Menu
 • U čitaonicu se smije unositi samo papir, pisaći pribor i prijenosno osobno računalo. Ostale stvari potrebno je pohraniti u garderobi ili na drugom za to predviđenom mjestu.
 • U čitaonici je zabranjeno pušiti, glasno razgovarati, jesti i piti ili koristiti predmete koji na bilo koji način mogu oštetiti arhivsko gradivo.
 • Korištenje arhivskog gradiva privremeno se uskraćuje kada je gradivo oštećeno, nesređeno, kada je u tijeku arhivistička obrada gradiva, ako netko već koristi to gradivo, kada je gradivo na izradi preslika, na restauriranju ili je posuđeno za izložbu.
 • U čitaonici se u jednom danu može dobiti do 10 tehničkih jedina gradiva. Istodobno se smije koristiti samo jedna jedinica gradiva. Ako su naručene jedinice gradiva takve da ne postoji ili je neznatna opasnost da tijekom korištenja dođe do miješanja gradiva iz različitih jedinica korisniku se može istovremeno izdati i više jedinica gradiva.
 • Ukoliko se naručeno arhivsko gradivo ne koristi duže od 14 dana, ono se vraća u spremište.
 • Korisnici su dužni pažljivo postupati s arhivskim gradivom, ne smiju se naslanjati na arhivsko gradivo, na gradivu praviti bilješke, podcrtavati tekst, savijati ili vlažiti listove, koristiti se arhivskim dokumentima kao podlogom za pisanje.
 • Pri korištenju se ne smije mijenjati poredak spisa, a ukoliko primijeti da je on narušen ili da je pojedini spis oštećen ili nedostaje, djelatniku u čitaonici to će biti vrijedna informacija.
 • Arhivsko gradivo se ni u kojem slučaju ne smije iznositi iz čitaonice.
 • Po završetku rada gradivo se predaje dežurnom djelatniku u čitaonici.
 • Ukoliko korisnik na bilo koji način ošteti arhivsko gradivo koje mu je dano na korištenje, dužan je nadoknaditi nastalu štetu.
 • Protiv osobe koja namjerno ošteti, uništi, prisvoji ili pokuša otuđiti arhivsko gradivo, podnosi se prijava nadležnom tijelu državne vlasti, u skladu s Kaznenim zakonom RH.
 • Za svaku štetu i povredu nečijeg prava nastalu korištenjem arhivskog gradiva, odgovara osoba kojoj je odobreno korištenje gradiva u skladu sa Zakonom.
 • Korisnik arhivskog gradiva osobno je odgovoran u slučaju povrede odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka te Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.
 • Korisnik je obvezan u svojim radovima, u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke te oznaku arhivske jedinice korištenog gradiva.
 • Korisnik je obvezan dostaviti Hrvatskom državnom arhivu po jedan primjerak svog stručnog ili znanstvenog rada odnosno publikacije nastale na temelju korištenog arhivskog gradiva.

U slučaju da imate bilo kakve primjedbe možete ispuniti OBRAZAC ZA PRITUŽBE (LINK)

Luxury replica watches
huluhub.com
beylikduzu escort bayan milf porno
antalya escort bayan
asyabahis