HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

HR-HDA-876-1
999, 15. srpnja. U Zadru.
Oporuka Agape, kćeri zadarskog tribuna Dabra
HR-HDA-876-1 Oporuka Agape, kćeri zadarskog tribuna Dabra

[In] Christi nom[ine] et eiusdem anno incarnationis DCCCCLXVIII, indictione XII, sub die fere quinto decimo mense iulii, in ciuitate Iadera, imperantibus piissimis et perpetuis augustis Constantino et Basilio, cathedra pontificali regente Basilio episcopo et domino Maio priore. Maturiori namque et salubri consilio a maioribus prouisum est, ut omnis homo ante dispensare et deliberare suas facultates debeat, priusquam repentine calamitatis casu periculo [irr]uente mortis metu urgeat, ne differente deliberatio aut articulum [lingue] loquendi careat ui aut distributor in ultima corporis angustia [sub celeri positus transi] tu optata sibiment testatione explicare non queat. [Idcirco ego tanti]lla Agape peccatrix, filia Dabro tribuni, diuino iubamine [freta, posita in infirmi]tate super proprium meum decumbens lectulum, licet uiribus corporis inualida, tamen mente deo auxiliante tuta, integro autem consilio hunc……… onis de hereditate nostra scribere rogauimus, ita demum ……. ut post obitum meum ita maneat deo auctore firmum et stabilem…. ac si quidem pagina subscripta uidentur. In primis uolo et iubeo, [ut] cenaculo cum corte et quoquina et orto, que est post ipsa quoquina, sit in ecclesia sancti Chrisogoni; domum, ubi fornax fuit, cum orticello, que est ante ipsam, similiter; orticello, que est ante ecclesiam sancti Chrisogoni, similiter, portiones de terras, que habeo in Uculo similiter; portiones de salinas, que habeo inter meos parentes, similiter; artatikio serico I, inuestitura de serico I, panno serico I,lisa I, pennulas II, pirestres XX, mappas IIII, antelectulos III, capilectulo I, mappula ad calicem operiendum I,….., racinas II, culcitras II, culcitrino I, capitales III, capitale de serico ……. de serico I, caldarias maiores II, frixorias maiores II, cucuma…….. mortario hereo I, sella ferrea I, vrceo hereo cum aquiminile, camastras II, deuteras II, archiscamno I, arcella I, buttes II, tina I, bussedo I, macinas pario I, turabulo hereo I, stagniolo I. Hec omnia sit in ecclesia sancti Chrisogoni, et sicut prelibata est, ita deo auctore permaneat, nullus umquam ea audeat uiolare. Quicumque uero nostre deliberationi contraire uoluerit, iratum habeat patrem et filium et spiritum sanctum et maledictionem a CCCX et VIII sancti patres et in inferno cum diabolo et angeli (!) eius ec Iuda Scariothen muneretur. Actum tempore, die et loco ac consulibus, ut supra dictum est. His palam testibus: [† Signum] manus Basilio, supradicto episcopo, [† Signum] manus Maius, prior supradicto. † Signum manus Dabro tribunus, frater eius. † Signum manus Andreas presbyter. † Signum manus Drago, tribunus de Spalato. † Signum manus Uiato. Tribunus de Apsaro. † Signum manus Maius tribunus Marra in Saco. †Signum manus Maius tribunus Sclitula.

U ime Kristovo i godine 999. od njegova utjelovljenja, indikcije XII., dana otprilike petnaestoga mjeseca jula, u gradu Zadru. Za vladanja vrlo pobožnih i vazda uzvišenih Konstantina i Bazilija, a dok je na biskupskoj stolici sjedio biskup Bazilije i gospodin Majus bio gradskim priorom. Zrelom naime i korisnom odlukom pobrinuše se pređi, da svaki čovjek treba prije smrti da podijeli i odredi svoj imetak, prije nego što bude na to primoran slučajem nenadane nesreće i strahom pred smrću, da ne bi, dok odgađa odluku, jezik izgubio moć govora ili djelitelj, u krajnjoj tjelesnoj tjeskobi, pri brzom prelazu, ne bi mogao svjedočanstvom iskazati svoje posljednje želje. Radi toga je neznatna Agapa, griješnica, kći tribuna Dabra, uzdajući se u božju pomoć, a shrvana bolešću, ležeći u svojoj vlastitoj postelji, iako slabe tjelesne snage, ipak božjom pomoću u punoj svijesti…………….zamolismo, da se o našem nasljedstvu napiše ova oporuka tako………..da poslije moje smrti božjom pomoću ostane čvrsta i stalna …………..kako se sve to vidi u dolje napisanom pismu. Najprije hoću i nalažem, da stan s oborom i kuhinjom i vrtom, koji se nalazi iza same kuhinje, pripadne crkvi svetog Krševana. Isto tako i kuća, gdje je bila peć, s vrtićem, koji je pred njom; isto tako i vrtić, koji je pred crkvom svetog Krševana. Isto tako i dijelovi zemlje, koje imam u Ukulu. Dijelovi solila, koje imam kod svoje rodbine, isto tako. Jedan svileni pokrivač, jedna navlaka od svile, jedan komad svile, jedna lisičja koža, dva gunjca, dvadeset sudova, četiri stoljnjaka, tri ćilima pred krevetima, jedan jastuk, jedan rubac za pokrivanje vrča…………. dvije krpe, dvije pernice, jedna perničnica, tri jastučnice, jedna jastučnica od svile………od svile, dvije veće posude za grijanje soba, dvije veće zdjele za pečenje, jedan lonac za kuhanje…….jedna mjedena posuda za cvijeće, jedna stolica od željeza, mjeden vrč s rukomijom, dvije košare, dva teftera, jedan naslonjač, jedan kovčežić, dva suda za vino, jedan drveni sud, jedna trlica, jedan žrvanj, jedna posuda od kositera. Sve to neka bude crkvi svetoga Krševana i kako je gore spomenuto neka božjom pomoću i ostane. Nitko neka se nikada ne usudi da to povrijedi. A tko bi htio da se usprotivi našoj odluci, neka ga stigne gnjev oca i sina i svetoga duha i prokletstvo 318 otaca, te neka bude kažnjen u paklu s đavlom i njegovim anđelima i Judom Iskariotom. Učinjeno u doba, na dan i na mjestu pa u vrijeme poglavica, kako je gore rečeno. († znak) ruke Bazilija, gore spomenutog biskupa († znak) ruke Majus, gore spomenuti prior. † Znak ruke Dabro tribun, njegov brat. † Znak † ruke Andrija svećenik. † Znak † ruke Drago, tribun splitski. † Znak † ruke Vojat, tribun osorski. † Znak † ruke Majus tribun. † Znak † ruke Majus tribun.

Izvor: Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv.I, Zagreb, 1967, str. 48-49.
Priredio: Luka Vukušić, arhivist HDA

Izvor: Nagy, Josip, Monumenta diplomatica I : Isprave iz doba hrvatske narodne dinastije, Zagreb, 1925.
Priredio: Luka Vukušić, arhivist HDA