hr-HRen-GB
Menu

Uprava do 1848.

Hrvatski državni arhiv čuva gradivo nastalo djelatnošću središnjih ustanova upravne vlasti, među kojima se ističe gradivo Hrvatskoga sabora (u ranom novome vijeku nazivana Sabor Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije), čije je gradivo sačuvano u kontinuitetu od polovine 16. stoljeća do 1921. te gradivo Banske kancelarije. No, potrebno je još navesti gradivo prabilježnika (saborskoga i banskoga tajnika), blagajnika (koji je bio zadužen za ubiranje poreza) te gradivo Kraljevinskih konferencija (posebne ustanove koja se sastajala u nemogućnosti sazivanja Sabora radi rješavanja hitnih pitanja, najčešće obrane Domovine). U 18. stoljeću djelovala je ustanova koja se može smatrati prvom hrvatskom vladom – Hrvatsko kraljevsko vijeće, čije se gradivo također čuva u Hrvatskome državnom arhivu i čiju su djelatnost polovinom 19. stoljeća nastavile ustanove Banskoga vijeća, Banske vlade, Namjesništva i Namjesničkoga vijeća. Gradivo novovjekovnih županija (Križevačka, Požeška, Severinska, Srijemska, Varaždinska, Virovitička i Zagrebačka), nastalo do upravne reforme 1850., također je nezamjenjiv povijesni izvor za proučavanje prošlosti na lokalnoj razini. Njega upotpunjuje gradivo povlaštenih trgovišta i plemenitih općina (posebice gradivo Plemenite općine Turopolje, čije je gradivo sačuvano od 1228. do 1947.).

Uprava od 1848. do 1918.

U Hrvatskome državnom arhivu čuva se i gradivo nastalo djelatnošću središnjih tijela uprave u Budimpešti i Beču koje je restitucijom preuzeto u HDA. Tako je iz Beča preuzeto gradivo ministarstava: bogoštovlja i nastave, financija, pravosuđa, unutarnjih poslova, trgovine, obrta i javnih građevina, poljoprivrede, prometa, kao i gradivo Hrvatske dvorske kancelarije. Iz Budimpešte je preuzeto gradivo Ugarskoga namjesničkog vijeća, palatinskih spisa te gradiva Ugarske dvorske komore (ustanove zadužene za upravljanjem dobara u kraljevskome fisku).

Iznimno je dobro sačuvano gradivo Zemaljske vlade (1869. – 1921.) opsega preko 1000 dužnih metara, koje je raspoređeno u fondove Predsjedništva, Odjela za unutarnje poslove, Odjela za bogoštovlje i nastavu, Odjela za pravosuđe, Odjela za narodno gospodarstvo, Odjela za zdravstvo i Povjereništva za socijalnu skrb. U Arhivu se čuvaju i fondovi Vladinih pomoćnih ureda (primjerice Zemaljska blagajna, Računarski ured). Tu su i zemaljska povjerenstva, upraviteljstva i ravnateljstva, među kojima ističemo Zemljorasteretno ravnateljstvo u Zagrebu, zemaljsko i županijska komasacijska povjerenstva kao i Kraljevsko rudarsko satništvo. Iz razdoblja nakon 1848. županijsku upravu čini vrijedno gradivo županija i podžupanija, koje su formalno ukinute 1922. na temelju Uredbe o podjeli zemlje na oblasti, formalno provedene tek 1924. Sačuvano je gradivo Ličko-krbavske, Modruško-riječke, Riječke, Srijemske, Varaždinske, Virovitičke i Zagrebačke županije.

Uprava od 1918. do 1941.

Fond Narodnoga vijeća SHS (1918. – 1919.), iako sačuvan samo djelomično, prvorazredan je izvor za povijest Države Slovenaca, Hrvata i Srba stvorene nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije 1918. Od ostalih fondova iz toga razdoblja u HDA se u cjelini čuva gradivo Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu, osnovane u srpnju 1921. kao provizorij do osnutka oblasti. Hrvatski državni arhiv čuva i desetak fondova odjeljenja, direkcija, inspektorata, delegacija i povjereništava, koji su nakon 1918. u Zagrebu bili svojevrsne ispostave ministarstava u Beogradu (za resor financija, agrarnih poslova, šumarstva i rudarstva, građevine, pravde, zdravstva te željeznica).

Gradivo četiriju oblasti (Osječka, Primorsko-krajiška, Srijemska i Zagrebačka), iako necjelovito sačuvano, po svojoj vrijednosti ima šire značenje od teritorija za koje su oblasti bile nadležne jer su u čitavome razdoblju od 1924. do 1929. i uspostave banovina bile najviši upravni organi na području Hrvatske, nakon ministarstva Kraljevine SHS i njihovih ispostava.

U HDA se čuva cjelokupno gradivo kraljevske banske uprave Savske banovine iz razdoblja od 1929. do 1939. kao i gradivo nastalo djelovanjem banske vlasti Banovine Hrvatske iz razdoblja od 1939. do 1941. i njoj podređenih organa uprave. Gradivo iz banovinskoga razdoblja raspoređeno je u fondove kabineta bana te prema resorima (npr. unutarnjih poslova, državne zaštite, poljoprivrede, prosvjete, zdravstva, financija, industrije, obrta i trgovine). Također treba spomenuti i vrijedne fondove Savske financijske direkcije i Iseljeničkoga komesarijata u Zagrebu, ali i one okružnih inspektorata, pratećih ureda, ravnateljstava i komisija.

Uprava od 1941. do 1945.

