Menu

Izdanja HDA u 2017. godini

 

U vrtlogu komunizma: mladi Hrvatske 1945. – 1954.
Autorica: Tatjana Šarić
Zagreb, 2017.
Cijena: 120 kn


Knjiga U vrtlogu komunizma: mladi Hrvatske 1945. – 1954. nastala je kao posljedica znanstvenoga istraživanja jednog do sada neobrađenog segmenta hrvatske suvremene povijesti – života mladih ljudi u Hrvatskoj neposredno nakon svršetka Drugoga svjetskog rata. Naglasak je na utjecaju komunističkih omladinskih organizacija koje su djelovale kao transmisije Komunističke partije Hrvatske, na sveukupnost života i položaja mladih ljudi. Kroz obradu različitih vidova njihova života, kao i brojnih procesa koji su se odvijali u državi i društvu (obrazovanje i ideološka indoktrinacija mladih, obračun režima s protivnicima novoga državnog poretka, sukob s Informbiroom, omladinske radne akcije, industrijalizacija, kolektivizacija sela te relativna liberalizacija u društvu s početka 1950-ih), autorica je prikazala posljedice jednostranačkoga i isključivog komunističkog sustava u neposrednom poraću, koristeći pri tome arhivsko gradivo pohranjeno u Hrvatskom državnom arhivu.

 

Arhivski vjesnik 60/2017.
Urednica: Snježana Ivanović
Zagreb, 2017.
Cijena: 70 kn


Arhivski vjesnik 60/2017. redovno je izdanje HDA, podijeljeno na pet stalnih rubrika. Rubrika Rasprave i članci donosi jedanaest članaka iz područja arhivske teorije i prakse, povijesti institucija, kao i zanimljivosti iz arhivskih fondova i zbirki. Od navedenih jedanaest članaka, 5 nosi kategorizaciju izvornoga znanstvenog rada, 4 članka kategorizirana su kao pregledni radovi, a preostala 2 kao stručni radovi. Rubrika Događanja donosi deset izvješća s različitih stručnih i znanstvenih skupova i događanja, dok rubrika Prikazi i recenzije broji dvadeset i pet prikaza stručne i znanstvene literature iz područja informacijskih i povijesnih znanosti. Rubrika Nekrolozi posvećena je sjećanju na kolegu dr. sc. Đuru Zatezala iz karlovačkog arhiva, dok se u rubrici Prinove doznaje o arhivskome gradivu i knjižnoj građi preuzetoj u HDA u protekloj godini. Na kraju časopisa nalazi se cjelovit popis izdanja HDA 1899. – 2017.

 

Fontes – Izvori za hrvatsku povijest 23/2017.
Urednik: Ladislav Dobrica
Zagreb, 2017.
Cijena: 70 kn


U časopisu Fontes. Izvori za hrvatsku povijest, 23/2017. objavljen je izbor iz hrvatskoćiriličnoga gradiva koji se čuva u Hrvatskome državnom arhivu, signature HR-HDA-880. Zbirka isprava i rukopisa pisanih bosančicom. Gradivo je većinom pisano na hrvatskoj ćirilici, izuzev jednoga pravoslavnog pisma iz Krbave, pisanoga srpskom ćirilicom te još sedam drugih iz katoličko-muslimanske korespondencije, koje znanstvena javnost prepoznaje kao krajišnička pisma. Najviše dokumenata je s poljičkoga prostora, gdje se hrvatska riječ kontinuirano pratila ćirilicom od početka 15. do sredine 19. stoljeća. Gradivo su po kriterijima egdotičke struke priredili dr. sc. Ivan Botica, znanstveni suradnik iz Staroslavenskoga instituta, i Ružica Dadić, mag. edu. povijesti, poprativši ga uvodnom studijom, rječnikom i kazalima. Dijelovi gradiva koji su na talijanskome jeziku priredio je doc. dr. sc. Vinko Kovačić s Odsjeka za talijanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

FIAF-ov priručnik za katalogizaciju pokretnih slika
Urednik: Dinko Majcen
Zagreb, 2017.

Cijena: -


Priručnik za katalogizaciju pokretnih slika prvo je stručno pomagalo za obradu i katalogizaciju audiovizualnog arhivskog gradiva prevedeno na hrvatski jezik. Predstavlja dopunjenu inačicu Pravila za katalogizaciju filmskih arhiva iz 1991., a bazira se na implementaciji kombiniranih pravila i uputa iz arhivističkih normi, kao i preporuka međunarodnog standardnog bibliografskog opisa neknjižne građe. Priručnik sadržava niz strukturnih podataka, dijagrame, stabla odlučivanja, primjere, i ostale alate kojima se služe stručnjaci i ostali korisnici pri katalogizaciji zbirki pokretnih slika u praksi. Također, donosi tehničke podatke koji se odnose na različite artefakte od kojih je sastavljeno jedno filmsko djelo te pojašnjava postupke konzervacije audiovizualnoga arhivskog gradiva.

 

Iseljeništvo

Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva (HDA): Kazala
Urednica: Rajka Bućin

Zagreb, 2017.

Cijena: 50 kn


Dvije godine nakon objave obavijesnoga pomagala pod nazivom Iseljeništvo: Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva (HDA) otisnuta su i Kazala (Predmetno kazalo, Kazalo periodičnih publikacija, Kazalo institucija, Kazalo zemljopisnih pojmova, Kazalo osobnih imena) koja bi trebala olakšati pretraživanje gradiva opisanoga u obavijesnom pomagalu.

 

Zemaljski arhivar Ivan Kukuljević Sakcinski, katalog izložbe
Autor: Ladislav Dobrica
Zagreb, 2017.
Cijena: 20 kn


Povjesničar, političar, književnik, zemaljski arhivar, pripadnik ilirskoga pokreta, samo su neke od odrednica kojima bi se mogao opisati Ivan Kukuljević-Sakcinski, osoba koja je svojim djelovanjem uvelike obilježila 19. stoljeće, ostavljajući za sobom bogato kulturno nasljeđe. Posebno je zanimljiv dio njegove profesionalne djelatnosti i života koji se odnosi na rad u Zemaljskom arhivu. U katalogu se ukazuje na do sada nepoznate činjenice o Kukuljevićevu angažmanu u opremanju i uređenju arhivskih prostorija unutar Banskih dvora te pokušaju donošenja arhivskoga zakona, koji je trebao omogućiti odgovarajuću zaštitu arhivskoga gradiva, što je naišlo na veliko nerazumijevanje među saborskim zastupnicima.

 

Oktavijan Miletić do Lisinskog
(povodom 30. godišnjice smrti Oktavijana Miletića), katalog izložbe
Autori kataloga i izložbe: Juraj Kukoč i Kristina Nosković
Zagreb, 2017.
Cijena: 20 kn


Oktavijan Miletić zadužio je hrvatsku kulturu stvorivši 30-ih godina 20. stoljeća, kao filmski amater, prvi umjetnički važan opus u domaćojkinematografiji. Katalog izložbe opisuje Miletićev život i filmsko djelovanje, sve do stvaranja prvoga hrvatskog zvučnog dugometražnog filma Lisinski 1944. godine, uključujući i kompletan opus Miletićeve filmografije u tome razdoblju. Također se donose i podatci o Miletićevom djetinjstvu i mladosti te prate poticaji oca Stjepana pl. Miletića, na umjetničko stvaranje i eksperimentiranje mladoga Oktavijana.

Luxury replica watches
huluhub.com
beylikduzu escort bayan milf porno
antalya escort bayan
asyabahis