Menu

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

 

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Hrvatskoga državnog arhiva, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

 

R.br. Imatelj Gradivo stvaratelja iz čl.21a Zakona, NN 46/2017. Vrijeme nastanka gradiva

Datum zaprimanja

popisa
Poveznica na popis gradiva
1.

Državno odvjetništvo (DORH)

Javno tužilaštvo SRH

Javno pravobranilaštvo SRH
1945.-1990. 25.7.2017. Državno odvjetništvo (DORH)
2. Financijska agencija (FINA) Služba društvenog knjigovodstva (SDK) 1945.-1990. [2012.] 25.7.2017. Financijska agencija (FINA)
3.

Hrvatski sabor

Sabor SRH [1963./1982.] 1982.-1990. 24.7.2017. Hrvatski sabor
4. Hrvatski zavod za zapošljavanje Republički biro za posredovanje rada, Republički zavod za zapošljavanje radnika, Republički SIZ za zapošljavanje, Savez SIZ-ova za zapošljavanje SRH 1951.-1990. 25.7.2017. Hrvatski zavod za zapošljavanje
5. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Udružena samoupravna interesna zajednica zdravstvenog osiguranja radnika i zdravstva Zagreb, Radna zajednica SIZ-ova i USIZA-a zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika Hrvatske 1972.-1990. 25.7.2017. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
6.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Republički sekretarijat za pomorstvo, saobraćaj i veze, Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze 1975.-1990. 21.7.2017. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
7. Ministarstvo unutarnjih poslova RH (MUP) Ministarstvo unutrašnjih poslova NRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove 1948.-1990. 27.7.2017. Ministarstvo unutarnjih poslova RH (MUP)
8. Privredna banka Zagreb (PBZ) Udružene banke Hrvatske 1957.-1990. 26.7.2017. Privredna banka Zagreb (PBZ)
9. Ustavni sud RH Ustavni sud Hrvatske 1964.-1990. [2006.] 25.7.2017. Ustavni sud RH
10. Visoki upravni sud Upravni sud SRH 1952.-1990. 21.7.2017. Visoki upravni sud
11. Vrhovni sud RH Vrhovni sud NRH/SRH 1964.-1990. [2001.] 26.7.2017. Vrhovni sud RH
12.

Zagrebačka banka

Udružene banke Hrvatske 1956. - 1990. 24.7.2017. Zagrebačka banka