Nasljednicima 27 nastradalih Hrvata na brodu Titanic isplaćeno je na ime odštete pomoć iz više različitih izvora.

Iseljenička agencija Viktor Klaus iz Bazela potvrđuje uplatu predujma od 150.- kr. za Pavlović Štefa, Hendeković Ignjaca i Kramarić Matildu rođ. Petranec na ime putnog osiguranja od 500.- kr.
Austro-Ugarski konzulat u St. Gallenu izvještava o poduzetim mjerama za ishođenje odštete.
Koncept obračuna odšteta na ime putnog osiguranja švicarske iseljeničke agencije Viktor Kraus.