HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

HR-HDA-876 Zbirka najstarijih hrvatskih povelja (999 - 1089)
Opis zbirke
Identifikacija
Signatura: HR-HDA-876
Vrijeme nastanka: 999 - 1089
Klasifikacija: L.1.1. - Isprave
Vrsta: Zbirka
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Ostali nazivi: Monumenta antiquissima (Alternativni naziv; latinski)
Količina: 0.47 d/m
Tehničke jedinice: 11 komada
Vrsta medija: Pergamena
Vrsta građe Isprave
Sadržaj i kontekst
Sređenost: Arhivistički sređeno
Stvaratelj: Hrvatski državni arhiv (sakupljač 1866 - 1895)
Sadržaj: Zbirka povelja najvećim se dijelom sastoji od darovnica za benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru, a ostatak čine darovnice za benediktinski samostan Sv. Benedikta u Splitu te za rapsku crkvu.
Povijest: Zbirka je nastala darovanjem Ivana Kukuljevića Sakcinskog Zemaljskom arkivu 1866. godine. On je tadašnjem Arkivu darovao deset povelja koje se tiču benediktinskih samostana Sv. Krševana u Zadru i Sv. Benedikta u Splitu. Preostale dvije povelje Arkivu je 1895. prodao Ivan Rismondo, a tiču se rapske crkve. Nakon što je pouzdano utvrđeno da je deseta povelja iz ove zbirke Popis posjeda i međa splitskog samostana nastala u 12. stoljeću, a ne krajem 11. stoljeća, ona je prebačena u Zbirku srednjovjekovnih isprava HDA pod rednim brojem 2 (HR-HDA-877-2).
Obrada: Povelje koje je darovao Kukuljević bile su složene po kronološkom redu i tako signirane tekućim brojem, dok povelje otkupljene od Rismonda nisu bile signirane. Na zbirci je radio arhivist Bartol Zmajić koji je povelje iznova signirao tekućim brojem dodijelivši uz broj skraćeni naziv zbirke: "Mon. antiquiss." Proučavavajući zbirku, zamijetio je da jedna povelja nedostaje (Popis posjeda i međa splitskog samostana), u čemu se s njim složio tadašnji ravnatelj Arhiva Josip Matasović. Međutim, pogrešno su zaključil kako ta povelja nedostaje jer se ona, naime, nalazila u zbirci HR-HDA-877 (Razne srednjovjekovne isprave). Rezultati Zmajićevog rada na zbirci su bili objelodanjeni u njegovom opisu zbirke za potrebe "Vodiča kroz arhivsku građu", čija je prva redakcija bila završena 1964. Povelje iz ove zbirke bile su sustavno objavljivanje u nekoliko diplomatičkih edicija, započevši s djelom Franje Račkog: "Documenta historicae chroaticae periodum antiquam illustrantia", zatim u "Diplomatičkom zborniku" Tadije Smičiklasa te "Diplomatičkom zborniku" Jakova Stipišića i Miljena Šamšalovića, kao i u djelu Josipa Nagya: "Monumenta diplomatica I., isprave iz doba hrvatske narodne dinastije".
Uvjeti dostupnosti i korištenja
Stupanj dostupnosti: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: latinski
Pisma: latinica - beneventana, latinica - gotica, karolina
Obavijesna pomagala: Hrvatski državni arhiv. Vodič kroz arhivsku građu, sv. 1. vodič. 1964. str. 7-9.
Zaštitno snimanja: U cijelosti snimljeno
Zaštitni snimci: Digitalno snimljeno
Restauriranje: Povelje su pojedinačno restaurirane.
Popis povelja
HR-HDA-876-1 Oporuka Agape, kćeri zadarskog tribuna Dabra (999.)
HR-HDA-876-2 Darovnica Savine, žene Gimajeve, samostanu Sv. Krševana u Zadru (1034.)
HR-HDA-876-3 Potvrda darovnice zadarskih ribara crkvi Sv. Krševana u Zadru (1056.)
HR-HDA-876-4 Potvrda prava samostana Sv. Krševana u Zadru na crkvu Mihovila arkanđela na Pašmanu (1067.)
HR-HDA-876-5 Darovnica Radovana samostanu Sv. Krševana u Zadru (1070.)
HR-HDA-876-6 Potvrda darovnice Radovana samostanu Sv. Krševana u Zadru (1070.)
HR-HDA-876-7 Odredba i potvrda kralja Petra Krešimira IV. o području Rapske biskupije (1071.)
HR-HDA-876-8 Darovnica Paške općine samostanu Sv. Mihovila na Susku (1071.)
HR-HDA-876-9 Dopusnica opata samostana Sv. Krševana Maju da zadrži vinograde na području Lukorana (1075.)
HR-HDA-876-10 Darovnica kralja Zvonimira samostanu benediktinki u Splitu (1076.)
HR-HDA-876-11 Potvrda Stjepana II. za Zvonimirovu darovnicu splitskim benediktinkama (1089.)