Menu

Edukacija

Hrvatski državni arhiv organizira 3. listopada 2017. edukaciju o preventivnoj zaštiti arhivskoga gradiva na papiru za zaposlenike državnih arhiva.

 

 

Najavljujemo održavanje sljedećih edukacija za zaposlenike državnih arhiva:

Sređivanje i opis gradiva, jednodnevno stručno usavršavanje, 17. listopada 2017.

Edukacija za pristupnike stručnom ispitu iz arhivske struke, od 13. do 17. studenoga 2017.

 

Uskoro više.