Gradska knjižnica Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13

Predstavljanje 5. sveska edicije Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije 1774. – 1784. : Donjozagorski kotar

Pozivnica

Pozivnica 2

 

 

Državni arhiv u Zadru

19. i 20. rujna 2019.

Pozivamo vas na proslavu Dana Državnog arhiva u Zadru. Prigodni program održati će se 19. i 20. rujna 2019.

Pozivnica