tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Informacije za stvaratelje

Zakonom su propisane zadaće državnih arhiva evidentiranje, zaštita, obrada i omogućivanje korištenja arhivskoga gradiva, ali i nadzor nad gradivom u nastajanju. Hrvatski državni arhiv nadležan je za dokumentarno i arhivsko gradivo nastalo radom stvaratelja koji su djelovali ili djeluju na čitavom ili većem dijelu područja Republike Hrvatske odnosno koji imaju značenje za Republiku Hrvatsku u cjelini, a područni državni arhivi nadležni su za dokumentarno i arhivsko gradivo nastalo radom stvaratelja koji su djelovali ili djeluju na području jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čija je djelatnost važna ponajprije za to područje.

Državni arhivi preuzimaju javno i prikupljaju privatno arhivsko gradivo, stručno nadziru stvaratelje arhivskoga gradiva te brinu o zaštiti gradiva u njihovu posjedu. Kako bi se navedene aktivnosti mogle sustavno provoditi, arhivi vode evidencije stvaratelja, vlasnika ili posjednika gradiva. U okviru nadzora obavljaju se obilasci pismohrana kako bi se utvrdilo stanje gradiva, uvjeti smještaja, postojanje evidencija i sl., a prema potrebi se izriču mjere zaštite. Arhivi su također ovlašteni za odobravanje internih akata kojima stvaratelji uređuju pitanja zaštite gradiva, odobravanje popisa dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja, kao i za kontrolu izlučivanja.

Kontakt