Hrvati koji su putovali Titanicom bili su svi od reda putnici 3. klase, vrlo siromašni i to iz siromašnih dijelova Hrvatske. Većinom su bili seljaci, a veći dio ih je živio u kućnim zadrugama. Za odlazak u Sjedinjene Američke Države morali su se zadužiti, bilo osobno bilo putem kućne zadruge i to za putnu kartu i za tzv. „američku glavarinu“. Američka glavarina iznosila je 440.- kr. koji je svaki doseljenik prije samog ulaska u SAD morao odmah platiti useljeničkim vlastima. Bez glavarine useljenici nisu mogli stupiti na američko tlo.

Tijekom postupka traženja odštetnih zahtjeva, obitelji nastradalih morali su od vlasti pribaviti i potvrde – „izvjestnice“ o imovinskom stanju obitelji ili kućne zadruge.