Menu

Edukacija

Edukacija za pristupnike stručnom ispitu iz arhivske struke, koja je trebala biti održana od 13. do 17. studenoga 2017., otkazuje se zbog nedovoljnog broja prijavljenih polaznika.