Menu

Stvaranje, čuvanje i pretvorba gradiva u digitalni oblik

Republika Hrvatska je, imajući u vidu razvoj sigurne digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga te popularizaciju razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora, donijela Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/14) koji je propisao uspostavu, razvoj i upravljanje sustavom državne informacijske infrastrukture i sustavom javnih registara. Uredbom o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (NN 60/17),  propisani su organizacijski i tehnički standardi za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, uvjeti nužni za pokretanje, implementaciju, razvoj i nadzor projekata vezanih uz državnu informacijsku infrastrukturu te ostali elementi neophodni za rad državne informacijske infrastrukture.

Od Hrvatskog državnog arhiva se očekuje da bude servis javne uprave u upravljanju i zaštiti dokumentacije te da pomoću suvremenih tehnologija i novih digitalnih usluga osigura bolju dostupnost i vidljivost arhivskih izvora u javnosti.

Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) predvidio je transformaciju javnog dokumentarnog, odnosno arhivskog gradiva iz konvencionalnog u digitalni oblik, definirao stvaranje, čuvanje i predaju digitalnog gradiva te digitalizaciju usluga arhiva. Obveze stvaratelja definirane su u čl. 6. navedenog zakona, prema kojem su stvaratelji dužni utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku, kao i osigurati pretvorbu arhivskog gradiva nastalog u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik. Pretvorba gradiva mora biti obavljena u obliku koji pruža jamstvo glede pouzdanosti i uporabivosti gradiva, što prema čl. 8. navedenog Zakona znači:

  • da su sačuvana sva bitna svojstva, sastavnice, učinci i uporabivost izvornoga gradiva (očuvanje cjelovitosti gradiva)
  • da je pretvorba gradiva izvršena na način koji pruža razumno jamstvo da nije obavljeno neovlašteno i nedokumentirano dodavanje, mijenjanje ili uklanjanje svojstava gradiva odnosno pojedinih podataka
  • da je postupak pretvorbe obavljen u skladu s utvrđenim pravilima i da je primjereno dokumentiran u svrhu osiguranja i provjere ispravnosti i kakvoće pretvorbe
  • da je pretvorba gradiva, koje je predmetom zaštite autorskog prava, izvršena uz poštivanje propisa kojima se uređuje autorsko pravo
  • da je postupak pretvorbe obavljen u skladu s drugim propisima kojima se uređuju uvjeti i postupci pretvorbe određenih vrsta dokumentarnoga gradiva.

U tijeku je izrada pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva koji donosi Ministarstvo kulture.  Njime će se utvrditi uvjeti i način stvaranja, čuvanja, obrade, vrednovanja i pretvorbe gradiva u digitalni oblik. Prema navedenom pravilniku, Hrvatski državni arhiv izdat će detaljne naputke i preporuke za digitalizaciju, opis postupaka i obrasce za provjeru sukladnosti/certificiranja.

Luxury replica watches
huluhub.com
beylikduzu escort bayan olgun porno
antalya escort bayan
asyabahis
izmir cimcif escort karşıyaka escort konak escort izmir escort partner Alanya eskort belek escort kemer escort konyaaltı escort Cebeci escort esat escort
tempobet