Menu

Nova izdanja

 

ZAPISNICI VLADE NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1945. – 1953.
Autor: Nenad Bukvić​
Zagreb, 2018.
Cijena: 100 kn

 

U knjizi su objavljena 82 zapisnika sa sjednica Vlade Narodne Republike Hrvatske od 8. svibnja 1945. do 26. siječnja 1953., koji se čuvaju u Hrvatskome državnom arhivu, kao i svi prilozi (materijali sjednica) koji su izvorno uvezani uz zapisnike. U posebnom poglavlju opisano je osnivanje Vlade i njezina uloga u tadašnjem političkome sustavu vlasti u Hrvatskoj. Kao pomoć u pretraživanju sadržaja knjige izrađena su četiri kazala: kazalo osobnih imena, kazalo zemljopisnih pojmova, kazalo institucija i predmetno kazalo. Knjiga sadrži popis izvora i literature, te opširni sažetak na engleskom jeziku.

 

ZAPISNICI IZVRŠNOG KOMITETA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE (1959. - 1963.)
Autorice: Tatjana Šarić i Marjana Jukić​
Zagreb, 2018.
Cijena: 120 kn

 

Zapisnici sjednica Izvršnog komiteta Centralnoga komiteta Saveza komunista Hrvatske (IK CK SKH), koje objavljuje Hrvatski državni arhiv, peti su nastavak nakladničke cjeline zapisnika sjednica IK CK SKH. Kronološki se ova publikacija nastavlja na prethodne edicije zapisnika sjednica Politbiroa / Izvršnoga komiteta CK SKH, od kojih posljednja završava s ožujkom 1959. Ova edicija obuhvaća razdoblje od travnja 1959. do kraja studenoga 1963. (ukupno 53 sjednice). Pri objavi dokumenata zadržali smo, kao i u prethodnim edicijama, uobičajeni pristup objavi izvornoga arhivskoga gradiva – zapisnici koji su u izvorniku pisani pisaćim strojem objavljuju se s pripadajućim prilozima i sa svim izvornim jezičnim, stilskim i gramatičkim nepravilnostima, a ispravljane su samo očite slovne pogreške.

 

TVOJ DOVIJEKA:PISMA ANDRIJE ŠTAMPARA DESANKI RISTOVIĆ 1924. – 1941.
Autorice: Stella Fatović-Ferenčić i Darija Hofgräff​
Zagreb, 2018.
Cijena: 140 kn

 

Andriju Štampara, jednoga od najpoznatijih hrvatskih liječnika 20. stoljeća te istaknutoga javnozdravstvenoga radnika, i Desanku Ristović, liječnicu koja se istaknula u razvoju zdravstvene zaštite školske djece, povezivalo je mnogo toga. Bili su kolege, suradnici koji su dijelili istu zdravstvenu ideologiju, ali i supružnici. Pisma što ih je Štampar uputio supruzi u razdoblju od 1924. do 1941. dotiču se i brojnih suvremenika iz javnoga života te osvrću na Štamparov život u Kini, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Hrvatskoj i Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca odnosno Kraljevini Jugoslaviji.

 

TRAGOM PROŠLOSTI – HRVATSKA 1968., katalog izložbe
Autori: Tatjana Šarić, Mario Fabekovec, Marjana Jukić i Mladen Burić​
Zagreb, 2018.
Cijena: 20 kn

 

Katalog istoimene izložbe kojom se nastojalo objediniti najvažnija zbivanja u Hrvatskoj te godine, a vezano uz teme iz politike, gospodarstva, kulture, znanosti i sporta. Niz izloženih dokumenata je dio gradiva Hrvatskoga državnog arhiva, koji razotkriva tadašnje političke prilike u državi te oslikava svakodnevnicu građana Hrvatske. Zanimljivost je i činjenica što je dio gradiva u ovoj publikaciji po prvi puta objavljen.

 

TKO SU BILI TI „STRAŠNI HRVATI“?, katalog izložbe
Autor: Damir Stanić

Zagreb, 2018.

Cijena: 20 kn


Katalog istoimene izložbe postavljene u Hrvatskom državnom arhivu u sklopu međunarodne konferencije povodom 400. godišnjice početka Tridesetogodišnjeg rata „Kronike plaćenika. Legende i stereotipi“ u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest, Hrvatskog povijesnog muzeja i Hrvatskog državnog arhiva. Na izložbi je prikazan izbor iz arhivskog, slikovnog i bibliotečnog gradiva o sudjelovanju Hrvata u Tridesetogodišnjem ratu koji se čuva u Hrvatskom državnom arhivu, Metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije, Austrijskom državnom arhivu, Arhivu Republike Slovenije, Vojnopovijesnom muzeju u Beču te Vojnom muzeju u Stockholmu. Prezentirano je gradivo o nizu još uvijek nedostatno istraženih tema iz povijesti hrvatskih postrojbi u Tridesetogodišnjem ratu, od sudjelovanja u bitkama, problematike nasilja, njihova izgleda i opreme, do biografija istaknutih pojedinaca.

 

ARHEOLOGIJA OTPORA - OTKRIVANJE ZBIRKI KULTURNE OPOZICIJE U SOCIJALISTIČKOJ HRVATSKOJ, katalog izložbe
Autori: Teodora Shek Brnardić i Nenad Bukvić​
Zagreb, 2017.
Cijena: -

 

Katalog izložbe istoimene izložbe nastale u suradnji Hrvatskog instituta za povijest i Hrvatskog državnog arhiva predstavlja rezultate rada u okviru EU projekta COURAGE – Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama pod koordinacijom Mađarske akademije znanosti i umjetnosti. Intenzitet kulturnog neslaganja u odnosu na režimsku politiku prezentiran je u rasponu od očita otpora kulturnih opozicionara u emigraciji do nekonformizma neoavangardnih umjetnika. Način na koji je režim tretirao neslaganje i suprotstavljanje službenoj kulturnoj politici prikazan je spisima državne i partijske kontrole. Tako su u izložbu među kulturne opozicionare uključeni emigranti, vjernici, disidenti, praksisovci, omladinci, umjetnici, feministice, kao i njihovi suzbijatelji – cenzori, ideolozi i udbaši. Teme su predstavljene slikovnim prikazom izložaka, citatom i kratkom interpretacijom. Kolaž izložaka upućuje na potencijale obrade teme kulturne opozicije koje tek treba ostvariti.  

 

S LJUDEVITOM KROZ ARHIV, slikovnica
Autorica: Darija Hofgräff​
Zagreb, 2018.
Cijena: 40 kn

 

Dječak Ljudevit star šest godina, dolazi u obilazak Hrvatskoga državnog arhiva. Tamo se susreće s novim pojmovima, koji će mu konačno razriješiti dilemu što su to arhivi, a što knjižnice. Uz ugodno druženje s teta Anom doznat će puno toga o zgradi Hrvatskoga državnog arhiva, kao i važnosti povijesnih dokumenata koji se tamo čuvaju. Slikovnica je namijenjena uzrastu od 6 do 10 godina, kao i svim onima koji još nisu posjetili Hrvatski državni arhiv.