HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

HR-HDA-876-4
1067.
Potvrda prava samostana Sv. Krševana u Zadru na crkvu Mihovila arkanđela na Pašmanu
HR-HDA-876-4 Potvrda prava samostana Sv. Krševana u Zadru na crkvu Mihovila arkanđela na Pašmanu

Territorium sancti Crisogoni in insula in loco, qui antiquo nomine Flaueico dicitur, nunc uero Postimana nominatur, in quo loco Prestancius episcopus una cum Maio, fratre suo, priore, edificauerant ecclesiam ad honorem beati archangeli Michahelis, et, quibus ualuerant dotarunt beneficiis. Traso denique, qui illis diebus huic nostro cenobio preerat abbas, prospiciens hunc locum sibi suisque fratribus satis esse congruum et ad suam utilitatem nimis proficuum, uocauit ad se dictos fratres et petiuit illum disponens eis necessitatem suorum fratrum ac domus dei. Cuius uoluntatem ac peticionem consecuti sunt dictus presul et frater eius obtuleruntque in obsequio abbatis et fratrum tam ecclesiam, quam edificarant, quamque adiacencia territoria et ut perpetuo beati martiris cella fieret, tradentes eam legaliter coram nonnullis Iaderensium, stabiliunt et confirmant. Quod factum utique inconuulsum mansit temporibus ipsorum. Sed post obitum illorum quidam temptabant subtrahere aliquid de donatis iam ecclesie dei territoriis. Qua de causa ueniens ad insulam filius dicti prioris Gregorius, similiter Iaderensis prior et imperialis patrikyus ac tocius Dalmacie stratigo, ad insulam cum suis consobrinis filii (!) dicti episcopi, quatinus quis iam nunquam posset in aliquo seruos dei molestare, predicta territoria, sicut a suis patribus sacro cenobio donata fuerant, clarius propalauerunt confirmarunt et his terminis terminarunt: a mari uidelicet usque ad moncium summitates, et a fundo uallis, que in oriente post prefatam ecclesiam esse cernitur, in quo fossatus habetur, qui contra ipsos montes mitti uidetur usque maceriam, que ultra desertum oppidum in parte occidentali similiter habetur, quo eciam tunc ob sui facti memoriam lapidum pro signo pusillum statuunt aceruum. Et hec quippe nomina sunt eorum qui huius rei cum eo tunc adiutores, cooperatores et testes affuerunt, quorum iussu et uoluntate et hoc cyrographum scribere fecimus: inprimis scilicent Prestancius tribunus, Dabro tribunus, Martinus tribunus, Cerneca tribunus, Andreas tribunus, qui postea prior effectus est, Dabro tribunus, Sergius tribunus, Georgius tribunus, Maius tribunus, Ursana tribunus, Petrus tribunus, Pancella tribunus et alii plurimi.
Ego Stephanus, Iaderensis episcopus, horum et aliorum nobilium plurimorum consilio et uoluntate, iussu et testificatione curis prepeditus nonnullis cyrographum hoc rustico sermone conscripsi.

Postoji još i drugo zemljište svetog Krševana na otoku, na onom mjestu, koje se starim imenom zove Flavejko, a sada se drugim imenom naziva Pašman. Na tom su mjestu biskup Prestancije i njegov brat Majus, prior, zajedno izgradili crkvu na čast blaženog Mihovila arkanđela, i obdarili ju onime što su imali. Opat Traso, koji je u one dane upravljao našim samostanom, je, uvidjevši da je to mjesto dovoljno prikladno njemu i njegovoj braći, i dosta pogodno, pozvao k sebi rečenu braću i zatražio ga, napominjući im nužnost svoje braće i Božjeg doma. Njegovu su volju i zahtijev slijedili rečeni biskup i njegov brat, te u pomoć opatu i braći ponudili, kako crkvu koju su sagradili, tako i pripadajuća zemljišta. Da crkva zauvijek bude samostan blaženog mučenika, predali su ju zakonito pred nekim zadranima, te to učvrstili i potvrdili. Taj je čin u njihovo daoba ostao nepromjenjen, ali poslije njihove smrti neki su pokušavali odvući nešto od već darovanih zemljišta Božje crkve. Stoga su na otok došli Grgur, sin rečenog priora, slično zadarski prior i carski poglavar, te strateg čitave Dalmacije, i njegovi rođaci, sinovi rečenog biskupa te, da više nitko ni u čemu ne može smetati Božje sluge, prije su rečena zemljišta, onako kako su ih vaši očevi bili darovali svetom samostanu, jasno obznanili, potvrdili i omeđili u sljedećim međama: dakako, od mora do vrhova brda, i od početka doline, koja se vidi da počinje na istoku, iza prije rečene crkve, gdje se nalazi iskopana jama, koja ide prema samim brdima, do plota, koji se nalazi na zapadnoj strani preko napuštenog grada, gdje je također na njegovu uspomenu postavljena mala hrpa kamenja. A ovo su imena onih koji su mu u ovoj stvari tada bili pomagači, suradnici i svjedoci, po čijoj smo volji i zapovijedi dali da se napiše ova isprava: najprije, dakako, tribun Prestancije, tribun Dabro, tribun Martin, tribun Cerneca, tribun Andrija koji je poslije postao prior, tribun Dabro, tribun Sergije, tribun Juraj, tribun Majus, tribun Ursana, tribun Petar, tribun Pancella i mnogi drugi.
Ja, Stjepan, zadarski biskup, po savjetu, volji, zapovjedi i potvrdi ovih i mnogih drugih plemića, bez ikakvih zapreka, pučkim sam govorom napisao ovu ispravu.

Izvor: Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv.I, Zagreb, 1967, str. 108.
Kolacionirao i pripremio: Luka Vukušić, arhivist HDA

Preveo: Luka Vukušić, arhivist HDA, 10. listopada 2007. godine.