Arhivski fondovi uprave iz razdoblja od 1941. do 1945. nastali su radom tijela vlasti partizanske antifašističke Hrvatske i organa uprave Nezavisne Države Hrvatske. Osobito su vrijedni fondovi Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnoga oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH–a), i Odjeljenja zaštite naroda za Hrvatsku (OZNA). Gradivo nižih organa vlasti, oblasnih i okružnih te kotarskih, općinskih i mjesnih narodnooslobodilačkih odbora zastupljeno je fragmentarno, a sređeno prema teritorijalnoj nadležnosti oblasti i okruga.

Gradivo tijela uprave Nezavisne Države Hrvatske najvećim se djelom čuva u Hrvatskome državnom arhivu. Riječ je o fondovima Hrvatskoga državnog sabora, ministarstava NDH (narodne prosvjete, pravosuđa i bogoštovlja, unutarnjih poslova, seljačkoga gospodarstva, državne riznice, prometa i javnih radova, šumarstva i rudarstva, obrta, veleobrta i trgovine, zdravstva i udružbe i sl.). Zasebne su cjeline i arhivski fondovi državnih i glavnih ravnateljstava, Hrvatska izvještajna služba pri Predsjedništvu vlade, Ured za podržavljeni imetak (tzv. PONOVA), Rizničko upraviteljstvo te zavodi za kolonizaciju. Sačuvano je i gradivo predstavništava u inozemstvu (poslanstva, konzulati), velikih župa (koje je, izuzev gradiva Velike župe Zagorje, sačuvano fragmentarno) te komasacijskih povjerenstava. Uz njih su zastupljena, iako necjelovito sačuvana, i tijela ustaškoga pokreta (Ustaška nadzorna služba, HOP "Ustaša", Ravnateljstvo ustaškoga redarstva).

Iz razdoblja se Drugoga svjetskog rata u HDA čuva i gradivo okupacijskih vlasti u fondovima i zbirkama Hans Helm, Vlada za Dalmaciju, Zbirka gradiva talijanskih okupacijskih vlasti te Kraljevsko poslanstvo Italije u Zagrebu.

Uprava od 1945. do 1990.

Gradivo socijalističkoga razdoblja prilično je neistraženo i istraživačima postaje sve zanimljivijim. Iz razdoblja od III. zasjedanja ZAVNOH-a 1944. do Ustavnoga zakona 1953. Hrvatski državni arhiv čuva gradivo središnjih državnih tijela: Sabora, Prezidijuma Sabora i Predsjedništva Vlade NRH te resornih ministarstava, odnosno savjeta. Centralizacijom političkih i gospodarskih funkcija ustanovljene su Komisija državne kontrole, Planska komisija te velik broj specijaliziranih upravnih tijela u formi glavnih, odnosno generalnih direkcija, uprava, komisija i komiteta.

Ustavnim zakonom iz 1953. godine započinje izvjesna decentralizacija poslova od federacije na republike. Umjesto Vlade osniva se Izvršno vijeće Sabora, čije gradivo se čuva u HDA, uključujući brojne komisije i tijela u njegovu sastavu. Uvode se državni sekretarijati, sekretarijati izvršnoga vijeća i republički savjeti. Resorna područja nakon Ustava 1963. preuzimaju republički sekretarijati, republičke komisije i zavodi, dok Ustav iz 1974. godine uvodi instituciju Predsjedništva SRH, kao i instituciju Savjeta Republike. Pored gradiva većine upravnih tijela iz navedenoga razdoblja, najvećim je dijelom preuzeto i gradivo Sabora SRH.

Za čitavo razdoblje od 1945. do 1990. u zasebnim je fondovima objedinjeno gradivo, primjerice Službe državne sigurnosti RSUP-a SRH, sljednice UDBA-e, Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Odjela za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija (s gradivom dviju kaznionica: Goli otok i Stara Gradiška), Zavoda za statistiku, Republičke izborne komisije i sl.

Uprava od 1990.

Iz razdoblja nakon 1990. gradivo je uglavnom u nadležnim pismohranama, a dio gradiva povezanoga s Domovinskim ratom pohranjeno je u Hrvatskome državnom arhivu (Državna komisija za popis i procjenu ratne štete, Hrvatski ured pri Promatračkoj misiji Europske zajednice). Iz toga se razdoblja, kao važna cjelina u Arhivu, čuva fond Ureda predsjednika dr. Franje Tuđmana kao i dio gradiva Ureda predsjednika Stjepana Mesića.

vdcasino giris casino metropol giris casinomaxi
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu ohchit.com
erotik film izle kayseri escort gaziantep rus escort
bedava bonus veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort
escort pendik
antalya escort bayan
asyabahis
Online Casino Siteleri
Deneme bonusu veren siteler
Passenger in stockings banged by driver Anal play and lesbian sex for Anina Silk and Jada Small tits teen Stacey Levine nailed by massive hard cock
antalya escort
istanbul escort
antalya escort
besiktas escort antalya escort istanbul escort
bostancı escort antalya escorts
Teen PUBLIC sex street gangbang orgy in broad daylight
brazzers porno
beylikduzu escort
bedava bonus veren siteler
İstanbul Escort
Russian model Nessa Devil lost anal virginity XXX porn movi
deneme bonusu veren siteler
Hindustani bahu ke chudai ka mms hidden cam mai
pafzone.com
tsyd.org ajansturk.net
deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bahis siteleri
casino siteleri
quixproc.com
casino siteleri
www.mimarsinanokullari.com
en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
https://casinolevantsikayet.com/ https://tr.casinolevant.com/ https://levantguncel.com/ https://www.casinolevant.xyz/ https://casinolevantbonus.com/ https://casinolevant.cc/
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler